200822 XII 2008   Relacja z otwarcia wystawy fotografii z Elbrusa w Muzeum  


Od 19 grudnia w zabytkowym Atelier fotograficznym Bernarda Hennera w Muzeum Historii Miasta Przemyśla w Rynku 9 można oglądać wystawę „W cieniu wielkiej góry”, na której są prezentowane fotografie prezesa naszego Klubu Dariusza „Harnasia” Hopa wykonane podczas I Przemyskiej Wyprawy Wysokogórskiej na Elbrus.

Wystawę otworzył dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusz Jerzy Olbromski, a w otwarciu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Podczas otwarcia można było także zobaczyć inne fotografie nie zaprezentowane na wystawie, a także posłuchać komentarza ich autora.

 Zapraszamy do odwiedzenia muzeum i obejrzenia wystawy, która będzie czynna do 19 stycznia 2009 r.

 

(61)


 18 XII 2008   Fotki z Elbrusa w Muzeum Historii Miasta Przemyśla 


Zapraszamy do obejrzenia fotografii naszego prezesa z tegorocznej wyprawy wysokogórskiej na Elbrus, które są eksponowane w zabytkowym Atelier fotograficznym Bernarda Hennera w Muzeum Historii Miasta Przemyśla w Rynku 9. Otwarcie wystawy fotek „Harnasia” zatytułowanej „W cieniu wielkiej góry” odbędzie się 19 grudnia o godz. 17.

(60) 


 18 XII 2008    Relacja z rajdu grudniowego


13 grudnia 2008 r. odbył się ostatni w tym roku rajd klubowy na terenie Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego.

24 uczestników wyruszyło z przystanku Panieński Czub odwiedzając w lesie samotny grób polskiego żołnierza poległego podczas II wojny światowej. Następnie przeszliśmy przez Maciejówkę (467 m n.p.m.) do Bachowa, gdzie niektórzy uczestnicy rajdu mieli atrakcję w postaci przekraczania Stupnicy przechodząc po pniu drzewa.

Na koniec dotarliśmy z Bachowa do Babic, gdzie zakończyliśmy już siódmy, wspólny rok rajdowania.

Harnaś
(59) 


 5 XII 2008   Zapraszamy na najbliższy rajd:

Ostatni w tym roku rajd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” odbędzie się w sobotę 13 grudnia 2008 r. na terenie Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego na trasie: Panieński Czub – Maciejówka (467 m n.p.m.) – Prymiatyna (414 m n.p.m.) – Bachów – Babice. Długość trasy: 17 km, czas przejścia: około 5 godzin. Zbiórka uczestników o godz. 7.45 na dworcu PKS w Przemyślu Zapraszamy!

Harnaś
(58)


 5 XII 2008   Nowe władze naszego Klubu:

3 grudnia 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu. W trakcie obrad członkowie Klubu udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, omawiano także bieżące sprawy Klubu i plany na przyszłość.

Wybrano nowe władze Klubu w składzie:
Zarząd Klubu:
Prezes Dariusz Hop, wiceprezes Jan Paradysz, sekretarz Beata Groszewska, skarbnik Andrzej Ukleja, członkowie Andrzej Klimko, Jakub Sadowy i Piotr Tadla.
Komisja Rewizyjna Klubu:
Krzysztof Drabik, Grzegorz Hop, Marian Pawlik.

Podczas zebrania wybrano także 16 delegatów Klubu, którzy będą go reprezentować na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w dniu 13 lutego 2009 r.

Harnaś
(57)


 5 XII 2008   Relacja z listopadowego rajdu

29 listopada 2008 r. odbył się na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego 114 już w historii naszego klubu pieszy rajd. Rozpoczęliśmy go w 27-osobowym składzie w Bachórcu, w którym zwiedziliśmy XVIII-wieczny drewniany kościół, a także zobaczyliśmy z oddali niedostępny do zwiedzania XIX-wieczny dwór Krasickich.

Idąc dalej wzdłuż Sanu dotarliśmy do Słonnego, gdzie po przejściu kładką na drugi brzeg rzeki wyszliśmy przez Łączki na widokowy grzbiet oddzielający dolinę Sanu od Dylągowej. Następnie weszliśmy na wzgórze nad Dylągową i Sielnicą, a nieco dalej zobaczyliśmy grodzisko nad Pawłokomą. Trasa 26-kilometrowego rajdu prowadziła dalej przez Pawłokomę i Bartkówkę do Dynowa, gdzie zwiedziliśmy końcową stację kolejki wąskotorowej.

Ostatnie 4 kilometry rajdu przeszliśmy idąc torowiskiem wąskotorówki i docierając na koniec do Karczmy pod Semaforem w Bachórzu. Galeria zdjęć z rajdu.

Harnaś

(56)


 21 XI 2008   Uwaga! Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Klubu
 

Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” przy Oddziale PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”, które odbędzie się 3 grudnia 2008 r. (w środę) o godz. 18.00 w siedzibie Klubu przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu. Zarząd Klubu na spotkaniu w dniu 12.11.2008 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”. Będzie ono poświęcone sprawozdaniu z działalności Zarządu Klubu za minioną kadencję, wyborowi nowych władz Klubu oraz wytyczeniu kierunków działań dla nowego Zarządu Klubu na najbliższe lata. Zebranie odbędzie się jak już wspomniano 3.12.2008 r. o godz. 18, jednak gdyby w tym terminie nie udało się zgromadzić wymaganej większości członków Klubu, to będzie ono kontynuowane w tym samym dniu o godzinie 18.30 bez względu na liczbę obecnych.

Na spotkanie należy zabrać ważną legitymację członkowską PTTK. Jednocześnie przypominamy o konieczności uregulowania przed Walnym Zebraniem składki członkowskiej PTTK za 2008 rok.

Proponowany porządek obrad:
1. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania.
2. Wybór prezydium (przewodniczącego i sekretarza) Zebrania.
3. Ustalenie prawomocności Zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Klubu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących działalności Klubu w nadchodzącej kadencji.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór nowych władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK.
10. Ogłoszenie wyników wyborów.
11. Konstytuowanie się nowych władz.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie zebrania.

Uwaga!
Prosimy członków Klubu o jak najwcześniejsze odwiedzenie naszego Oddziału PTTK i potwierdzenie na recepcji Domu Wycieczkowego lub w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego otrzymania wiadomości o Walnym Zebraniu naszego Klubu.

Zarząd Klubu
(55)


 10 XI 2008  Zapraszamy na rajd po pogórzach: 

Najbliższy rajd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” odbędzie się 29 listopada 2008 r. (w sobotę) na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego Rajd rozpocznie się w Bachórcu, w którym zobaczymy m.in. XVIII-wieczny drewniany kościół oraz XIX-wieczny dwór. Następnie dotrzemy do Słonnego, gdzie po przejściu kładką na drugi brzeg Sanu znajdziemy się na Pogórzu Przemyskim. Stąd pójdziemy przez Łączki i Dylągową, a następnie zobaczymy grodzisko nad Pawłokomą. Dalej trasa rajdu będzie prowadziła przez Pawłokomę, Bartkówkę i Dynów, a jej koniec przewidziany jest w Bachórzu. Cała trasa będzie liczyła około 26 kilometrów. Zbiórka uczestników o godz. 7.00 na dworcu PKS w Przemyślu. Zapraszamy

Harnaś

(54)


 30 X 2008   Najbliższe spotkanie klubowe – 4 listopada 

Zapraszamy członków i sympatyków naszego Klubu na najbliższe spotkanie, które odbędzie się we wtorek 4 listopada o godz. 18 w siedzibie Klubu przy ulicy Waygarta 1 w Przemyślu.

(53)


 28 X 2008   Jesienny Rajd „Twierdza Przemyśl” 

18 października b.r. uczestniczyliśmy w jubileuszowym 40. Ogólnopolskim Rajdzie Twierdza Przemyśl organizowanym przez nasz Oddział PTTK. Nasz klub zorganizował dwie z czterech rajdowych tras. Aż 93 osoby pokonały 14-kilometrową trasę pieszą z Fredropola przez Kormanice, Darowice, fort pancerny IV „Optyń” i Pikulice do Przemyśla.

Natomiast 9 naszych cyklistów pokonało 25-kilometrową trasę rowerową z Przemyśla przez fort II „Jaksmanice”, fort III „Łuczyce”, fort V „Grochowce”, fort VI „Iwanowa Góra” i fort VIb „Lipnik”. Wszyscy uczestnicy rajdu (ponad 200 osób) spotkali się przy turystycznym ognisku na terenie fort XVI „Zniesienie”.

Harnaś

(52)


 3 X 2008   Zaproszenie na XXXX Rajd Twierdza Przemyśl 

18 października b.r. odbędzie się XXXX Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl. Nasz klub organizuje dwie z czterech rajdowych tras. Pierwsza, 14-kilometrowa trasa piesza, będzie prowadziła z Fredropola przez Kormanice, Darowice, Optyń i Pikulice do Przemyśla. Druga, 25-kilometrowa trasa rowerowa będzie biegła z Przemyśla przez fort II „Jaksmanice”, fort III „Łuczyce”, fort V „Grochowce”, fort VI „Iwanowa Góra”, fort VIb „Lipnik” z powrotem do Przemyśla. Zakończenie rajdu odbędzie się przy turystycznym ognisku na terenie fort XVI „Zniesienie”. Szczegółowe informacje i zapisy (do 14 października) w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego w siedzibie naszego Oddziału PTTK.

Harnaś
(51)


 2 X 2008   Rajd im. dr M. Orłowicza i pokaz fotografii z wyprawy „Elbrus 2008” 

27 września b.r. nasz klub zorganizował dwie z czterech tras VIII Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego im. dr M. Orłowicza – patrona naszego Oddziału PTTK. 62 osoby pokonały 18-kilometrową trasę pieszą z Łazów przez Korytniki, Krasiczyn, Górę Zaleską (403 m n.p.m.) i Prałkowce do Przemyśla.

W Krasiczynie planowaliśmy jeszcze dotrzeć do trzech kopców, usypanych 400 lat temu na wzgórzu na pamiątkę pobytu w krasiczyńskim zamku króla Zygmunta III Wazy, ale obecny właściciel tego terenu szczelnie go ogrodził uniemożliwiać turystom zobaczenie tej ciekawostki krajoznawczej. Natomiast członkowie naszej sekcji rowerowej pokonali blisko 40-kilometrową trasę z Przemyśla przez Ujkowice, Maćkowice, Wolę Maćkowską, Bełwin, Łętownię i Krasiczyn. Na zakończenie rajdu wszyscy jego uczestnicy (ponad 250 osób) spotkali się przy turystycznym ognisku.

Dzień później, 28 września, zaprezentowaliśmy blisko 60-osobowej publiczności zgromadzonej w Klubie „Niedźwiadek” fotografie z naszej wyprawy wysokogórskiej na Elbrus. Obydwie imprezy odbywały się w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Harnaś
(50)


 15 IX 2008   Zapraszamy na Rajd oraz Światowy Dzień Turystyki 

27 września b.r. odbędzie się VIII Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. dr Mieczysława Orłowicza, patrona naszego Oddziału PTTK. Nasz Klub organizuje dwie z czterech rajdowych tras. Pierwsza, piesza zacznie się w Łazach i poprowadzi przez Korytniki, Krasiczyn, Trzy Kopce, Górę Zaleską (403 m n.p.m.) i Prałkowce do Przemyśla (około 18 kilometrów - 18 pkt. do OTP, 20 pkt. do GOT). Druga trasa, rowerowa o długości około 40 kilometrów, będzie prowadziła z Przemyśla przez Ujkowice, Maćkowice, Wolę Maćkowską, Bełwin, Łętownię i Krasiczyn. Uczestnicy wszystkich tras spotkają się na turystycznym ognisku. Zapisy na rajd przyjmuje do 22 września Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w siedzibie naszego Oddziału.
Dzień później, 28 września b.r. w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki odbędzie się pokaz fotografii z naszej wyprawy wysokogórskiej na Elbrus oraz wypraw innych podróżników. Początek imprezy o godz. 16.30 w Klubie „Niedźwiadek”, Rynek 1. Zapraszamy.

Harnaś
(49)


 2 IX 2008   Rajd rowerowy „Pożegnanie wakacji” 

W ostatnim dniu sierpnia, w niedzielne popołudnie, przy słonecznej pogodzie odbyła się klubowa wycieczka rowerowa z cyklu „Pożegnanie wakacji”. Na starcie zjawiło się ośmiu cyklistów.

Pierwszym celem rowerzystów było Sanktuarium Maryjne w Prałkowcach wraz z zabytkową dzwonnicą z XVII w. Następnie trasa wycieczki prowadziła przez Tarnawce do rezerwatu Leoncina nad Sanem. Tam jej uczestnicy odwiedzili m.in. tzw. ,,Pomnik konia ‘’ – nagrobek konia Ralla należącego do księcia Sapiehy. Dalej cykliści udali się nadbrzeżem Sanu do Krasiczyna. Było to możliwe z uwagi na niski poziom rzeki. Zespół zamkowo - parkowy jest powszechnie znany, więc tym razem nie zwiedzaliśmy go. Po kilkunastominutowym postoju rowerzyści udali się w dalszą drogę przez Korytniki i Wapowce do Przemyśla, gdzie nastąpiło zakończenie wycieczki.

Jan Paradysz

(48)


 27 VIII 2008   Zaproszenie na rajd rowerowy „Pożegnanie wakacji” 

Sekcja Rowerowa Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza na rodzinną wycieczkę rowerową ,,Pożegnanie wakacji” po drogach i bezdrożach Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego.

Odbędzie się ona w niedzielę 31 sierpnia 2008 roku na 37-kilometrowej trasie: Przemyśl – Tarnawce – Krasiczyn – Korytniki – Wapowce - Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 14.15 przy pomniku Orląt Przemyskich. Regulamin rajdu jest dostępny w siedzibie naszego Oddziału PTTK przy ulicy Waygarta 3 lub na stronie internetowej Oddziału www.przemysl.pttk.pl.

(47)


 27 VIII 2008   Rajd w Bieszczadach Wschodnich 

21 sierpnia 2008 r. wyjechaliśmy w 7-osobowym składzie w Bieszczady Wschodnie. Po przekroczeniu granicy przez przejście piesze w Medyce i dojechaniu do Lwowa wyruszyliśmy pociągiem w Bieszczady Wschodnie docierając do stacji Beskid koło Oporca.

Pierwszą noc spędziliśmy przy ognisku na stoku Magury (939 m n.p.m.), a następnego dnia pokonaliśmy w upale trasę przez Jawornik (1016 m n.p.m.) i Bliźniec (1222 m n.p.m.). W kolejnym dniu rajdu wyszliśmy na połoniną Czarną Repę (1288 m n.p.m.), a następnie kontynuowaliśmy marsz grzbietem Bieszczadów Wschodnich aż do Przełęczy Wyszkowskiej, która oddziela Bieszczady od Gorganów.

Przez dwa dni wędrowaliśmy grzbietem wyznaczającym od wieków dawną granicę Polski i Węgier, od 1918 roku Polski i Czechosłowacji, a krótko przed II wojną światową ponownie Polski i Węgier. Pokonując trasę rajdu zakończyliśmy wspólnie jako klub przejście całych Bieszczadów zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Z Przełęczy Wyszkowskiej, na której zachował się cmentarz żołnierski z I wojny światowej, wróciliśmy busami przez Dolinę i Lwów do Szegiń, a stąd przez Medykę do Przemyśla.

Harnaś

(46)


 27 VIII 2008   Rajd rowerowy ,,Znana i nieznana Ziemia Przemyska” 

9 sierpnia 2008 r. odbył się kolejny rajd rowerowy z cyklu ,,Znana i nieznana Ziemia Przemyska”. Tym razem siedmiu cyklistów postanowiło odwiedzić południowe tereny Pogórza Przemyskiego ze szczególnym uwzględnieniem doliny Wiaru. Z Przemyśla wyjechali przez Hermanowice, Młodowice i Sierakośce, gdzie zwiedzili zabytkowy dwór obronny z XVII w., a następnie pojechali w okolice mostu w Nowych Sadach, aby zobaczyć szkody, jakie wyrządziła rzeka podczas ostatniej powodzi. Stąd trasa prowadziła urokliwą doliną Wiaru do Posady Rybotyckiej. Tam rowerzyści zwiedzili zabytkową, gotycką cerkiew obronną (jedyną tego typu w Polsce), a następnie udali się do Rybotycz. Z uwagi na padający deszcz, a co za tym idzie błotnistą i śliską drogę na Kopystańkę, nastąpiła zmiana trasy rajdu. Dalsza droga prowadziła przez: Huwniki, Gruszową, Aksmanice i Grochowce do Przemyśla, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu. Pomimo deszczu, który towarzyszył cyklistom prze większą część trasy, rajd należy uznać za udany. Jego uczestnicy mieli okazję poznać historię oraz podziwiać piękno przyrody Ziemi Przemyskiej.

Jan Paradysz

(45)


 12 VIII 2008   Rajd w Bieszczadach Wschodnich: 

W zastępstwie wyprawy na Krym, która odbędzie się w innym terminie, zapraszamy na rajd w Bieszczady Wschodnie. Odbędzie się on w dniach od 21 do 24 sierpnia 2008 r. Po przekroczeniu granicy przez przejście piesze w Medyce i dojechaniu do Lwowa wyruszymy pociągiem w Bieszczady Wschodnie. Trasa rajdu: Beskid – Oporzec - Magura (939 m n.p.m.) – Jawornik (1016 m n.p.m.) – Bliźniec (1222 m n.p.m.) – Czarna Repa (1288 m n.p.m.) – Czarny Wierch (1037 m n.p.m.) – Przełęcz Wyszkowska. Trasa rajdu będzie prowadziła bezdrożami przez najdzikszą część Bieszczadów Wschodnich w kierunku Gorganów. Noclegi oczywiście w terenie w namiotach. Więcej informacji w siedzibie naszego Oddziału PTTK.

Harnaś

(44)


 24 VII 2008   Relacja z obozu rowerowego po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej

W dniu 6. 07. 2008 r. grupa ośmiu przemyskich cyklistów wyruszyła rowerami z Częstochowy na szlak ,,Orlich Gniazd” wytyczony pomiędzy Krakowem a Częstochową.

Po zwiedzeniu sanktuarium na Jasnej Górze udali się do pobliskiego Olsztyna gdzie podziwiali wspaniałe ruiny zamku oraz otaczający je krajobraz. Na szlaku zobaczyli jeszcze wiele innych zamków m. in.: w Ostrężniku, Przewodziszowicach, Mirowie, Bobolicach, Morsku, Ogrodzieńcu, Smoleniu, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Ojcowie i „Teczyn” w Rudnie. Rowerzyści napotykali na wspaniałe osobliwości przyrody nieożywionej – skały przybierające fantastyczne kształty: Bramę Twardowskiego, Okiennik, Maczugę Herkulesa, rezerwat skalny Góra Zborów, czy skałki w Dolinie Kobylańskiej. Zwiedzili jaskinie: Wierzchowską, Ciemną i Łokietka.

W rezerwacie ,,Dolina Wodąca” napotkali na kompleks jaskiń zamieszkiwanych niegdyś przez łowców niedźwiedzi sprzed 150 000 tys. lat. Nadłożyli także trasy, aby zobaczyć to, co pozostało z pustyni Błędowskiej. Cykliści spenetrowali Dolinki Podkrakowskie, aby następnie zwiedzić klasztory na Bielanach i w Tyńcu, będące wspaniałym dziedzictwem kultury narodowej. Po przejechaniu 320 km klubowi rowerzyści dotarli do Krakowa.


Trasa obozu prowadziła głównie ścieżkami rowerowymi w lasach, czasami wśród pól. Teren z uwagi na liczne piaski i pofałdowanie nie był łaty do jazdy, lecz życzliwość uczestników i wzajemna pomoc sprawiły, że była ona dużą przyjemnością. W obozie rowerowym wzięli udział: Krzysiek, Piotrek, Witek, Boguś, Waldek, Wojtek, Jarek i Janek.

Jan Paradysz

(43)


 Najświeższe Newsy!!   Wyprawa wysokogórska Elbrus 2008: 

 


kliknij aby powiększyć...

(42)

9.07.2008

Uwaga! Wiadomość z ostatniej chwili!

Na najwyższym szczycie Europy i Rosji została zatknięta flaga Przemyśla!!! Gratulujemy!!!

Zobacz zdjęcia z wyprawy!!!! >>>

 

9.07.2008

Uczestnicy wyprawy zabrali ze sobą... fajkę, specjalnie przygotowaną przez przemyskiego fajkarza Henryka Worobca. 4 uczestników wyprawy wysokogórskiej: Dariusz Hop, Robert Manes, Piotr Tadla i Stanisław Frydlewicz ma zamiar ustanowić nowy rekord Guinessa w kategorii najwyżej wypalonej fajki.

(41)

Pomysł zabrania ze sobą fajki nie jest przypadkowy. Przemyśl słynie z rzemiosła fajkarskiego, nazywany jest Stolicą Polskiej Fajki, tu też mieści się jedyne i unikalne Muzeum Fajek i Dzwonów.

8.07.2008

Po dwóch dniach podejścia z ciężkimi plecakami i aklimatyzacji uczestnicy wyprawy dotarli na wysokość 4200 m! Doświadczyli zarówno palącego słońca jaki i zimna i śnieżycy. Dziś wchodzą na Skały Pastuchowa na wysokość 4600 m. Tu przenocują w oczekiwaniu na sposobność zaatakowania szczytu.

Trzymamy kciuki za uczestników wyprawy. Harnaś, Talib, Hucuł i Staszek - jesteśmy z Wami!

Wkrótce kolejne wieści z Kaukazu.

(40)

6.07.2008

Dotarły do nas pierwsze informacje od uczestników wyprawy na Elbrus.

Wyprawa trwa… Jej uczestnicy: Harnaś, Talib, Hucuł i Staszek są już pod Elbrusem. Po trwającej 3 doby podróży i przejechaniu przez całą Ukrainę oraz spory fragment Rosji pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim dotarli do republiki Kabardyno Balkarii w Federacji Rosyjskiej przy samej granicy z Gruzją.

Przypomnijmy, że celem wyprawy jest zdobycie góry Elbrus (5642 m n.p.m.) zaliczanej do Korony Ziemi. Wychodząc stopniowo coraz wyżej nasi podróżnicy zdobywają aklimatyzację niezbędną do zmierzenia się z najwyższym szczytem Kaukazu i całej Europy.

Przemas

(39)


 1 VII 2008     Uwaga! Zmiana terminu najbliższego spotkania klubowego:

Najbliższe spotkanie Klubu Górskiego „Karpaty” odbędzie się nie w pierwszą środę lipca, ale w pierwszą środę sierpnia (czyli 6 sierpnia 2008 roku) o godz. 18 w siedzibie klubu. Za zmianę terminu przepraszamy i do zobaczenia w sierpniu.

(38)


 1 VII 2008     VI Ogólnopolski Rajd Karpacki:

28 i 29 czerwca 2008 r. w Bieszczadach odbył się VI Rajd Karpacki. W pierwszym dniu rajdu 25 uczestników wyruszyło czerwonym szlakiem z Wołosatego na Rozsypaniec (1280 m n.p.m.), a następnie na Halicz (1333 m n.p.m.).

W tym samym dniu weszliśmy także na Tarnicę (1346 m n.p.m.), by następnie przez Szeroki Wierch dotrzeć do Ustrzyk Górnych. W drugim dniu rajdu przeszliśmy całą Połoninę Caryńską (1297 m n.p.m.) docierając do Brzegów Górnych.

