2018

Pogoda w Przemyślu >>>


 

 

 

2019-02-06

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU GÓRSKIEGO PTTK „KARPATY”
ZA 2018 r.

I. Zorganizowane rajdy
a. pisze
1. Rajd pieszy karnawałowy Reczpol – Przemyśl. Pogórze Dynowskie. 13.01.2018r. 16 uczestników. Przewodnictwo Monika Hano
2. I rajd pieszy Szlakami Harnasia Darka Hopa. 27.01.2018r. Pogórze Przemyskie. Rybotycze – Kopystańka – Rybotycze . 70 uczestników. Przewodnictwo Andrzej Ukleja.
3. Rajd pieszy z okazji 16 urodzin Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”. 10.02.2018r. Rezerwat Sine Wiry oraz kulig Polanka – Łopienka. Bieszczady. 29 uczestników. Przewodnictwo Monika Hano
4. Rajd pieszy Góry Słonne zimą. 10.03.2018r. Góry Słonne. Przełęcz Przysłup – Sanok. 29 uczestników. Przewodnictwo Jolanta Kawalec.
5. Rajd pieszy Szachownica kostkowata. 15.04.2018r. Młyny – Starzawa. 21 uczestników. Przewodnictwo Alicja Ozibko.
6. Rajd pieszy Dwernik Kamień w Bieszczadach. 21.04.2018r.27 uczestników. Przewodnictwo Jolanta Kawalec.
7. Rajd pieszy Połoninki Arłamowskie. Pogórze Przemyskie. 12.05.2018r. 37 uczestników. Przewodnictwo Andrzej Ukleja, kpt. SG Tomasz Szeremeta.
8. Rajd Pieszy Cergowa i Piotruś. Beskid Niski. 19.05.2018r. 25 uczestników. Przewodnictwo Andrzej Ukleja.
9. Rajd pieszy szlakiem św. Brata Alberta. Roztocze Wschodnie 23-24.06.2018r. Narol-Werhrata-Horyniec Zdrój. 13 uczestników. Przewodnictwo Andrzej Ukleja.
10. Rajd pieszy odcinkiem granicznym niebieskiego szlaku turystycznego w Beskidzie Niskim. Czeremcha-Huta Polańska-Konieczna. 6-7.10.2018r. 29 uczestników. Przewodnictwo Jolanta Kawalec, Andrzej Ukleja.
11. Rajd pieszy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Rożubowice-Malhowice-Przemyśl. Pogórze Przemyskie. 10.11.2018r. 42 uczestników. Przewodnictwo Maciej Piotrowicz.
12. Rajd pieszy Mikołajkowy. Pogórze Przemyskie. Krasiczyn-Przemyśl. 14 uczestników. Przewodnictwo Maciej Piotrowicz.
13. Rajd pieszy Sylwestrowy. Pogórze Przemyskie. Prałkowce-Kruhel-Wapielnica-Przemyśl. Pogórze Przemyskie. 31.12.2018/01.01.2019. 30 uczestników. Przewodnictwo Mieczysław Nyczek.

Ogółem w rajdach pieszych w 2018r. uczestniczyło 382 osoby.b. rowerowe – sekcja rowerowa Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu prowadzona przez przodownika turystyki kolarskiej, Jana Paradysza.
1. Rajd rowerowy „Powitanie Wiosny”. 7.04.2018r.- trasa: Przemyśl, Kormanice-Fredropol, Sierakośce-Młodowice-Hermanowice-Przemyśl. 26 uczestników.
2. Trasa rowerowa 59 Rajdu Twierdza Przemyśl 07.04.2018r.- Przemyśl-Bolestraszyce fort XIII i XIIIa - Żurawica fort-XII - Duńkowiczki fort XI-Orzechowce fort X-Przemyśl. 12 uczestników.
3. Rajd „Rowerem z biało-czerwoną”. 02.05.2018r.-trasa: Przemyśl-Buszkowice-Wyszatyce-Walawa-Małkowice-Żurawica-Przemyśl. 33 uczestników
4. Rajd rowerowy ”Poznaj ciekawostki krajoznawcze Podkarpacia”. 28.07.2018r. -trasa:Przemyśl-Wyszatyce-Sośnica-Zadąbrowie-Drohojów-Zamojsce-Hnatkowice-Orzechowce-Przemyśl. 8 uczestników.
5. Rajd rowerowy po Pogórzu Dynowskim. 7.08.2018r.- trasa: Dolina Sanu-Krzywcza- Bachórzec-Kosztowa-Chodorówka-Laskówka-Jawornik Polski-Kańczuga-Żuklin-Siennów-Rożniatów-Cząstkowice-Czudowice-Rudołowice-Betlejem-Rokietnica-Maćkowice-Przemyśl. 2 uczestników.
6. Rajd Pożegnanie wakacji 8.09.2018r.- trasa: Przemyśl-Krzeczkowa-Brzuska-Babice-Helusz-Wola Węgierska-Bełwin-Przemyśl. 6 uczestników.
7. Trasa rowerowa XVIII Ogólnopolskiego Rajdu Orłowicza 30.09.2018r.-Przemyśl-Dybawka Górna-Krasiczyn. 34 uczestników.
8. Trasa rowerowa 60 Rajdu Twierdza Przemyśl 20.10.2018r.-Przemyśl-Hurko fort XIV-fort XVBorek-fort I Salis Soglio-Stanisławczyk-Nehrybka-Przemyśl. 14 uczestników.
Ogółem w rajdach rowerowych w 2018r. uczestniczyło 135 osób.
II. Proponowane przez Klub imprezy, w których wzięli udział członkowie Klubu:
1. Gorgany Wschodnie Ukraina. 8-12.08.2018r. 3 uczestników. Organizacja PTTK Sanok.
2. Pasmo Graniczne i Pasmo Hyrlatej w Bieszczadach. 6.10.2018r. Organizacja BT PTTK O/Przemyśl. Przewodnictwo Jerzy Szlachcic.
3. Czarnohora i Grogany Wschodnie. 26-30.07.2018r. 6 osób. Koło Miejskie PTTK Jarosław.

III. Spotkania klubowe.
W 2018r. odbyło się 7 spotkań klubowychw miesiącach: I,II,III,VI,X,XI,XII. Przedstawiono 6 fotorelacji:
- fotorelacja z wydarzeń turystycznych w 2017r. Prezentował Andrzej Ukleja.
- film „Spacerkiem po Cmentarzu Łyczakowskim”. Prezentował Tadeusz Jeżak.
- fotorelacja z wyprawy do Egeru z Darkiem Hopem w 2009r.Prezentował Andrzej Ukleja.
- fotorelacja Góra Diabła – prezentował Mieczysław Nyczek.
- fotorelacja Gorgany Wschodnie. Prezentował Andrzej Ukleja.
- fotorelacja Kirgistan Góry Tien Shan. Prezentowała Małgorzata Jurewicz.
IV. Nowi przewodnicy
W styczniu 2018r. odbył się egzamin na przewodnika turystycznego po powiecie przemyskim. Egzamin poprzedzony intensywnym kursem przewodnickim z wynikiem pozytywnym zaliczyli członkowie naszego klubu w osobach:
- Małgorzata Banicka,
- