2021

Pogoda w Przemyślu >>> 

 

2021-02-08

 

        

Szanowni Członkowie i Sympatycy Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu”.
Jak napisał nasz Kolega, Pora podsumować aktywność turystyczną naszych Koleżanek i Kolegów, którzy w ostatnich dniach stycznia, z potrzeby serca nawiedzili kultową Kopystańkę, aby w ten sposób upamiętnić i uczcić 4. rocznicę przedwczesnej śmierci naszego przyjaciela i przewodnika - Darka "Harnasia" Hopa, współzałożyciela i długoletniego prezesa Klubu Górskiego PTTK "Karpaty".
Z informacji, jakie do mnie dotarły wynika, że w okresie 28 - 31 stycznia br., różnymi szlakami, grupowo i indywidualnie do triangula z pamiątkową tabliczką ku czci "Harnasia" dotarło w sumie 28 osób (w tym czworo dzieci).
Można domniemywać, że "Harnaś" był zbudowany Waszą (naszą) postawą, Waszą pamięcią o Nim i jego dokonaniach.
Napawa optymizmem, że pomimo ograniczeń, zakazów i restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, indywidualna aktywność turystyczna, jako jedyna możliwa w obecnych czasach, jest wśród nas duża. W indywidualnych grupach, w liczbie dozwolonej przez przepisy prawa, nasi członkowie i sympatycy wędrują po pięknych zimowych górach Podkarpacia, tym samym szlifując formę przed oficjalnymi rajdami klubowymi, które ruszą jak tylko będzie to możliwe.
Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021, w naszym Oddziale prowadzona jest sprzedaż znaczków członkowskich na rok 2021. Wysokość składek członkowskich jest taka sama jak w roku ubiegłym tj. Normalna 65 zł, Ulgowa 40 zł, Młodzieżowa 30 zł. Natomiast w związku z obecnymi obostrzeniami i ograniczeniem pracy Biura Zarządu Oddziału kolportaż znaczków będzie się odbywał tak jak w okresie wiosennym tj. kwota składki będzie wpłacana na konto bankowe Oddziału, a fizyczny odbiór znaczków nastąpi w okresie późniejszym.
Kolejną informacją, którą chciałbym się z Wami podzielić, to zdobycie kolejnych odznak turystycznych. Koleżanka Dorota Pansewicz pozytywnie zweryfikowała i otrzymała odznaki: popularna GOT, mała brązowa GOT, popularna OTP i mała brązowa OTP, które zostały jej wręczone na Kopystańce przez kol. Macieja Piotrowicza -przodownika turystyki górskiej. Kolejną odznakę od Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Tarnowie otrzymała kol. Krystyna Pomykacz za przejście niebieskiego szlaku turystycznego Rzeszów – Grybów. Uroczyste wręczenie odznaki z rąk przodownika turystyki górskiej kol. Zbigniewa Bilo i Prezesa Klubu Górskiego kol. Andrzeja Uklei nastąpiło na dobrze nam znanej Złotej Górze nad Rożubowicami. Oczywiście w obecnej sytuacji zawiązanej z epidemią, były to wędrówki prywatne, indywidualne.
Pozdrawiam serdecznie
Do rychłego zobaczenia na szlaku !
AU

 


 

2021-02-08

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU GÓRSKIEGO PTTK „KARPATY”
ZA 2020 r.
I. Zorganizowane rajdy piesze

1. 11.01.2020r. Rajd pieszy ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną „Bobrowa Dolina” w m. Lipa oraz wzgórza nad Lipą. 17 uczestników. Przewodnictwo: Andrzej Ukleja
2. 25.01.2020r. III Rajd pieszy Szlakami Harnasia Darka Hopa. Pogórze Przemyskie. Cisowa – Kopystańka – Rybotycze . 66 uczestników. Przewodnictwo Zbigniew Bilo
3. 08-09.02.2020r. XVIII Urodziny Klubu Górskiego w Cisnej (Szymkówka).
08.02.2020r. Rajd pieszy: Przysłup – Duże Jasło – Cisna.
09.02.2020r. Rajd pieszy ścieżką „Jeleni Skok” z Cisnej: Mochnaczka-Urwisko Zonkla-Cisna. 30 uczestników.
Przewodnictwo: Andrzej Ukleja, Leszek Melsztyński.
4. 25.07.2020r. Rajd pieszy pasmem Otrytu w Bieszczadach. Przełęcz pod Otrytem – Majdan- Chata Socjologa – Trohaniec – Dwerniczek. 32 uczestników. Przewodnictwo: Zbigniew Bilo.
5. 29.08.2020r. Rajd pieszy przez malownicze wzgórza Pogórza Przemyskiego: Łysa, Trójca – Jaworów – Comińskie. 25 uczestników. Przewodnictwo: Andrzej Ukleja.
6. 03.10.2020r. Rajd pieszy w paśmie Wysokiego Działu w Bieszczadach. Duszatyn – Chryszczata – Jeziorko Bobrowe – Huczwice – Rabe. 31 uczestników. Przewodnictwo: Zbigniew Bilo.

Ogółem w rajdach pieszych w 2020r. uczestniczyło 201 osób.
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce od dnia 23.03.2020r. i w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, Zarząd Klubu Górskiego PTTK ”Karpaty” nie mógł zorganizować wszystkich zaplanowanych rajdów na 2020r.

II. Proponowane przez Klub imprezy, w których wzięli udział członkowie Klubu:
Członkowie i Sympatycy Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu licznie brali udział w wyprawach i rajdach górskich organizowanych przez Biuro Turystyczne Oddziału PTTK w Przemyślu pod przewodnictwem przewodnika górskiego kol. Jerzego Szlachcica. Były to wyjazdy w Karpaty Ukraińskie i Bieszczady. Szczegółowe relacje na stronie internetowej O/PTTK Przemyśl.

III. Spotkania klubowe.
W 2020r. odbyło się 3 spotkania klubowe w miesiącach: I,II ,III.
Przedstawiono 3 fotorelacje:
- styczeń - fotorelacja kol. Zbigniewa Bilo z wyprawy w Beskidy Ukraińskie.
- luty - fotorelacja kol. Andrzeja Uklei przedstawiająca skrót wszystkich rajdów organizowanych przez Klub w 2019r.
- marzec – fotorelacja kol. Tomasza Gołkowskiego z wyprawy w Karpaty Wschodnie: Popadia i Rotyło.
Następne planowane spotkania klubowe i rajdy wstrzymała epidemia koronawirusa.
IV. Sprawy finansowe
I. Przychody
+ bilans otwarcia –stan środków na 01.01.2019r. = 981,01 zł.
+ odpis ze składek członkowskich = 668,00,- zł.
RAZEM PRZYCHODY 2020r. = 1.649,01 zł.
II. Rozchody
- opłata Neostrady i domena internetowa (strona internetowa klubu) – 122,88 zł.
- dofinansowanie kosztów przejazdu w dn. 8-9.02.2020r. Cisna – 950 zł.
RAZEM ROZCHODY 2020r. = 1.072,88 zł.
III. Stan środków na dzień 31.12.201r.:
Przychody w 2020r. = 1.649,01 zł.
Rozchody w 2020r. = 1.072,88 zł.
Stan środków finansowych na 31.12.2020r. = 576,13 zł.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału nr 3/04/2020 z dnia 27.04.2020r. ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Oddziału, wstrzymano do odwołania wydatkowanie środków pieniężnych z subkont kół i klubów.
V. Członkowie Klubu Górskiego PTTK Karpaty w Przemyślu
W 2020r. składkę członkowską ze wskazaniem na przynależność do Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” opłaciło 82 osoby, 27 osób należących 2019 do Klubu Górskiego nie opłaciło składki za 2020 rok. Wśród członków Klubu jest:
- 13 przewodników terenowych,
- 2 przewodników górskich,
- 3 pilotów wycieczek,
- 5 przodowników turystyki, w tym:
- górskiej – 2
- kolarskiej – 1
- pieszej – 2
- 4 instruktorów, w tym:
- krajoznawstwa – 1
- ochrony przyrody – 2
- przewodnictwa – 1
- 3 znakarzy.


VI. Strony internetowe Klubu
Klub Górski dysponuje następującymi stronami internetowymi:
https://www.klubkarpaty.pl/ - administrator kol. Andrzej Klimko,
https://www.facebook.com/KGPTTKKARPATYPRZEMYSL/?ref=page_internal – administrator kol. Marcin Pich.
Klub posiada również swój adres internetowy: kgkarpaty@interia.pl

VII. Władze Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu
Zarząd Klubu:
Andrzej Ukleja – Prezes
Jan Paradysz – Wiceprezes
Andrzej Klimko – Skarbnik
Jolanta Kawalec – Sekretarz
Małgorzata Mocio – Członek
Członkowie Zarządu Klubu Górskiego, ze względów epidemicznych, wszelkie sprawy i kontakty załatwiali przy pomocy poczty elektronicznej lub rozmów telefonicznych.

Komisja Rewizyjna:
- Grzegorz Hop – Przewodniczący
- Marcin Pich – Członek

Dokumentacja z działalności klubu prowadzona jest na bieżąco i przechowywana w siedzibie PTTK O/Przemyśl.

 


 

2021-01-27

 

     

 


 

2021-01-10

 

         

        

Pragnę poinformować, że pomimo epidemii koronawirusa, aktywność turystyczna wśród członków naszego Klubu nie słabnie.
Koleżanka Krystyna Pomykacz zdobyła brązową, srebrną i złotą odznakę za przejście całego szlaku niebieskiego na trasie Rzeszów - Grybów (ok 450km).
Uroczystego wręczenia ( wraz z gratulacjami) dokonano w dniu 27 grudnia 2020r pod wzgórzem Wapielnica (394m) tj. w miejscu przez które przebiega szlak niebieski. Dodatkowo kol. Krysia otrzymała odznakę jubileuszową "70 lat poznajemy Polskę z PTTK". W roku bieżącym, bodajże jako pierwsza turystka z Przemyśla, zdobyła Koronę Beskidu Niskiego" ( 18 najwyższych gór tego regionu). Nadmienić trzeba, ze posiadaczem tych odznak jest również kol. Zbigniew Bilo.
W 2020r. nasza koleżanka Dorota Pansewicz zdobyła komplet 15 bieszczadzkich szczytów, zdobywając tym samym Koronę Bieszczadów. Ponadto w trakcie weryfikacji znajdują się jej książeczki poświadczające uprawnienia do zdobycia odznaki GOT - popularnej i małej brązowej oraz OTP - popularnej i małej brązowej.
Kolega Maciej Piotrowicz również może pochwalić się niemałym osiągnięciem. W 2020r. zdobył Koronę Polskich Beskidów zdobywając wymagane 9 szczytów w różnych pasmach górskich Beskidów.
Koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne osiągnięcia klubowiczów, aby móc je zaprezentować na forum klubu i tym samym zachęcić innych do podążania ich śladem.
AU