Harnaś

(37)


 25 VI 2008     Wędrowny Obóz Rowerowy „Szlakiem Orlich Gniazd”:

Sekcja Turystyki Rowerowej naszego Klubu organizuje w dniach od 6 do 11 lipca 2008 r. Wędrowny Obóz Rowerowy „Szlakiem Orlich Gniazd” na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Atrakcyjna krajoznawczo trasa będzie prowadziła z Częstochowy przez m.in.: Olsztyn, Siedlec, Złoty Potok, Ogrodzieniec, Bydlin, Pustynię Błędowską, Rabsztyn, Olkusz, Pieskową Skałę, Ojców, Jaskinię Wierzchowską, Czerną, Krzeszowice, Rudno, Alwernię, Bielany i Tyniec do Krakowa. Po drodze rowerzyści będą oczywiście zwiedzać zamki i inne atrakcje turystyczne i przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Noclegi są planowane w schroniskach PTSM i gospodarstwach agroturystycznych. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego w siedzibie naszego Oddziału PTTK.

Harnaś

(36)


 25 VI 2008     Rajd rowerowy – Spotkania z przyrodą:

22 czerwca odbył się kolejny rajd zorganizowany przez Sekcję Turystyki Rowerowej naszego Klubu. 12 rowerzystów pokonało blisko 30-kilometrową trasę: Przemyśl – Bełwin – Bukowy Garb (426 m n.p.m.) – Wapowce – Przemyśl.

Klubowi cykliści jechali m.in. leśnymi drogami Pogórza Dynowskiego docierając do widokowych wzgórz i ciekawostek krajoznawczych. Jedną z nich były liczące sobie kilka tysięcy lat kurhany nad Średnią.

Harnaś

(35)


 18 VI 2008     VI Ogólnopolski Rajd Karpacki:

W dniach 28 i 29 czerwca 2008 r. odbędzie się w Bieszczadach organizowany przez nasz klub VI Ogólnopolski Rajd Karpacki. Wyjazd o godz. 6 sprzed siedziby naszego Oddziału PTTK przy ulicy Waygarta. W pierwszym dniu rajdu pokonamy trasę: Wołosate – Rozsypaniec ( 1280 m n.p.m.) – Halicz (1333 m n.p.m.) – Tarnica (1346 m n.p.m.) – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne. Po noclegu wyruszymy następnego dnia z Ustrzyk Górnych na Połoninę Caryńską (1297 m n.p.m.), skąd zejdziemy do Brzegów Górnych. Powrót do Przemyśla w późnych godzinach popołudniowych. Zainteresowani udziałem w rajdzie powinni zadbać o ubiór i obuwie przystosowane do warunków terenowych w górach i zmiennych warunków atmosferycznych. Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego w siedzibie naszego Oddziału PTTK. Zapraszamy!

Harnaś

(34)


 18 VI 2008     Rajd rowerowy – Spotkania z przyrodą:

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza do udziału w rajdzie, który odbędzie się w niedzielę 22. 06. 2008 r. na około 30-kilometrowej trasie: Przemyśl – Bełwin – Bukowy Garb – Wapowce – Przemyśl.

Rajd jest ogólnodostępny, a jego tempo będzie jak zwykle turystyczno-rekreacyjne. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie internetowej naszego Oddziału PTTK. Zbiórka uczestników o godzinie 15.00 przy pomniku Orląt Przemyskich. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, w siedzibie naszego Oddziału. Zapraszamy.

Harnaś

(33)


 18 VI 2008     Spędziliśmy noc na Kopystańce:

Już po raz siódmy spędziliśmy wspólnie na Kopystańce jedną z najkrótszych nocy w roku. Tym razem, wyruszyliśmy w piątkowy wieczór w ośmioosobowym składzie z Rybotycz na najwyższą górę Pogórza Przemyskiego (541 m n.p.m.). Wkrótce po dotarciu na miejsce i rozpaleniu ogniska rozpoczęła się prawdziwa ulewa, która w końcu zmusiła nas do schronienia się w Kopyśnie. Kompletnie przemoczeni, ale w dobrych humorach przetrwaliśmy tam noc, by w sobotę rano ponownie „zaatakować” Kopystańkę. Piękne widoki z wierzchołka wynagrodziły nam wcześniejsze trudy i zadowoleni wróciliśmy przez Kopyśno do Rybotycz.

Harnaś

(32)


 9 VI 2008     VII Noc na Kopystańce:

Z piątku na sobotę (13/14 czerwca) odbędzie się już po raz siódmy klubowa Noc na Kopystańce. Plan imprezy obejmuje przejazd do Rybotycz, następnie przejście do Kopyśna, ognisko oraz nocne wejście na najwyższą górę Pogórza Przemyskiego. Zbiórka zainteresowanych w piątek o godz. 19 na dworcu PKS w Przemyślu.

(31)


 9 VI 2008     Trasy klubowe na Rajdzie Pątniczym:
7 i 8 czerwca 2008 r. nasz klub zorganizował dwie z trzech tras odbywającego się w tym czasie XVIII Rajdu Pątniczego im. Jana Pawła II. W sobotę, 18 osób wyruszyło na długą, blisko 30-kilometrową trasę pieszą z Grąziowej do Nowosiółek Dydyńskich. Wiodła ona przez Kiczerę (566 m n.p.m.), Jamną, Arłamów, Paportno, Połoninki Kalwaryjskie, Pacław i Kalwarię Pacławską.

Pomimo padającego deszczu i miejscami niełatwej trasy humory dopisywały i wszyscy w komplecie dotarli do Nowosiółek Dydyńskich. W niedzielę 14 naszych cyklistów wyruszyło na trasę rowerową z Przemyśla przez Fredropol, Szybenicę (496 m n.p.m.), Helichę i Wapielnicę (394 m n.p.m.) do Przemyśla. Rajd rowerowy zakończył się ogniskiem, na którym cykliści spotkali się z uczestnikami niedzielnej trasy pieszej z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla. Uczestniczyli w niej także niektórzy nasi klubowicze, którzy w ten sposób pokonali w ciągu dwóch dni ponad 50-kilometrową trasę z Grąziowej do Przemyśla.

