2013


 
 31 XII 2013  Relacja z ostatniego rajdu w 2013 roku

W sobotę 28 grudnia wyruszyliśmy na krótki, bo zaledwie 8-kilometrowy rajd w pobliżu miejsca bitwy stoczonej przed 95 laty z Ukraińcami przez oddziały polskie i Przemyskie Orlęta nad znajdującymi się teraz za naszą wschodnią granicą Niżankowicami.

W Malhowicach na naszą 28-osobową grupę czekali już funkcjonariusze Straży Granicznej ze strażnicy w Hermanowicach, którzy towarzyszyli nam do usytuowanej przy samym pasie granicznym ruiny kaplicy grobowej Kozłowskich – jedynej materialnej pozostałości po polskiej stronie granicy po wsi Zabłotce.

Stąd szliśmy już dalej sami przez Młodowice do Sierakośc, gdzie obejrzeliśmy m.in. pozostałości renesansowy zespołu dworskiego.

Harnaś
(334)


(333)


 18 XII 2013  Zaproszenie na ostatni rajd w 2013 roku

Niedawno minęła 95. rocznica krwawych walk oddziałów polskich i Orląt Przemyskich z Ukraińcami pod Niżankowicami. Rajd w pobliżu miejsca bitwy był planowany już wcześniej, ale tegoroczny termin obchodów, w których w dniu 13 grudnia uczestniczyło w Przemyślu około półtora tysiąca osób, zbiegł się z naszym wyjazdem do Pnikuta. Dlatego rajd ten odbędzie się w sobotę 28 grudnia biorąc oczywiście pod uwagę obecny przebieg granicy, której oczywiście nie będziemy przekraczali. Zbiórka uczestników o godz. 8.20 na przystanku przy ulicy Jagiellońskiej i przejazd autobusem MZK nr 4 do Malhowic. Następnie przejście do ruiny kaplicy grobowej Kozłowskich nad Zabłotcami. Stąd przejście przez Młodowice do Sierakośc i powrót autobusem PKS do Przemyśla. Zapraszamy!

Harnaś
(332)


 18 XII 2013  Relacja z kolejnej akcji pomocy Polakom na Ukrainie

Już po raz drugi nasz Klub był koordynatorem akcji pomocy skierowanej głównie do dzieci i młodzieży z kilku miejscowości wchodzących w skład parafii rzymskokatolickiej w Pnikucie, wsi zamieszkałej głównie przez Polaków i leżącej od ponad 20 lat w granicach Ukrainy w obwodzie lwowskim.

Oprócz naszych klubowiczów zbiórkę darów dla niezamożnych mieszkańców wsi Pnikut prowadzili przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Kibiców Polonii Przemyśl „Przemyskie Bractwo” oraz Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków. Ilość i skala zebranych darów przerosły nasze oczekiwania i z kolejnym transportem wyruszyliśmy na Ukrainę 14 grudnia 2013 roku już nie, jak rok wcześniej, busem, ale autobusem.

Ilość przygotowanych przez kibiców paczek świątecznych była tak duża, że nie zmieściliśmy ich do bagażników autobusu i znaczna część darów jechała razem z 25-osobową ekipą mieszkańców Przemyśl i Krakowa. Trudno wymienić tu wszystko, ale z tych większych pakunków, które dotarły do wsi Pnikut: sto kilkadziesiąt kilkukilogramowych paczek żywnościowych, kilkadziesiąt nowych tornistrów i plecaków (oczywiście wypełnionych słodyczami, przyborami szkolnymi i zabawkami), kilkaset sztuk odzieży (głównie zimowej), kilka olbrzymich worków z maskotkami oraz wiele innych paczek z przyborami szkolnymi i zabawkami.

 Podobnie, jak przed rokiem, kościół w Pnikucie ponownie był wypełniony przez dzieci i ich opiekunów. W tym roku było także znacznie więcej osób starszych. Każda polska i mieszana (w ogóle każda rodzina, która przyszła do kościoła) otrzymała paczkę żywnościową oraz odzież, podobnie, jak osoby starsze i samotne. Również wszystkie dzieci otrzymały co najmniej po kilka zabawek, wiele przyborów szkolnych i sztuk odzieży. Część darów pozostała także na terenie plebanii i trafi do mieszkańców pozostałych miejscowości.

Ponownie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci na plebanii i podobnie, jak przed rokiem zabraliśmy gości z Krakowa na wycieczkę do Lwowa, gdzie odwiedziliśmy m.in. Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Obrońców Lwowa.

Harnaś
(331)


 15 XII 2013  Relacja z rajdu na Pogórzu Dynowskim

W sobotę 23 listopada uczestniczyliśmy w rajdzie na terenie Pogórza Dynowskiego. W tym dniu 25 osób pokonało 15-kilometrową trasę: Bachórzec – Łazy (372 m n.p.m.) – wzgórze Bircza (420 m n.p.m.) – Laskówka – Bachórz.

Harnaś
(330)


(329)


 20 XI 2013  Informacja w sprawie sobotniego rajdu

Zbiórka osób zapisanych na sobotni rajd o godz. 9.00 przy siedzibie Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3. Koszt wyjazdu 20 zł.

(328)


 14 XI 2013  23 listopada rajd na Pogórzu Dynowskim

W sobotę 23 listopada odbędzie się rajd na 15-kilometrowej trasie: Bachórzec – Łazy (372 m n.p.m.) – wzgórze Bircza (420 m n.p.m.) – Laskówka – Bachórz. Wyjazd o godz. 8.30 wynajętym busem z siedziby naszego Oddziału PTTK. Na ten rajd obowiązują zapisy w biurze turystycznym PTTK.

Harnaś
(327)


 14 XI 2013  Kolejna akcja pomocy Polakom na Wschodzie

Nasz Klub jest już po raz drugi koordynatorem akcji pomocy skierowanej do niezamożnych rodzin polskich oraz mieszanych z kilku miejscowości wchodzących w skład parafii rzymskokatolickiej w Pnikucie, polskiej wsi leżącej od ponad 20 lat w granicach Ukrainy, a wcześniej, od 1945 roku w sowieckim „imperium”.

Akcja była i jest skierowana głównie dla dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych i najuboższych. Dary dla nich zbiera w Przemyślu głównie Stowarzyszenie Kibiców Polonii Przemyśl „Przemyskie Bractwo” oraz w Krakowie zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków, ale każdy może się przyłączyć do tej akcji.

Przed rokiem mogliśmy się przekonać na miejscu jak wielka jest skala potrzeb tamtejszej społeczności z polskimi korzeniami. Przypomnę, że zawieźliśmy wówczas ponad pół tony żywności, kilkaset opakowań słodyczy, ponad pół tysiąca przyborów szkolnych, zabawek i maskotek, 25 kurtek zimowych, ciepłe obuwie oraz ponad 80 sztuk odzieży dziecięcej, 240 sztuk odzieży młodzieżowej i damskiej, 105 sztuk odzieży męskiej (m.in. ciepłe bluzy, swetry, spodnie i koszule). W pełnym mieszkańców (głównie dzieci) kościele w Pnikucie to wszystko zniknęło bardzo szybko.

Relację z ubiegłorocznej akcji można zobaczyć tutaj>>.

Obiecaliśmy im wówczas, że przyjedziemy z darami także przed tegorocznymi świętami. W tym roku zbieramy przede wszystkim żywność, a także przybory szkolne, maskotki, zabawki oraz nową odzież dziecięcą. Dary można przynosić do siedziby naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3 do 12 grudnia.

Harnaś
(326)


(325)


 30 X 2013  Relacja z 50. Rajdu Twierdza Przemyśl

19 października uczestniczyliśmy w 50. Ogólnopolskim Rajdzie Twierdza Przemyśl.

16-kilometrową trasę rozpoczęliśmy w 55-osobowej grupie w Korytnikach, gdzie odwiedziliśmy żołnierski cmentarz z I wojny światowej.

Następnie dotarliśmy do Krasiczyna. W drodze na Dybawkę Dolną odwiedziliśmy także ruiny sowieckich bunkrów Linii Mołotowa z II wojny światowej.

Kolejnym celem był fort VII „Prałkowce”. Dalej, idąc przez Wapielnicę, dotarliśmy do fortu XVI „Zniesienie”, gdzie odbyło się rajdowe ognisko.

 

Harnaś
(324)


 30 X 2013  Relacja z Rajdu Orłowicza

28 września, w ramach obchodów 34. Światowego Dnia Turystyki, odbył się zorganizowany przez nasz Oddział PTTK XIII Ogólnopolski Rajd
im. dr Mieczysława Orłowicza, w którym uczestniczyło ponad pół tysiąca osób. Nasz klub odpowiadał za 3 rajdowe trasy.

17-kilometrowa trasa główna piesza, na którą wybrało się 56 osób, rozpoczęła się w Kniażycach i prowadziła przez Witoszyńce, Helichę (420 m n.p.m.), Grabówkę (396 m n.p.m.), Górę Zaleską (403 m n.p.m.) i Prałkowce do Przemyśla.

Klubowa Grupa Przewodników i Przodowników „Kresy” przygotowała 12-kilometrową trasę gimnazjalną „Walory przyrodnicze Doliny Sanu”: Krasiczyn – las Garby – Tarnawce – Dybawka – Prałkowska Góra – Prałkowce – Przemyśl. Pokonało ją aż 260 osób.

Natomiast nasi klubowi cykliści pokonali w 11-osobowym składzie 50-kilometrową trasę rowerową: Przemyśl – Wapowce – Krasiczyn – Krzeczkowa – Chołowice – Olszany – Krasiczyn – Tarnawce – Prałkowce – Przemyśl. Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się przy turystycznym ognisku.

Harnaś
(323)


 29 X 2013  Relacja z wyjazdu na Pikuj i Połoninę Równą w ramach 44. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej

W dniach od 19 do 22 września 2013 roku w Przemyślu i w Bieszczadach Wschodnich odbywał się 44. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej zorganizowany przez nasz Oddział PTTK. Zlot odbywał się w roku, w którym turyści i krajoznawcy obchodzą 140-lecie Towarzystwa Tatrzańskiego – Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

W zlocie uczestniczyło blisko 60 przodowników turystyki górskiej z całego kraju oraz nasi klubowicze, w sumie ponad 80 osób. Po przyjeździe do Przemyśla uczestnicy zlotu otrzymali materiały promocyjne, następnie uczestniczyli w imprezie integracyjnej, a później mogli zobaczyć miasto nocą z Wieży Katedralnej. W piątek 20 września wyjechaliśmy nad ranem dwoma autokarami na Ukrainę.

Po kilkugodzinnej podróży, podzieleni na dwie grupy uczestnicy wyruszyli przy pięknej pogodzie z Husnego Wyżnego na najwyższy szczyt Bieszczadów Pikuj (1408 m n.p.m.) oraz z miejscowości Turja wyjechali „gruzawikiem” do Turja Polana, by stąd wyjść na Połoninę Równą (1482 m n.p.m.). Następnie obie grupy udały się na nocleg w miejscowości Łumszory.

Następnego dnia, w sobotę 21 września, przy deszczowej aurze nastąpiła zamiana tras. Ci, którzy byli wcześniej na Pikuju, udali się na Połoninę Równą, a ci, którzy byli na Połoninie Równej, weszli na Pikuj. Po wieczornym spotkaniu na obiadokolacji w Łumszorach wyjechano w kierunku Polski. Niestety, fatalny stan ukraińskich dróg oraz oczekiwanie na granicy sprawiło, że do Przemyśla powrócono niedługo przed świtem.

W niedzielę 22 września, po wypoczynku wszyscy chętni mogli jeszcze wziąć udział w wycieczce do fortów Twierdzy Przemyśl, zwiedzić przemyskie Zniesienie z Kopcem Tatarskim, odrestaurowany dworzec kolejowy oraz przemyskie podziemia. Oprócz miłych wrażeń pamiątką po zlocie była także pamiątkowa odznaka, którą otrzymali wszyscy uczestnicy.

Tekst i fotografie: Harnaś
(322)


 9 X 2013  Zaproszenie na 50. Rajd Twierdza Przemyśl

Zapraszamy na klubową trasę w ramach 50. Ogólnopolskiego Rajdu Twierdza Przemyśl, który odbędzie się 19 października. 16-kilometrową trasę rozpoczniemy w Korytnikach idąc dalej przez Krasiczyn, Dybawkę Dolną , fort VII „Prałkowce” i Wapielnicę do fortu XVI „Zniesienie”, gdzie odbędzie się rajdowe ognisko. Szczegółowe informacje i zapisy do 14 października w siedzibie naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3.

Zapraszamy!
(321)


 18 IX 2013  Zaproszenie na Rajd Orłowicza

28 września, w ramach obchodów 34. Światowego Dnia Turystyki, odbędzie się organizowany przez nasz Oddział PTTK XIII Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza.

Nasz klub odpowiada za 3 rajdowe trasy. 17-kilometrowa trasa główna piesza będzie prowadziła z Kniażyc przez Witoszyńce, Helichę (420 m n.p.m.), Grabówkę (396 m n.p.m.), Górę Zaleską (403 m n.p.m.) i Prałkowce do Przemyśla.

Klubowa Grupa Przewodników i Przodowników „Kresy” przygotowała 12-kilometrową trasę gimnazjalną „Walory przyrodnicze Doliny Sanu”: Krasiczyn – las Graby – Tarnawce – Dybawka – Prałkowska Góra – Prałkowce – Przemyśl. Natomiast nasi klubowi cykliści wyruszą na 50 –
kilometrową trasę rowerową: Przemyśl – Wapowce – rezerwat przyrody „Brzoza Czarna” Reczpol – Krasice – Nahurczany – Krasiczyn – Tarnawce – Przemyśl.

Wszyscy uczestnicy rajdu spotkają się przy turystycznym ognisku. Zgłoszenia i wpisowe są przyjmowane w biurze turystycznym PTTK w siedzibie naszego Oddziału PTTK. Zapraszamy!

Harnaś
(320)


 16 IX 2013  Relacja z wycieczki rowerowej do Dobromila i Nowego Miasta.

W sobotę 7 września w ramach III Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa przemyscy cykliści zorganizowali wycieczkę rowerową na Ukrainę.

Na starcie stawiło się 34 kolarzy zgłoszonych terminowo u organizatora oraz kolejnych 11, którzy nie dopełnili tego warunku i na czas wycieczki nie posiadali ubezpieczenia od NNW.

Przed wyjazdem do rowerów zostały przytwierdzone chorągiewki w barwach narodowych oraz flagi miasta Przemyśla, ufundowane przez Urząd Miejski. Dzięki temu peleton bardzo dobrze się prezentował i w ten sposób popularyzował kraj i miasto zagranicą. Do granicy państwowej w Malhowicach uczestnicy dotarli w dwóch grupach.

Po odprawie paszportowej, w Niżankowicach zwiedzili gotycki kościół p.w. Św. Trójcy, a następnie skierowali się całym peletonem w kierunku Dobromila. Nim tam dotarli odwiedzili w Solanowatce miejsce masowej zbrodni dokonanej przez NKWD w 1941 roku. W Dobromilu zarządzono postój, połączony z odpoczynkiem i zwiedzeniem tego zaniedbanego miasteczka. Tu też niespodziewanie nastąpiło podzielenie grupy.

Część uczestników wyraziła chęć dotarcia do ruin zamku Herburtów na górującym nad miastem wzgórzu. Pozostali cykliści zgodnie z regulaminem wycieczki ruszyli wzdłuż linii kolejowej w kierunku Nowego Miasta, gdzie zwiedzili uroczy gotycki kościół. Jadąc dalej w terenie praktycznie płaskim dotarli do Truszewic, a następnie do Niżankowic.

Tam po zrobieniu słodkich zakupów i krótkim odpoczynku udali się do odprawy paszportowej. Tym razem rowerzystom przyszło czekać ponad godzinę nim przekroczyli granicę. Druga grupa stawiła się w komplecie na przejściu granicznym z dwugodzinnym opóźnieniem.
Była to udana i ciekawa wycieczka krajoznawcza.

Jan Paradysz
(319)


 30 VIII 2013  Zaproszenie na wycieczkę rowerową z okazji 3. Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza w sobotę (7 września) na wycieczkę rowerową na ok. 60-kilometrowej trasie: Przemyśl – Malhowice – granica państwa –Niżankowice – Dobromil – Nowe Miasto – Niżankowice – Przemyśl.

Zbiórka uczestników o godz. 9.00 w Rynku Starego Miasta. Wyjazd o godz. 9.10. Przekroczenie granicy państwowej w Niżankowicach ok. godz. 10.00.

Uczestnicy wycieczki biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki za 2013 rok, natomiast pozostali uczestnicy są zobowiązani do wpłacenia kwoty 3 zł z tytułu ubezpieczenia od NNW.

Udział w wycieczce należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74. Termin zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty za ubezpieczenie od NNW upływa w dniu 5 września.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem wycieczki. Szczegółowe informacje o wycieczce można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu. Regulamin: tutaj>>>

Zapraszamy!
(318)


 30 VIII 2013  Relacja z obozu rowerowego po Nizinie Nadwiślańskiej i Roztoczu

W dniach od 3 do 8 sierpnia 2013 r. Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego „Karpaty” zorganizowała obóz rowerowy po Nizinie Nadwiślańskiej i Roztoczu.

Po dotarciu pociągiem do Tarnowa w godzinach przedpołudniowych, na trasę wyruszyło czterech cyklistów: Artur, Jurek, Piotrek i Janek. Trasa wędrówki została tak opracowana, aby uczestnicy mogli zwiedzić najcenniejsze obiekty krajoznawcze terenów, przez które przejeżdżali. Noclegi były zarezerwowane w miejscowościach o dużych walorach krajoznawczych.

Na trasie wędrówki rowerowej odwiedzili takie miejscowości jak: Wiślica, Nowy Korczyn, Pińczów, Busko Zdrój, Koprzywnica, Sandomierz, Zawichost, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Frampol, Tomaszów Lubelski oraz mnóstwo małych miasteczek. Odwiedzili Zalipie, wieś słynącą ze zdobienia domostw malowidłami kwiatów. Busko zaprosiło cyklistów do uroczego parku zdrojowego. W Lasach Janowskich dotarli do Porytowego Wzgórza, gdzie podczas II wojny światowej odbyła się największa na terenie Polski bitwa partyzancka. W Bełżcu duże wrażenie zrobił na kolarzach były obóz zagłady dla ludności żydowskiej.

Największe zadowolenie rowerzyści czerpali z przemierzania tras leśnymi duktami w Lasach Janowskich i na Roztoczu. Tam co rusz spotykali rezerwaty przyrody takie jak: Imielity Ług, Szklarnia, Szum, Czartowe Pole, Nowiny czy Szumy na Tanwi. Z zaciekawieniem zwiedzili kamieniołomy w Józefowie i Nowinach. Las dawał znakomitą ochłodę przed ponad trzydziestostopniowym upałem, który nieprzerwanie towarzyszył uczestnikom obozu rowerowego.

Była to bardzo udana impreza turystyczna. W znakomitych humorach, wypoczęci na „kołach” dotarli do Przemyśla. Miłą niespodziankę sprawili im koledzy z Sekcji, którzy wyjechali im naprzeciw i od Sośnicy podążali razem do mety. Na 600 kilometrowej trasie cyklistom nie przydarzyła się żadna awaria. Z uwagi na wysokie temperatury jazdę rozpoczynali wcześnie rano, aby do południa pokonać większość dziennego odcinka trasy, w trakcie jazdy współpracowali zgodnie, dzięki temu przejazd rowerami pomiędzy kolejnymi miejscowościami przebiegał szybko i sprawnie.

Jan Paradysz
(317)


 29 VIII 2013  Organizujemy „górską część” jubileuszu 140-lecia TT-PTTK

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK powierzyła naszemu Oddziałowi PTTK, a tym samym i Klubowi, organizację „górskiej części” jubileuszu 140-lecia Towarzystwa Tatrzańskiego – Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

W ramach tego jubileuszu organizujemy w dniach: 19-22 września 2013 r. 44. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej. Mogą w nim wziąć także udział wszyscy klubowicze. Program zlotu przewiduje w czwartek (19 IX) m.in. spotkanie przy ognisku z uczestnikami uroczystości z całego kraju. Następnie w piątek (20 IX) wyjeżdżamy na Ukrainę (trasa: Husne Wyżne – Pikuj (1408 m n.p.m.) najwyższy szczyt Bieszczadów. Po noclegu w turbazie „Połonina” w Łumszorach wyruszymy w sobotę (21 IX) na trasę przez wodospad Wojewodin na Połoninę Równą (1482 m n.p.m.) i dalej jezioro Wielka Trusca. Szczegółowe informacje, zgłoszenia i wpisowe w Biurze Turystycznym PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu. Zapraszamy!

Harnaś
(316)


 9 VIII 2013  Relacja z wyjazdu w Sudety

17 czerwca wyruszyliśmy po raz pierwszy wspólnie klubową, przemysko-rzeszowsko-podprzeworską ekipą w Sudety Wschodnie. Naszym celem był początek i pierwszy etap Głównego Szlaku Sudeckiego im. dr Mieczysława Orłowicza. Część 6-osobowej ekipy wyruszyła na zachód samochodem, pozostali pociągiem. Jadący samochodem mieli o tyle lepiej, że mogli zwiedzić po drodze okazały pałac w miejscowości Moszna, którego początki sięgają XVII wieku, z dobudowanymi na przełomie XIX i XX wieku skrzydłami. Pałac ma 365 pokoi oraz 99 wież i wieżyczek.

Po dotarciu do Prudnika wyruszyliśmy na zwiedzanie tego niewielkiego, ale na pewno wartego odwiedzenia miasta. Wieczorem i następnego dnia rano zwiedziliśmy zabytkową część miasta z najstarszą w Polsce obronną wieżą zamku prywatnego. Z XIII-wiecznej Wieży Woka zobaczyliśmy m.in. najwyższy szczyt Gór Opawskich Biskupią Kopę.

Następnie dotarliśmy do dworca kolejowego, przy którym na wysokości 262 m n.p.m. zaczyna się najważniejszy szlak polskich Sudetów.

Stąd maszerując szlakiem jeszcze raz przez Prudnik przeszliśmy w upale do położonego za miastem kościoła i klasztoru franciszkanów, w którym w latach 1954-1955 był więziony prymas Stefan Wyszyński. Dalej szlak prowadził nas przez wzgórze Kobylica o wysokości naszej Wapielnicy i Dębowiec w kierunku Wieszczyny.

I tu kilka zdań na temat głównego szlaku Sudetów Wschodnich. Jak mieliśmy się dopiero przekonać, przebieg i stan znakowania tego szlaku pozostawiają wiele do życzenia. Zdumienie budzi nie tylko wytyczenie najważniejszego szlaku sudeckiego w terenie, który tylko miejscami można zakwalifikować jako górski, ale także samo jego znakowanie. Spotkany przez nas później miejscowy działacz PTTK-u zapytany, dlaczego szlak biegnie w tak pokręcony sposób, głównie asfaltowymi drogami przez wsie, „zaliczając” przez kilka dni tak naprawdę tylko Biskupią Kopę odparł, że jest tak, bo chcieli, aby miał dokładnie 444 km. Stosując taką „logikę” my moglibyśmy wydłużyć najdłuższy w Polsce, Główny Szlak Karpacki z Wołosatego przez Ustrzyki Dolne i Przemyśl aż do na przykład Jarosławia żeby tylko „nabić” ileś tam kilometrów. Drugą sprawą jest samo skandaliczne znakowanie szlaku, który na niektórych odcinkach istnieje tylko na mapach. W kolejnych dniach wędrówki zdarzało się, że mijaliśmy całe kilometry trasy bez żadnego oznakowania! Śmiem twierdzić, że nawet doświadczony turysta na tym początkowym odcinku szlaku nie ma w niektórych miejscach żadnych szans na właściwe jego przejście. My, na plątaninie leśnych ścieżek znajdowaliśmy tą właściwą tylko dzięki GPS i odpowiedniej aplikacji w telefonach. Wracając do samej trasy, tuż za Wieszczyną dopadła nas potężna burza, a w zasadzie nawałnica, której największe nasilenie udało nam się przeczekać na zbawiennym przystanku.

Stąd wyruszyliśmy wśród mokrych, wysokich traw kompletnie przemoczeni (co miało później swoje konsekwencje) do Pokrzywnej, gdzie udało nam się przed wieczorem znaleźć nocleg. O szturmowaniu Biskupiej Kopy nie było już w tym dniu mowy. Po wyruszeniu rano z Pokrzywnej zaczęliśmy podchodzić w towarzyszącym nam ciągle upale (na szczęście lasem) na Biskupią Kopę. Na szczycie weszliśmy na usytuowaną w całości po czeskiej stronie granicy wieżę widokową z 1898 roku. Sprzedający nam bilety gospodarz wieży zapytawszy nas skąd jesteśmy, (tłumu nie było, bo na podejściu spotkaliśmy tylko jednego turystę z Prudnika Darka, którego w tym miejscu pozdrawiamy), wręczył nam piwa mówiąc: moja babiczka pohazi z Przemysla (mamy świadków, że to nie jest żadna kryptoreklama). Panorama z Kopy na pewno jest imponująca (na kamiennych blokach wypisano, że widać stąd m.in. Tatry), ale my w tym upale widzieliśmy tylko najbliższe miasta i miejscowości po polskiej i czeskiej stronie.

 

Po postoju w schronisku pod Biskupią Kopą zeszliśmy do Jarnołtówka, a dalej topiącą się z upału asfaltową drogą i dalej leśnym duktem dotarliśmy do Głuchołazów. Następnego dnia po noclegu w schronisku PTSM, które drogą telefoniczną otwarto tylko dla nas, zwiedziliśmy to niewielkie, ale również warte odwiedzenia miasto. Zobaczyliśmy m.in. romańsko-gotycki kościół parafialny z XIII wieku, gotycko-renesansową Wieżę Bramy Górnej z XIV wieku oraz Rynek.

Dalej nasza trasa wiodła drogą do Bodzanowa i dalej przez kompletnie nie oznakowany odcinek szlaku prowadzący na przemian raz zarośniętą ścieżką, a raz na styku krzaków i błotnistego pola. Kolejne kilometry pokonaliśmy oczywiście asfaltem docierając do Gierałcic. I tu musieliśmy się zatrzymać na dłużej. Nie wysuszone do końca pomimo upału buty oraz dziesiątki zaliczonych kilometrów asfaltowych dróg spowodowały, że stopy Staszka były w takim stanie, iż wymagały pilnej interwencji lekarskiej. Na szczęście połowa stanu rajdowej ekipy ma bezpośredni i stały związek z medycyną, więc w Gierałcicach miał miejsce polowy zabieg naprawy Staszkowych kończyn dolnych.

Operacja się udała i pacjent wyruszył dalej z Gierałcic o własnych siłach. Idąc dalej na szczęście już polną drogą dotarliśmy do Sławniowic. Tu należało się rozejrzeć za jakimś noclegiem, więc udaliśmy się z Tomkiem do czeskiej wsi Velke Kunetice, gdyż mapa Gór Opawskich wskazywała tam jakiś nocleg pod dachem. Informacja ta okazał się jednak bardzo nieaktualna, więc po zaliczeniu kolejnych kilku kilometrów wróciliśmy do Polski. Korzystając z przyjazdu busa wróciliśmy na nocleg do znanego nam już schroniska PTSM w Głuchołazach, a następnego dnia wróciliśmy na to samo miejsce szlaku w Sławniowicach.

Idąc prawie 5 kilometrów bez żadnych znaków Głównego Szlaku Sudeckiego doszliśmy do asfaltowej drogi, która doprowadziła nas do Jarnołtowa. Stąd bez ułatwień w postaci znaków szlaku, którym teoretycznie szliśmy (prowadził nas GPS) pokonaliśmy hektary pól lichej kukurydzy.

Po drodze zrobiliśmy sobie przerwę na popas na wzgórzu, które wznosiło się na wysokość niemal coś około 270 m n.p.m.

Tak doszliśmy do wsi Łąka, a dalej już asfaltową drogą do Kałkowa. Zobaczyliśmy tam, niestety, tylko z zewnątrz romańsko-gotycki kościół z XIII wieku.

Czas przeznaczony na rajd dobiegał końca, więc tu zakończyliśmy pierwszą część naszego Rajdu Sudeckiego. Z Kałkowa dojechaliśmy zatrzymanym przez nas na rondzie autobusem, którego kierowca zawiózł nas na nocleg w Otmuchowie. Wieczorem zwiedziliśmy jeszcze tam Rynek z ratuszem, który zdobi piękny zegar z 1575 roku, kościół parafialny z 1693 roku oraz zamek wzniesiony etapami pomiędzy XIII i XVI wiekiem.

Ostatniego dnia wyjechaliśmy z Otmuchowa do Nysy, skąd pociągiem dotarliśmy do Prudnika, gdzie pożegnaliśmy część ekipy wracającą stąd dalej pociągiem i jadąc już samochodem dotarliśmy późnym wieczorem przez Rzeszów i Studzian do Przemyśla. Podsumowując wyjazd, był to chyba pod względem „górskim” najnudniejszy odcinek dalekiego szlaku, jaki w życiu przeszedłem, ale naprawdę było warto, a to dzięki towarzyszom niedoli w osobach: Mieczysława Nyczka, Stanisława „Lucjana” Frydlewicza, Tomka „Doktora” Śliwińskiego, Jurka „Ragazzo” Inglota oraz Gerarda „Geparda – Nieludzkiego Doktora - Szamana” Śliwińskiego.

Harnaś
(315)


 8 VIII 2013  Wyprawa w Góry Czywczyńskie

12 sierpnia wyruszymy nad ranem na wyprawę w chyba najbardziej dziką po Gorganach i najbardziej oddaloną od obecnej polskiej granicy część Karpat w granicach Ukrainy, czyli w Góry Czywczyńskie. Po dotarciu przez Lwów i Kołomyję zaczniemy naszą wędrówkę tam, gdzie ją zakończyliśmy w sierpniu 2007 roku, po przejściu całego pasma Czarnohory. Planujemy wyruszyć z Zełenego Szybeny w dolinie Czarnego Czeremoszu, następnie wyjść na grań Gór Czywczyńskich i iść nią kilka dni aż do słynnej przed II wojną światową Hnitessy (1769 m n.p.m.), najdalej wysunięty na południe szczyt II Rzeczypospolitej na dawnej granicy polsko-rumuńskiej, gdzie w pobliżu stykały się jeszcze wcześniej granice Galicji, Węgier i Bukowiny. Spróbujemy tam dojść, o ile pozwolą nam na to warunki atmosferyczne, resztki górskich dróg pozostałych po wielkich powodziach z ostatnich lat oraz pogranicznicy strzegący obecnej granicy ukraińsko-rumuńskiej, która biegnie właśnie grzbietem Gór Czywczyńskich. Zapraszamy tych, którym niestraszne niewygody podróży, dźwiganie niezbędnego sprzętu i tygodniowa wyrypa na krańcach Karpat Wschodnich. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na środowym spotkaniu lub u mnie.

Harnaś
(314)


 5 VIII 2013  Magura Łomniańska zdobyta

27 lipca wyjechaliśmy w 27-osobowym składzie z Przemyśla przez przejście graniczne w Krościenku w kierunku najwyższego szczytu Gór Sanocko-Turczańskich.

Z powodu tradycyjnego oczekiwania na odprawę na niemal pustej granicy oraz fatalnego stanu ukraińskich dróg pokonanie niespełna 160 km zajęło nam 6 godzin. Za granicą zatrzymaliśmy się na krótko w Chyrowie przy niedawno zwróconym przez władze kościele o co starali się od wielu lat miejscowi Polacy.

Po dotarciu przez Stary Sambor i Turkę do leżącej przy polskiej granicy wsi Łopuszanka wyruszyliśmy na północ w kierunku pasma Magury Łomniańskiej. Upał skutecznie utrudniał miejscami strome podejście na całkowicie zalesiony grzbiet.

W końcu weszliśmy na najwyższy wierzchołek (1023 m n.p.m.) pasma i całych Gór Sanocko-Turczańskich.

Znajduje się tam m.in. pomnik żołnierza radzieckiego. Schodząc ze szczytu mogliśmy podziwiać daleką panoramę bieszczadzkich szczytów.

Harnaś
(313)


 5 VIII 2013  Relacja z wycieczki rowerowej do Zarzecza

Po Wysocku, drugim rajdem z cyklu „Pałace Podkarpacia” był wyjazd rowerowy do Zarzecza, w celu zobaczenia Pałacu Dzieduszyckich.

Pomimo niepewnej pogody na starcie pojawiło się aż 21 rowerzystów. Wszyscy ruszyli w stronę Bełwina, by dojechać do Węgierki, gdzie rowerzyści zatrzymali się przy okazałym kamieniołomie. Następnym punktem wycieczki był Pruchnik, a następnie pofałdowana droga zaprowadziła grupę do Siennowa z XVII-wieczną, drewnianą cerkwią.

Wreszcie, po prawie 45 kilometrach, rowerzyści dotarli do celu swojej wycieczki – Zarzecza. Tamtejszy, XIX-wieczny pałac otoczony jest okazałym parkiem w stylu romantycznym. Po opuszczeniu Zarzecza rowerzyści ruszyli w kierunku Przemyśla. Po drodze, w Tyniowicach kolarze zobaczyli jeszcze jedną drewnianą cerkiew z 1709 roku.

W drodze powrotnej, przejeżdżając ponownie przez Węgierkę rowerzyści pojechali jeszcze zobaczyć ruiny zamku Pieniążków, z którego zachowała się jedynie basteja obronna. Niestety, w przeciwieństwie do pałacu Dzieduszyckich zamek niszczeje z braku odpowiedniej opieki i funduszy. Wycieczka pokazała, że pałace Podkarpacia to nie tylko zamek w Krasiczynie, czy Łańcucie, ale także mniej znany, choć równie okazały kompleks pałacowy Dzieduszyckich w Zarzeczu, który zdecydowanie wart był przejechania sporej liczby kilometrów.

Agnieszka Mickiewicz
(312)


 10 VII 2013  Zaproszenie na wyjazd na Magurę Łomniańską

27 lipca (w sobotę) wybieramy się na najwyższy szczyt Gór Sanocko – Turczańskich w Karpatach Wschodnich, które na naszym terenie zaczynają się tuż za Wiarem na południe od Pogórza Przemyskiego. Pomimo, że Magura Łomniańska (1023 m n.p.m.) nie jest daleko od Przemyśla (widać ją m.in. z naszego Kopca Tatarskiego), to w celu jej zdobycia musimy się udać na Ukrainę. Pasmo Magury znajduje się na wysokości Czarnej, ale leży kilka kilometrów po ukraińskiej stronie granicy. W związku z tym musimy wyjechać już o 6 rano, pokonać granicę i dotrzeć kiepskimi drogami do miejscowości Łopuszanka. Stąd wyjdziemy na Magurę. Jeżeli pozwoli na to czas, to w drodze powrotnej zatrzymamy się jeszcze w kilku miejscowościach w dolinach Stryja, Dniestru i ich dopływów. Zapisy i wpisowe (45 zł członkowie Klubu, 50 zł inni członkowie PTTK oraz 55 zł pozostali uczestnicy) są przyjmowane do 24 lipca w siedzibie naszego Oddziału PTTK. Zapraszamy!

Harnaś
(311)


 10 VII 2013  Zaproszenie na rajd rowerowy  

Sekcja Turystyki Rowerowej naszego Klubu zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się w niedzielę 14 lipca na terenie Polski i Ukrainy na około 65-kilometrowej trasie: Przemyśl – Medyka – Byków – Pleszowice – Popowice – Medyka – Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 8.00 na placu Orląt Przemyskich. Udział w imprezie należy najpierw zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74 do czwartku do godz. 15.00. W trosce o bezpieczeństwo każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy, strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, paszport, napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki. Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem wycieczki. Uczestnicy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki za 2013 rok, natomiast pozostali uczestnicy są zobowiązani do wpłacenia kwoty 3 zł jako należność za ubezpieczenie od NNW. Zapraszamy!

Jan Paradysz
(310)


 5 VII 2013  Zaproszenie na sierpniowy Obóz Rowerowy  

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza na Obóz Rowerowy, który odbędzie się od 3 do 8 sierpnia na terenie Doliny Nadwiślańskiej i Roztocza.

Program obozu: Dzień pierwszy 3 sierpnia: przejazd PKP wraz z rowerami do Tarnowa, zwiedzanie miasta, a następnie przejazd na trasie: Żabno, Zalipie, Nowy Korczyn, Wiślica, przyjazd do Pińczowa na nocleg. Etap dzienny – ok. 100 km. Dzień drugi 4 sierpnia: trasa: Pińczów, Busko Zdrój, Pacanów, Połaniec, Koprzywnica, przyjazd do Sandomierza na nocleg. Etap dzienny – ok. 120 km. Dzień trzeci 5 sierpnia: trasa: Sandomierz, Zawichost, Zaklików, Porytowe Wzgórze, przyjazd do Janowa Lubelskiego na nocleg. Etap dzienny – ok. 100 km. Dzień czwarty 6 sierpnia: trasa: Janów Lubelski, Frampol, Szczebrzeszyn, Kosobudy, Zwierzyniec, Górecko Kościelne, przyjazd do Józefowa na nocleg. Etap dzienny – ok.110 km. Dzień piąty 7 sierpnia: trasa: Józefów, rez. Czartowe Pole, rez. Szumy, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, przyjazd do Rudy Różanieckiej na nocleg. Etap dzienny – ok. 80 km. Dzień szósty 8 sierpnia: trasa: Ruda Różaniecka, Gorajec, Oleszyce, Laszki, Radymno, Wyszatyce, Przemyśl. Etap dzienny – ok.100 km.
Planuje się organizację noclegów w oparciu o bazę Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i internatów szkolnych. Ceny zarezerwowanych noclegów (bez pościeli) wahają się w granicach od 15 do 30 zł. Zaleca się zabranie ze sobą śpiworów.

Rajd jest ogólnodostępny, przeznaczony dla miłośników podróży rowerowych. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Wymagane jest dobre ogólne przygotowanie fizyczne. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne dostosowane do warunków terenowych.

Chęć udziału w obozie należy zgłosić w Biurze Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3. tel. 16/678 53 74. Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 lipca. Kwalifikacji uczestników dokona kierownik obozu po rozmowie kwalifikacyjnej do dnia 23 lipca.

Prosimy o pozostawienie nr telefonu przy zgłoszeniu na obóz. Każdy z uczestników pokrywa koszty we własnym zakresie: wyżywienia, noclegu, przejazdu PKP, biletów wstępu do muzeów, itp. Organizator nie pobiera opłaty za prowadzenie obozu. Uczestnicy biorą udział w obozie na własne ryzyko i odpowiedzialność - każdy uczestnik ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie. Zapraszamy!

Jan Paradysz, Kierownik Obozu Rowerowego
(309)


 5 VII 2013  Relacja z wycieczki rowerowej „Znam Ziemię Przemyską”

22 czerwca na starcie w Przemyślu stawiło się 18 osób (w tym 5 rowerzystek). Pierwsze kilometry rajdu wiodły asfaltem, ale już za Łętownią kolarze wjechali w las, który towarzyszył im praktycznie aż do samej góry Patryji, jednego z celów wycieczki. Po minięciu Bukowego Garbu (428 m n.p.m.) przed rowerzystami odkryły się przepiękne krajobrazy.

Pomimo, że widoczność w tym dniu nie była najlepsza to można było podziwiać m.in. Pogórze Przemyskie i Góry Słone. Kolejnymi punktami na trasie były liczące sobie 5 tysięcy lat starożytne kurhany kultury ceramiki sznurowej pomiędzy Średnią i Heluszem. W Skopowie grupa odwiedziła Dolinę 4 Stawów – bardzo urokliwe miejsce wypoczynkowe. Układające się tarasowo stawy, których w rzeczywistości jest pięć, obfitują w wiele gatunków ryb.

Dalej rowerzyści ruszyli w stronę góry Patryji. I tutaj zaczęły się niespodzianki. Wskazówki mieszkańców okazały się nieprecyzyjne i rowerzyści zgubili się na trasie. Po długim zjeździe w trawie, sięgającej niekiedy po pas, trzeba było ponownie wspinać się pod górę, w wielu miejscach prowadząc rowery.

Na szczęście cyklistom udało się trafić z powrotem na zielony szlak i już bez problemu dojechali na Patryję (438 m n.p.m), skąd roztaczały się nie tylko wspomniane wcześniej panoramy, ale również widoki na Pogórze Dynowskie i Jarosław. Teraz rowerzystów czekał kilkukilometrowy, bardzo przyjemny zjazd aż do samych Babic.

W Krzywczy grupa opuściła główną drogę i skierowała się w stronę Chyrzyny, by przeprawić się promem na drugą stronę Sanu. Spokojną jazdę Szlakiem Nadsańskich Umocnień zakłóciła ostatnia niespodzianka w postaci awarii jednego z rowerów. Dla wszystkich uczestników rajdu, ta, prawie 80-kilometrowa, pełna przygód wycieczka na długo pozostanie w pamięci.

Agnieszka Mickiewicz
(308)


(307)


 28 VI 2013  Zaproszenie na rajd rowerowy

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza w sobotę 7 lipca na rajd rowerowy na ok. 100-kilometrowej trasie: Przemyśl – Aksmanice – Koniusza – Makowa – Arłamów – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka - Nowe Sady – Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 8.15 na Placu Orląt Przemyskich.

(306)


 13 VI 2013  Jedziemy w Sudety

Jak już było wspomniane na ostatnim spotkaniu klubowym, nieco wcześniej niż planowaliśmy, ale jedziemy po raz pierwszy wspólnie w Sudety. Pomimo, że Klub istnieje już 11 lat, dopiero teraz wybieramy się na zachód od naszych ulubionych Karpat. W tym roku mamy zamiar przejść wschodnią część Sudetów głównym, czerwonym szlakiem sudeckim imienia patrona naszego Oddziału PTTK Mieczysława Orłowicza. Naszym celem są m.in. Góry Opawskie i Góry Złote. Wyruszymy tam z Przemyśla w poniedziałek 17 czerwca. Zbiórka uczestników o godz. 5.50 na dworcu kolejowym i przejazd pociągami przez Kraków do Kędzierzyna Koźla, a następnie do Prudnika, skąd następnego dnia wyruszymy na szlak. W ciągu 4 lub 5 dni, o ile pozwolą na to warunki pogodowe, spróbujemy dotrzeć do Lądka Zdroju. Do przejścia będą niekiedy odcinki liczące ponad 30 kilometrów. Koszty transportu, noclegów i wyżywienia każdy pokrywa we własnym zakresie. Powrót jest przewidziany w niedzielę 23 czerwca. Spotkanie organizacyjne uczestników wyjazdu odbędzie się w czwartek 13 czerwca o godz. 19 w siedzibie naszego Oddziału PTTK. Zapraszamy!

Harnaś
(305)


 13 VI 2013  Zaproszenie na rajd integracyjny

15 czerwca (w sobotę) odbędzie się rajd integracyjny wszystkich kół i klubów naszego Oddziału PTTK, na który są także zaproszeni członkowie naszego Klubu. Wyjazd z przystanku MZK przy ul. Jagiellońskiej autobusem MZK nr 14 o godz. 10.24. Następnie przejście trasy: Lipowica – prawosławny monaster w Ujkowicach – fort VIII „Łętownia” – wioska fantasy w Kuńkowcach. Po zakończeniu trasy odbędzie się ognisko. Zapisy i wpisowe (5 zł) w Biurze Turystycznym PTTK przy ul. Waygarta 3. Przejazd autobusami na koszt własny. Zapraszamy!

(304)


 13 VI 2013  Zaproszenie na kolejny rajd rowerowy  

Sekcja Turystyki Rowerowej naszego Klubu zaprasza w dniu 22 czerwca na wycieczkę rowerową z cyklu ,,Znam Ziemię Przemyską”. Będzie ona przebiegać na ok. 65-kilometrowej trasie: Przemyśl – Łętownia – Bełwin – Średnia – Helusz - góra Patryja – Babice - Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 8.15 na placu Orląt Przemyskich. Zapraszamy!

(303)


 13 VI 2013  Relacja z Rajdu Pątniczego

W niedzielę (9 czerwca) nasz Klub zorganizował trzy trasy w ramach XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Pątniczego szlakiem im. Jana Pawła II. Jako pierwsza na blisko 25-kilometrową trasę z Kalwarii Pacławskiej przez Huwniki, Gruszową i Brylińce do Przemyśla wyruszyła 24-osobowa grupa piechurów. Po nich na ok. 45-kilometrową trasę rowerową: Przemyśl – Wapowce – Korytniki – Krasice – Krzeczkowa – Olszany – Rokszyce –Zalesie – Przemyśl wyruszyło 20 cyklistów. Natomiast 10 osób przeszło klubową trasę Grupy Przewodników i Przodowników „Kresy” „szlakiem bł. ks. Jana Balickiego”. Poniżej zdjęcia z rajdu.

Harnaś
(302)


 6 VI 2013  Zaproszenie na trasy Rajdu Pątniczego

Nasz Klub organizuje w najbliższą niedzielę (9 czerwca) trzy trasy w ramach XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Pątniczego szlakiem im. Jana Pawła II. Jako pierwsi na 23-kilometrową trasę z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla wyruszą piechurzy, którzy spotkają się o godz. 8.00 na dworcu PKS w Przemyślu.

O godz. 12.45 przy pomniku Orląt Przemyskich spotkają się nasi klubowi rowerzyści, którzy wyrusza na ok. 45-kilometrową trasę: Przemyśl – Wapowce – Korytniki – Krasice – Krzeczkowa – Olszany – Rokszyce –Zalesie – Przemyśl. Natomiast klubowa Grupa Przewodników i Przodowników „Kresy” zaprasza na trasę pieszą „szlakiem bł. ks. Jana Balickiego”. Z

biórka o godz. 14.00 przy archikatedrze rzymskokatolickiej. Zapisy w Biurze Turystycznym PTTK w siedzibie naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3. Zapraszamy!

(301)


 1 VI 2013  Relacja z wycieczki krajoznawczej „Kresy najbliższe”

18 maja wybraliśmy się na kolejną wycieczkę krajoznawczą z cyklu „Kresy najbliższe”, w czasie której odwiedzamy miasta i miejscowości pozostałe po II wojnie światowej za wschodnią granicą.

W tym roku trasa wiodła na południe i południowy wschód od Lwowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Mikołajowa, gdzie zobaczyliśmy m.in. kościół zbudowany przed 1636 rokiem. Następnie skierowaliśmy do miejscowości: Trościaniec, Stulsko i Dubrowa położonych na terenie nazwanym „Szwajcarią Rozdolską”. 20 uczestników wycieczki zobaczyło tu efektowne skalne ściany i kamieniołomy. Szczególnie spodobały im się urozmaicone formy skalne oraz piwnice wykute w miękkim piaskowcu u podnóża jednego z największych w tej części Europy wczesnośredniowiecznego grodziska o powierzchni 250 hektarów. Miejsce to skojarzyło się niektórym ze znanymi z kina domami hobbitów.

 Po krótkiej wspinaczce (nie wszyscy pamiętali o odpowiednim obuwiu ) zdobyliśmy także efektowną skałę w kształcie kamiennego stołu, który według badaczy mógł służyć jako pogański ołtarz ofiarny. Ten urozmaicony teren jest pomnikiem przyrody o powierzchni 515 hektarów.

Kolejnym punktem na trasie był Rozdół. Zobaczyliśmy tam popadający niestety w ruinę XIX-wieczny neorenesansowy pałac Lanckorońskich usytuowany w parku z pięknymi, pomnikowymi drzewami. W miasteczku zwiedziliśmy także przedzielony stropem na dwie kondygnacje kościół karmelitów z 1648 roku, w którego dolnej części funkcjonuje kotłownia, a w kaplicy Rzewuskich z początku XVIII wieku nad ich kryptą działa pralnia.

Z Rozdołu pojechaliśmy do Brzozdowic, gdzie zwiedziliśmy barokowy kościół z 1777 roku. Następnym celem był Świrz znany z malowniczo położonego, obronnego zamku, którego początki sięgają XVI wieku. W pobliżu zamku zobaczyliśmy także zamieniony na cerkiew kościół z 1546 roku, nad którym dobudowano w ostatnich latach kopułę szpecąc tym samym sylwetkę tak wiekowej świątyni. W drodze do Świrza mijaliśmy jadąc przez Gołogóry zrujnowane kościoły, często jedyny ślad po polskich wsiach, których mieszkańcy zostali zamordowani lub wypędzeni w czasie II wojny światowej i krótko po niej.

Ze Świrza dotarliśmy do miasta Przemyślany, gdzie zobaczyliśmy m.in. podominikański kościół z połowy XVII wieku z okazałym portalem głównym. Ostatnim celem wycieczki był XVI-wieczny zespół klasztorny w Uniowie. Pomimo, że na terenie ławry odbywał się właśnie odpust, zobaczyliśmy m.in. usytuowaną pośrodku klasztornego dziedzińca gotycko-renesansową cerkiew.

Wracając do Lwowa drogą łączącą to miasto z również wojewódzkim Tarnopolem musieliśmy jeszcze pokonać straszliwie podziurawiony asfalt, który wielu kierowców omijało slalomem lub jadąc poboczem. Do Lwowa, gdzie czekali na nas przedstawiciele zaprzyjaźnionego „Białego Orła” dojechaliśmy już po zmroku. Przekazaliśmy im kilkaset zebranych w Przemyślu książek i czasopism, które trafią do tworzących się w terenie oddziałów tego stowarzyszenia.

Harnaś
(300)


 27 V 2013  Zaproszenie na kolejny rajd rowerowy z cyklu „Znana i nieznana Ziemia Przemyska”  

Sekcja Turystyki Rowerowej naszego Klubu zaprasza w sobotę 1 czerwca na dość trudny rajd na około 70-kilometrowy trasie: Przemyśl – Sierakośce – Huwniki – Makowa – góra Dział (553 m n.p.m.) – Posada Rybotycka – Gruszowa – Rokszyce – Krasiczyn – Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 8.15 na Placu Orląt Przemyskich. Zapraszamy!

(299)


 27 V 2013  Relacja z trasy rowerowej rajdu „Pałace Podkarpacia - Wysocko”.

Po błotnistym, terenowym rajdzie, który ostatnio miał miejsce, tym razem trasa wycieczki „Pałace Podkarpacia” wiodła suchym, na ogół gładkim asfaltem. 18 maja jedenastu miłośników rowerowych eskapad pojechało do Wysocka zobaczyć tamtejszy pałac, należący niegdyś do samego Jana III Sobieskiego.

Zanim jednak rowerzyści do niego dotarli, zatrzymali się w Sośnicy, by zobaczyć ruiny bliżej nieznanego zamku z początków XVII w. Malownicze, spokojne tereny ze stawem i wieżą pobliskiego kościoła w tle zachęcały do pozostania, ale cel wycieczki był inny i bardziej okazały niż sośnickie ruiny. Na kilka kilometrów przed Wysockiem zaczęło się wypogadzać i do parku, okalającego pałac, kolarze wjechali już w otoczeniu słońca i błękitnego nieba. Pałac Czartoryskich, przebudowany w XVIII w. przez słynnego włoskiego architekta Giovanniego Spazzio, obecnie jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Zadbany i wyremontowany, spełnia podwójną rolę: obiektu turystycznego i instytucji opiekuńczej, łącząc tym samym przyjemność zwiedzania ze świadomością dobrego wykorzystania zabytkowego miejsca.

Droga powrotna przebiegała praktycznie równolegle do drogi krajowej nr 77. Omijając zatłoczoną trasę rowerzyści przejechali przez kolejne wioski: Zamojsce, Zabłotce i Hnatkowice, podziwiając sielską, pełną uroku scenerię wśród łanów rzepaku sięgających po horyzont. W Orzechowcach większość cyklistów odbiła w stronę Lipowicy pokonując ostatnie kilometry tej 80-kilometrowej trasy czarnym szlakiem fortecznym wśród pól i lasów.

Agnieszka Mickiewicz & Jan Paradysz
(298)


 15 V 2013  Zaproszenie na rajd rowerowy z cyklu „Pałace Podkarpacia” – Wysocko

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” zaprasza w sobotę 18 maja na rajd rowerowy na ok. 65-km trasie: Przemyśl – Wyszatyce – Sośnica – Święte – Wysocko – Radymno – Zamojsce – Hnatkowice – Orzechowce – Przemyśl. Zbiórka uczestników o godz. 8.15 na Placu Orląt Przemyskich. Zapraszamy!

(297)


 26 IV 2013  Zaproszenie na wycieczkę krajoznawczą „Kresy najbliższe”

Kolejny raz wybieramy się na wycieczkę krajoznawczą z cyklu „Kresy najbliższe”. Dotychczas odwiedziliśmy: Felsztyn, Chyrów, Dobromil, Nowe Miasto, Niżankowice, Gródek Jagielloński, Żółkiew, Krechów, Rudki, Beńkową Wisznię, Chłopy, Tuligłowy, Komarno, Rumno, Lubień Wielki, Krakowiec, Jaworów, Niemirów, Potylicz i Rawę Ruską – miasta i miejscowości pozostałe po II wojnie światowej za wschodnią granicą.

W tym roku, 18 maja, wybieramy się na południe i południowy wschód od Lwowa. Plan wycieczki obejmuje zwiedzenie: Mikołajowa (XVII-wieczny kościół), „Szwajcarii Rozdolskiej” (skalne ściany), Rozdołu i Nowego Rozdołu (pałac Lanckorońskich i XVII-wieczny kościół), Brzozdowic (XVIII-wieczny kościół), Świrza (zamek z XVI wieku i XVI-wieczny kościół), Przemyślan (XVII-wieczny kościół) oraz Uniowa (XVI-wiecznego klasztoru z gotycko-renesansową cerkwią).

W Nowym Rozdole działa polska szkoła więc można zabrać ze sobą dary dla najmłodszych rodaków (przybory szkolne, żywność i słodycze).

Przypominam również o akcji zbierania książek dla polskiego „Białego Orła” we Lwowie. Koszt wyjazdu: 55 zł (członkowie Klubu), 60 zł (inni członkowie PTTK) i 70 zł (pozostali uczestnicy). Zapisy (do 15 maja) i wpisowe są przyjmowane w Biurze Turystycznym PTTK przy ul. Waygarta 3. Zapraszamy!

Harnaś
(296)


 26 IV 2013  Relacja z 49. Rajdu Twierdza Przemyśl

20 kwietnia zorganizowaliśmy 2 z 7 tras 49. Ogólnopolskiego Rajdu Twierdza Przemyśl. Rajd ten okazał się rekordowym pod względem frekwencji, bowiem uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób. Jako pierwsi na 17-kilometrową trasę wyruszyli z Helusza w 53-osobowej grupie piechurzy, którzy pokonali trasę przez Węgierską Górę i Średnią, gdzie obejrzeliśmy starożytne kurhany i dalej przez Bukowy Garb, Karczmarową i Łętownię dotarliśmy do fortu VIII „Łętownia”.

Nieco później na 40-kilometrową trasę wyruszyła 12-osobowa grupa klubowych rowerzystów, którzy wyjechali z Przemyśla przez Hermanowice, Darowice i Wapielnicę do fortu VIII „Łętownia”. Tam przy ognisku spotkaliśmy pozostałych uczestników rajdu.

Poniżej kilka fotografii z rajdowych tras.

Harnaś

(295)


 22 IV 2013  Relacja z rajdu rowerowego ,,Powitanie wiosny”  

Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ”Karpaty” zorganizowała w niedzielę 14 marca rajd „Powitanie wiosny” otwierając tym samym sezon turystyczny. Na starcie stawiło się 24 cyklistów.

Po przejechaniu 30 km i pokonaniu trasy przez Krówniki, Jaksmanice i Hurko rowerzyści dotarli na metę w Przemyślu. Pomimo niespodzianek pogodowych była to udana impreza rowerowa.

Jan Paradysz
(294)


 10 IV 2013  Zaproszenie na 49. Rajd Twierdza Przemyśl

20 kwietnia wyruszymy na trasy 49. Ogólnopolskiego Rajdu „Twierdza Przemyśl”. 17-kilometrowa trasa piesza rozpocznie się w Heluszu i poprowadzi przez Węgierską Górę (403 m n.p.m.), Średnią, Bukowy Garb (428 m n.p.m.), Karczmarową (407 m n.p.m.) i Łętownię do fortu VIII „Łętownia”. Klubowa sekcja rowerowa zaprasza na 40-kilometrową trasę: Przemyśl – Hermanowice – Darowice – fort V „Grochowce” – Fort VI „Iwanowa Góra” – Kruhel Wielki – Prałkowce – fort VII ½ „Tarnawce” – fort VIII „Łętownia”. Zapisy na rajd są przyjmowane w biurze turystycznym PTTK przy ul. Waygarta 3. Zapraszamy!

(293)


 5 IV 2013  Zmiana terminu rajdu rowerowego „Powitanie wiosny”

Z uwagi na trudne warunki drogowe oraz bezpieczeństwo naszych klubowych cyklistów zmieniamy termin wiosennego rajdu rowerowego z soboty (6 kwietnia) na niedzielę (14 kwietnia). Zbiórka uczestników o godz. 13.45 przy pomniku Orląt Przemyskich. Zapraszamy!

(292)


 3 IV 2013  Relacja z wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na Tarnicę

W Wielki Piątek wyruszyliśmy w 75-osobowej grupie na Drogę Krzyżową na Tarnicę. Zaledwie dzień wcześniej Bieszczadzki Park Narodowy ogłosił, że zamyka wszystkie szlaki na swoim terenie, więc przygotowaliśmy plan B, a nawet C, których na szczęście nie musieliśmy realizować.

Już w drodze w Bieszczady okazało się, że park złagodził swoje stanowisko. Wprawdzie na szlaku zalegała miejscami półtorametrowa warstwa śniegu, ale był on przetarty, a minusowa temperatura, wiatr i śnieg to chyba w Bieszczadach w marcu nic dziwnego, więc po co to całe zamieszanie ze strony parku? Wyruszyliśmy z Wołosatego niebieskim szlakiem ze stałym uczestnikiem naszych wielkopiątkowych tras księdzem profesorem Kazimierzem Bełchem – duszpasterzem turystycznym Archidiecezji Przemyskiej.

Po wyjściu ponad górną granicę lasu warunki znacznie się pogorszyły. Śnieżyca i porywisty wiatr bardzo utrudniały wędrówkę, jednak wszyscy dotarli do krzyża na Tarnicy.

Z najwyższego szczytu polskich Bieszczadów przegoniła nas szalejąca tam zamieć, więc wróciliśmy tą samą trasą do Wołosatego. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do Mucznego, gdzie wszyscy chętni mogli zobaczyć pokazową zagrodę żubrów.

Poniżej fotoreportaż z Drogi Krzyżowej.

Harnaś
(291)
 


 26 III 2013  Fotorelacja z marcowego rajdu na Pogórzu Przemyskim

23 marca 18 uczestników pokonało 16-kilometrową trasę biegnącą częściowo Szlakiem Ikon. Jako pierwszą zobaczyliśmy dawną cerkiew w Brzeżawie. Kolejne XIX-wieczne świątynie oglądaliśmy już na trasie: Jawornik Ruski – Bodnarów (477 m n.p.m.) – Lipa – Malawa – Stara Bircza. W Lipie zaliczyliśmy także ścieżkę przyrodniczą „Bobrowa Dolina”. Poniżej fotografie z sobotniej wędrówki.

Harnaś
(290)


 19 III 2013  Uwaga! Informacja o zmianie trasy sobotniego rajdu, zmianie terminu rajdu rowerowego i zbiórce książek dla Polaków na Wschodzie.

Ze względu na m.in. bardzo trudne warunki na pogórzu (głęboki śnieg, którego do soboty ma jeszcze przybyć) nastąpi zmiana trasy wiosennego rajdu w dniu 23 marca. Zaplanowaną trasę: Barycz – Wilcze (506 m n.p.m.) – Ujazdy – Łubno – Dynów zostawimy sobie na inną okazję. W zamian zapraszamy na 16-kilometrową, ciekawą krajoznawczo trasę: Jawornik Ruski – Bodnarów (477 m n.p.m.) – Lipa – Malawa – Stara Bircza. Koszt wyjazdu (19 zł członkowie Klubu oraz 24 zł pozostali uczestnicy) oraz godzina i miejsce zbiórki (8.30 sprzed siedziby naszego Oddziału PTTK) bez zmian. W czasie rajdu zobaczymy m.in. cztery XIX-wieczne cerkwie oraz być może dotrzemy do ścieżki przyrodniczej „Bobrowa Dolina”.

Również zaplanowany w tym samym dniu rajd rowerowy Sekcji Turystyki Rowerowej naszego Klubu na trasie: Przemyśl – Krówniki – Jaksmanice – Hurko – Przemyśl zostaje przeniesiony na 6 kwietnia. Zbiórka uczestników o godz. 10.15 przy pomniku Orląt Przemyskich.

W ubiegłym tygodniu reprezentanci Zarządu naszego Oddziału PTTK i naszego Klubu gościli na międzynarodowej konferencji we Lwowie wynikającej z realizacji projektu unijnego związanego z rozwojem turystyki w Karpatach poprzez poprawę bezpieczeństwa turystów. Ze strony polskiej partnerami projektu są: nasz Oddział PTTK i Bieszczadzka Grupa GOPR. W czasie pobytu we Lwowie spotkaliśmy się także z reprezentantami zaprzyjaźnionego z nami i szybko rozwijającego się Związku Polaków „Orzeł Biały”. W związku z planowanym założeniem kolejnych kół tego związku na ziemi lwowskiej jego Zarząd zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w zbiórce książek dla Polaków oraz osób szukających swoich polskich korzeni i chcących poznać język i historię kraju swoich przodków. Nie chodzi tu przy tym o literaturę lecz ksiązki z zakresu historii, kultury i geografii Polski, czasopisma, a nawet współczesną prasę (głównie miesięczniki). Można je przynosić do siedziby naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3, skąd trafią następnie do Lwowa.

Harnaś
(289)


 7 III 2013  Zaproszenie na marcowe wyjazdy klubowe

23 marca (w sobotę) odbędzie się na Pogórzu Dynowskim klubowy rajd na 17-kilometrowej trasie: Barycz – Wilcze (506 m n.p.m.) – Ujazdy – Łubno – Dynów. Koszt wyjazdu: 19 zł (członkowie Klubu), 24 zł (pozostali uczestnicy). Wyjazd o godz. 8.30 sprzed siedziby naszego Oddziału PTTK. Zapisy w biurze turystycznym PTTK przy ul. Waygarta 3 do 20 marca.


W Wielki Piątek (29 marca) wyruszymy jak co roku na Drogę Krzyżową na Tarnicę. Wyjazd o godz. 5.45 z zatoki autobusowej przy Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego, a następnie przejście trasy: Muczne – Bukowe Berdo (1311 m n.p.m.) – Tarnica (1346 m n.p.m.) – Szeroki Wierch – Ustrzyki Górne. Koszt wyjazdu: 35 zł (członkowie Klubu), 42 zł (pozostali członkowie PTTK), 49 zł (inni uczestnicy). Zapisy w biurze turystycznym PTTK do 22 marca. Zapraszamy!

(288)


 1 III 2013


 

(287)


 1 III 2013  Fotorelacja z 11 Urodzin Klubu w Bieszczadach 

23 lutego wyruszyliśmy w 21-osobowym składzie z Przemyśla do Majdanu. Tam wsiedliśmy do jednego z wagoników bieszczadzkiej kolejki leśnej, która po raz ostatni tej zimy wyruszyła na trasę: Majdan – Dołżyca – Majdan.

Potem dotarliśmy w gościnne progi Wojtka „Kija” Gosztyły w Woli Michowej, który zostawił do naszej dyspozycji swój pensjonat „Kira”. Najpierw jednak wybraliśmy się na spacer do ostoi żubrów nad Wolą Michową.

Potem przyszedł czas na świętowanie 11 lat wspólnych wypraw, rajdów i wycieczek. W niedzielę (24 lutego) wyruszyliśmy w zimowej aurze i miejscami głębokim, mokrym śniegu na trasę wokół Łupkowa. Poniżej mały fotoreportaż z wyjazdu.

Harnaś
(286)


 21 II 2013  Leszek Cichy naszym gościem! 

18 lutego 2013 roku był dla Przemyśla i dla nas dniem szczególnym.

 Kapitan Henryk Jaskuła, związany z naszym miastem od 1954 roku, otrzymał wówczas niezwykle prestiżową nagrodę Super Kolosa za m.in. swój samotny rejs „Darem Przemyśla” dookoła świata z Gdyni do Gdyni. Wręczenie Kolosa, nie, jak zwykle, w Gdyni, ale właśnie w Przemyślu było prawdziwą i w pełni zasłużoną ceremonią ku czci kapitana, prowadzoną z wodzirejowskim polotem przez naszego niezastąpionego kolegę z tras i bezdroży Mieczysława Nyczka.

Super Kolosa wręczył kapitanowi nie kto inny, jak członek Kapituły Kolosów Leszek Cichy, który przyjechał po raz pierwszy do Przemyśla właśnie w tym celu. Wiedząc o tym wcześniej zaproponowałem mu spotkanie z naszym Klubem.

Kim jest Leszek Cichy wiedzą oczywiście nie tylko miłośnicy gór i pieszych wędrówek. W encyklopedycznym skrócie: pierwszy na świecie zdobywca zimą, w skrajnie trudnych warunkach (razem z Krzysztofem Wielickim) najwyższego szczytu naszej planety Mount Everestu (pomimo upływu 33 lat ich zimowy wyczyn powtórzyło tylko kilka osób z całego świata), pierwszy Polak, który zdobył Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów.

Spotkanie zatytułowaliśmy „Nie tylko Himalaje”. W pełnym widzów klubie „Niedźwiadek” Leszek Cichy pokazał film o najsłynniejszej zimowej wyprawie na Mount Everest ubarwiony jego osobistą relacją, zaprezentował także swoje fotografie z Afryki. Nagrodzony gromkimi brawami himalaista zadeklarował, że chętnie zaprezentuje w przyszłości w Przemyślu relacje z wypraw na inne kontynenty. Poniżej kilka fotografii ze spotkania.

Harnaś
(285)


 15 II 2013  Spotkanie z Leszkiem Cichym - pierwszym zdobywcą Mount Everest

(284)


 31 I 2013  Zaproszenie na 11 urodziny Klubu w Bieszczadach 

11 urodziny Klubu spędzimy 23 i 24 lutego w Bieszczadach. Program wyjazdu wygląda następująco:

- w sobotę (23 II) wyjazd z Przemyśla do Majdanu i przejazd bieszczadzką kolejką leśną na trasie: Majdan – Dołżyca – Majdan. Następnie 5-kilometrowy spacer w okolicach Maniowa i Woli Michowej oraz świętowanie i nocleg w „Latarni Wagabundy” u znanego przynajmniej niektórym klubowiczom „Kija”.

- w niedzielę (24 II) zrobimy 12-kilometrową pętlę wokół Łupkowa.

Zapisy (za zapisanych uważa się tylko tych, którzy wpłacą do 17 lutego kwotę 40 zł) są przyjmowane w naszym biurze turystycznym PTTK przy ul. Waygarta 3. Za bilet na kolejkę (15 zł), nocleg (30 zł) oraz koszty świętowania każdy płaci indywidualnie na miejscu. Zapraszamy!

(283)


 22 I 2013  Relacja z wyjazdu do Ustrzyk Dolnych

19 stycznia wyjechaliśmy w 19-osobowym składzie do Dźwiniacza Dolnego, skąd wyszliśmy na Kamienną Lawortę (769 m n.p.m.). Stąd maszerowaliśmy dalej szlakiem do Ustrzyk Dolnych, gdzie uczestniczyliśmy w IX Przeglądzie Filmów Górskich. Poniżej kilka fotografii z trasy.

(282)


 14 I 2013  Zaproszenie na pokaz fotografii

(281)


 10 I 2013  Zaproszenie na rajd i Przegląd Filmów Górskich

19 stycznia (w sobotę) wybieramy się do Ustrzyk Dolnych na IX Przegląd Filmów Górskich. Najpierw mamy jednak zamiar „przespacerować się” na Kamienną Lawortę (769 m n.p.m.). Wejdziemy na nią od strony Dźwiniacza Dolnego, a następnie zejdziemy do Ustrzyk Dolnych. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie będzie mógł wybrać się z nami na Lawortę, to będzie mógł dojechać busem od razu do Ustrzyk. Wyjazd z Przemyśla o godz. 7.00 sprzed siedziby naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3. Zapisy i wpisowe (30 zł członkowie Klubu oraz 35 zł pozostali uczestnicy) będą przyjmowane do czwartku (17 stycznia) w PTTK-u. Zapraszamy.

Harnaś
(280)


 4 I 2013  Zaproszenie na spotkanie styczniowe


Najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się w środę (9 stycznia) o godz. 18 w siedzibie naszego Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3. Zapraszamy również do zapoznania się z kalendarzem imprez klubowych w 2013 roku.

(279)

 

 Zobacz archiwum wiadomości z innych lat >>>