Harnaś

(30)


 9 VI 2008     Rajd rowerowy ,, Szlakami architektury drewnianej” :

Rajd odbył się 24 maja, a uczestniczyło w nim troje rowerzystów. Po pokonaniu pierwszego odcinka z Przemyśla do Wyszatyc uczestnicy rajdu dotarli do wezbranego w tym dniu Sanu. Obsługujący prom pan nie miał zbytniej ochoty przewieźć ich na drugi brzeg rzeki, ale na szczęście zdołali go przekonać. Na prawym brzegu Sanu na uczestników rajdu czekała niespodzianka w postaci bardzo błotnistej i rozjeżdżonej traktorami drogi gruntowej do Torek. Z pewnymi problemami dotarli jednak do drogi asfaltowej, a następnie pojechali do Leszna, gdzie zwiedzili drewniany kościółek (dawną cerkiew) z 1737r. Z uwagi na problemy z przeprawa przez San rowerzyści zadecydowali o zmianie trasy. Pomijając Stubno i Stubienko udali się w kierunku Medyki. Wrócili z powrotem do Torek, gdzie zwiedzili tamtejszy kościół (dawną cerkiew). Następnie ruszyli do Medyki, gdzie zwiedzili piękny drewniany kościółek z dzwonnicą z 1607 r. Przy okazji zobaczyli także wspaniałe drzwi spiżowe w nowym kościele. W Medyce zwiedzili również zabytkowy park wraz z oficyną dworską. Rajd na V szlaku architektury drewnianej był bardzo ciekawy, a ci, którzy nie pojechali, niech żałują.

Jan Paradysz

(29)


 20 V 2008     Zaproszenie na rajd rowerowy ,,Szlakami architektury drewnianej”:

Sekcja Turystyki Rowerowej naszego klubu organizuje w sobotę 24 maja 2008 r. kolejny rajd rowerowy. Trasa o długości ok. 48 kilometrów będzie prowadziła pętlą z Przemyśla przez Wyszatyce, Torki, Leszno, Stubno, Stubienko, Nakło, Niziny i Bolestraszyce do Przemyśla. Po drodze uczestnicy rajdu będą zwiedzali zabytki „Szlaku architektury drewnianej”. Zbiórka uczestników o godz. 9 przy pomniku Orląt Przemyskich. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego naszego Oddziału PTTK.

Harnaś

(28)

Serdecznie zapraszamy do Przemyśla na wyjątkowe widowisko - rekonstrukcję historyczną pt. "Przemyśl - Wrzesień 1939" organizowaną przez współpracującego z nami Przemasa. Rekonstrukcja odbędzie się 25 maja 2008 r. o godz. 14.00 na Przemyskim Rynku.

Odtworzone zostaną walki pierwszych dni września 1939 r. Rekonstrukcja wzbogacona zostanie szeregiem scen rodzajowych przedstawiających wydarzenia w mieście z końca sierpnia i początku września 1939 r. W inscenizacji udział weźmie ponad 170 rekonstruktorów odtwarzających wojska polskie i niemieckie oraz po raz pierwszy tak duża liczba osób cywilnych (ponad 100 statystów).

Informacje na temat rekonstrukcji:
Przemysław Grządziel
wspolpraca@um.przemysl.pl
tel.: (016) 678 54 84
tel. kom.: 602 38 49 10
www.psrh.webfabryka.pl

(27)


 20 V 2008     Rajd w Górach Sanocko-Turczańskich:

17 i 18 maja odbył się 106 rajd naszego Klubu. Tym razem wędrowaliśmy przez rzadko odwiedzany przez turystów fragment Gór Sanocko-Turczańskich pomiędzy Starym Samborem i Chyrowem na terytorium Ukrainy.

Po dotarciu do Medyki i przekroczeniu granicy przez przejście piesze, wyjechaliśmy w siedmioosobowym składzie z Szegiń do Mościsk. Z Mościsk pojechaliśmy do Sambora, a stąd do Starego Sambora. Z tego niewielkiego miasteczka wyruszyliśmy na górę Janków (703 m n.p.m.). W pierwszym dniu rajdu czekało nas jeszcze strome podejście na górę Kobyłę (749 m n.p.m.), a następnie zejście do doliny Jabłonki i wioski Bilicz. Namioty rozbiliśmy nad Biliczem Górnym.

Następnego dnia weszliśmy najpierw na Świnny (752 m n.p.m.), a potem wyruszyliśmy w przeciwnym kierunku na górę Lachów (721 m n.p.m.). Mogliśmy z niej podziwiać piękną i rozległą panoramę Gór Sanocko-Turczańskich, Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów. Widzieliśmy m.in. wiele odległych i znanych nam ze wcześniejszych rajdów wzgórz i pasm górskich. Mijając po prawej zdobytą przez nas rok wcześniej Hutę (724 m n.p.m.) weszliśmy jeszcze na sąsiedni wierzchołek góry o wysokości 734 m n.p.m., a następnie zeszliśmy do Suszycy Wielkiej.

W drugim dniu rajdu pozostało nam jeszcze przejście bardzo widokowym grzbietem pomiędzy Suszycą i Chyrowem oraz zejście do tego niewielkiego miasta. W ciągu dwóch dni weszliśmy więc na kilka gór widocznych na horyzoncie przy dobrej przejrzystości powietrza z Kopca Tatarskiego w Przemyślu.

Harnaś

(26)


 9 V 2008     Koszulki z herbem Klubu już dostępne:

Osoby, które zamówiły koszulki polo z herbem naszego Klubu, mogą je odbierać w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego w naszym Oddziale, czyli u Beaty. Można tam także jeszcze zamówić do 16 maja zarówno koszulki polo w cenie 26 zł, jak i zupełnie nowe koszulki z innym wzorem w cenie 19 zł.

Harnaś

(25)


 7 V 2008     Rajd w Górach Sanocko-Turczańskich:

17 i 18 maja odbędzie się dwudniowy rajd naszego Klubu w Górach Sanocko-Turczańskich na terytorium Ukrainy. Tym razem wybieramy się w rzadko odwiedzaną część tych gór pomiędzy Starym Samborem i Chyrowem, widoczną na horyzoncie przy dobrej przejrzystości powietrza z Kopca Tatarskiego w Przemyślu. Trasa rajdu będzie wiodła przez góry może niezbyt wysokie, sięgające niewiele ponad 750 m n.p.m., ale ze względu na zalesiony teren raczej nie będzie łatwa. Nocleg oczywiście w terenie w namiotach, które zainteresowani udziałem w rajdzie powinni ze sobą zabrać, oprócz reszty ekwipunku i paszportów oczywiście.
Zbiórka uczestników w sobotę o godz. 6 rano przy wyjściu z tunelu obok dworca PKS. Pojedziemy busem do Medyki, a po przekroczeniu granicy przez przejście piesze będziemy dalej podróżować ukraińskimi środkami transportu. Podobnie w niedzielę w drodze powrotnej. Zapraszamy!

Harnaś

(24)


 5 V 2008     Rajd rowerowy:

15 cyklistów uczestniczyło w rajdzie rowerowym naszego Klubu, który odbył się w niedzielę 4 maja. Pokonali oni blisko 35-kilometrową trasę: Przemyśl – Grochowce – Kniażyce – Darowice – Hermanowice – Przemyśl. Kolejny rajd rowerowy jeszcze w tym miesiącu…

Harnaś

(23)


 28 IV 2008     Rajd rowerowy – Powitanie wiosny:


Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza do udziału w rajdzie, który odbędzie się w niedzielę 4. 05. 2008 r. na około 35-kilometrowej trasie: Przemyśl – Grochowce – Kniażyce – Darowice – Hermanowice – Przemyśl.

Rajd jest ogólnodostępny, a jego tempo będzie jak zwykle turystyczno-rekreacyjne. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie internetowej naszego Oddziału PTTK. Zbiórka uczestników o godzinie 14.00 przy pomniku Orląt Przemyskich. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, czyli Beata , w siedzibie naszego Oddziału.

Zapraszamy
Harnaś

(22)


 28 IV 2008     Rajd pieszy i rowerowy – Twierdza Przemyśl:


26 kwietnia, nasz klub zorganizował dwie z pięciu tras XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu Twierdza Przemyśl. Trasa piesza o długości ponad 25 kilometrów prowadziła przez bardzo rzadko odwiedzane forty grupy siedliskiej znajdujące się na terytorium Ukrainy.

Rozpoczęliśmy ją w Medyce i po przekroczeniu granicy wyruszyliśmy z Szegiń do Bykowa. Stamtąd maszerowaliśmy w towarzystwie wyjątkowo uprzejmego ukraińskiego pogranicznika przez okoliczne wzgórza. Przez cały dzień zwiedzaliśmy kolejne forty: I/1 „Łysiczka”, I/2 „Byków”, I/3 „Pleszowice”, I/4 „Maruszka Las”, I/5 „Popowice” i I/6 „Dziewięczyce”. Następnie cała nasza 60-osobowa grupa wróciła przez Byków do Szegiń, a stąd późnym wieczorem do Medyki.

Natomiast 11 rowerzystów wyruszyło w tym samym czasie na rajdową trasę z Przemyśla przez m.in.: fort XX „Przekopana”, fort XXI „Bakończyce”, fort XVI „Zniesienie”, fort XVII „Ostrów” i fort XVIII „Lipowica” na fort VII „Łętownia”. Nasi cykliści spotkali się tam przy rajdowym ognisku z uczestnikami pozostałych trzech tras wiosennej edycji Twierdzy Przemyśl. Galeria zdjęć z rajdu.

Harnaś

(21)


 14 IV 2008     Zaproszenie na rajd pieszy i rowerowy – Twierdza Przemyśl:

Nasz klub organizuje dwie z pięciu tras XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu Twierdza Przemyśl, który odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Trasa piesza o długości około 25 kilometrów będzie prowadziła przez bardzo rzadko odwiedzane forty grupy siedliskiej znajdujące się od kilkudziesięciu lat poza granicą naszego kraju. W związku z tym mogą w niej uczestniczyć tylko pełnoletni posiadacze paszportów (polskich i własnych).

Trasa rowerowa będzie prowadziła z Przemyśla przez m.in.: fort XX „Przekopana”, fort XXI „Bakończyce”, fort XVI „Zniesienie”, fort XVII „Ostrów” i fort XVIII „Lipowica” na fort VII „Łętownia”. Zapisy (w przypadku trasy pieszej ilość miejsc ograniczona) i szczegółowe informacje, jak zwykle w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, czyli u Beaty, w siedzibie naszego Oddziału PTTK.

Zapraszamy!
Harnaś

(20)


 14 IV 2008     Przed Elbrusem…:

Trwają przygotowania do wysokogórskiej wyprawy na Elbrus. Po zimowych „treningach” (m.in. biwakowania w namiocie w niskich temperaturach – niestety niebyło ich tej zimy za wiele), przyszedł czas na doskonalenie umiejętności technicznych na oblodzonej trasie w Tatrach.

W trakcie weekendu urządziliśmy sobie całodzienny marsz przez wciąż zimowe Tatry (w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zalega jeszcze miejscami 1,5-metrowa warstwa śniegu). Oficjalny patronat nad wyprawą przejął Prezydent Miasta Przemyśla.

Harnaś

(19)


 1 IV 2008    Rajd rowerowy – Powitanie wiosny:

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza do udziału w rajdzie otwierającym tegoroczny sezon rowerowy. Rajd odbędzie się w sobotę 5. 04. 2008 r. na około 40-kilometrowej trasie: Przemyśl – Wapowce – Krasiczyn – Olszany – Zalesie – Prałkowce – Przemyśl. Rajd jest ogólnodostępny, a jego tempo będzie jak zwykle turystyczno-rekreacyjne. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie internetowej naszego Oddziału PTTK. Zbiórka uczestników o godzinie 9. 45 przy pomniku Orląt Przemyskich. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, czyli Beata :), w siedzibie naszego Oddziału.

Zapraszamy
Harnaś

(18)


 25 III 2008    Droga Krzyżowa na Tarnicę 2008

W Wielki Piątek, 21 marca b.r., wyruszyliśmy jak co roku na Drogę Krzyżową na Tarnicę. Po przyjeździe do Ustrzyk Górnych nasza grupa licząca 66 osób wyszła czerwonym szlakiem w kierunku Szerokiego Wierchu. Warunki atmosferyczne pogarszały się z każdą chwilą. Po wyjściu z lasu musieliśmy stawiać czoła nie tylko padającemu śniegowi, ale przede wszystkim bardzo silnemu wiatrowi, który chwilami dosłownie usiłował nas strącić z grani. Marsz utrudniała bardzo słaba widoczność ograniczająca się chwilami do kilku metrów. Najbardziej wytrwali dotarli jednak do krzyża na najwyższym szczycie polskich Bieszczadów.
Z Tarnicy zeszliśmy niebieskim szlakiem do Wołosatego.

Harnaś

(17)


 20 III 2008      Prace na Forcie XVI „Zniesienie”: 

Pomimo kapryśnej, deszczowej aury, w sobotę 15 marca b.r. członkowie naszego Klubu zainaugurowali tegoroczną akcję porządkowania fortu XVI „Zniesienie”. Przypomnę, że w wyniku prac przeprowadzonych przez nasz Oddział PTTK w 2006 i 2007 roku wycięto zakwalifikowane do usunięcia drzewa i samosiewy oraz oczyszczono znaczny fragment fortecznej fosy i wału od strony Krzyża Zawierzenia i ulicy Przemysława.

W pracach tych uczestniczyli najliczniej członkowie naszego Klubu. 15 marca udało nam się oczyścić z gęstej roślinności kolejny fragment wału fortu, dzięki czemu można teraz z niego oglądać po kilkudziesięcioletniej przerwie panoramę Przemyśla i okolic. W tym roku będziemy kontynuowali prace na kolejnych elementach fortu.

Harnaś

(16)


 5 III 2008      Zapraszamy do udziału w porządkowaniu fortu XVI „Zniesienie”: 

W sobotę 15 marca 2008 r. nasz Oddział PTTK zainauguruje po zimowej przerwie kolejną edycję akcji porządkowania fortu XVI „Zniesienie”. Przypomnę, że w 2006 i 2007 roku wycięliśmy zakwalifikowane do usunięcia drzewa i samosiewy oraz oczyściliśmy znaczny fragment fortecznej fosy i wału. Dzięki tym pracom został odsłonięty fragment zabytkowego fortu od strony Krzyża Zawierzenia i ulicy Przemysława. W tym roku będziemy kontynuowali prace na kolejnych elementach fortu. Dotychczas w pracach uczestniczyli najliczniej i byli w nie najbardziej zaangażowani członkowie naszego Klubu, dlatego liczymy na was także w tym roku. Spróbujmy przywrócić należyty wygląd kolejnej części tego górującego nad naszym miastem wzgórza. Zainteresowani udziałem w pracach na forcie powinni zabrać ze sobą rękawice robocze. Po zakończeniu prac planujemy zorganizować ognisko. Spotykamy się w sobotę o godz. 9.30 na parkingu przy Krzyżu Zawierzenia na Zniesieniu. Do zobaczenia.

Harnaś

(15)


 5 III 2008      Droga Krzyżowa na Tarnicę: 

(14)


 3 III 2008      VI Urodziny Klubu Górskiego „Karpaty”: 

Świętowanie VI urodzin naszego klubu rozpoczęliśmy 23 lutego 2008 r. rajdem na Pogórzu Przemyskim.

Rajd rozpoczął się we Fredropolu, skąd przeszliśmy zboczem Łysej Góry na Szybenicę (496 m n.p.m.), z której mogliśmy podziwiać m.in. rozległą panoramę Gór Sanocko-Turczańskich. Następnie dotarliśmy do Kopyśna, gdzie w gronie 22 osób wspominaliśmy przy ognisku 6 lat naszych wspólnych wędrówek.

Na zakończenie urodzin klubu zeszliśmy do Rybotycz, skąd powróciliśmy autobusem do Przemyśla.

Harnaś

(13)


 7 II 2008      Nasz najbliższy rajd: 
23 lutego 2008 r. odbędzie się rajd na Pogórzu Przemyskim, pod koniec którego będziemy także świętować VI urodziny naszego Klubu. Trasa rajdu: Fredropol – Szybenica (496 m n.p.m.) – Kopyśno – Rybotycze. Przy „urodzinowym” ognisku będziemy wspominać 6 lat naszych wspólnych wędrówek po całych Karpatach. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 na dworcu PKS w Przemyślu. Do zobaczenia!

Harnaś

(12)


 28 I 2008      Zimowy Rajd na Kopyśtankę: 

Już po raz szósty wybraliśmy się na zimowy rajd na Kopystańkę (541 m n.p.m.) – najwyższą górę Pogórza Przemyskiego.

Rajd był zimowy tylko z nazwy, ale trudno było wcześniej przewidzieć, że 26 stycznia nadal nie będzie zimy. W tym dniu 25 osób wyruszyło na trasę rajdu z Posady Rybotyckiej.

Po zdobyciu Kopystańki zeszliśmy żółtym szlakiem do Rybotycz.

Wcześniej klubowicze mogli zobaczyć po raz pierwszy w najwyższym punkcie Pogórza Przemyskiego zamontowaną tam przez nas tabliczkę z herbem klubu.

Harnaś

 

(11)


 15 I 2008      Nasz najbliższy rajd: 

VI Zimowy Rajd na Kopystańkę – najwyższą górę Pogórza Przemyskiego – odbędzie się 26 stycznia 2008 r. na trasie: Posada Rybotycka – Kopystańka (541 m n.p.m.) – Rybotycze. Zbiórka uczestników o godz. 7.05 na dworcu PKS w Przemyślu. Do zobaczenia.

Harnaś

(10)


 1 I 2008      Najbliższe spotkanie klubowe: 

Najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się wyjątkowo nie w pierwszą, a w drugą środę miesiąca – 9 stycznia 2008 roku o godz. 18 w siedzibie naszego klubu przy ulicy Waygarta 1.

Zapraszamy

(9)


 Zobacz archiwum wiadomości z innych lat >>>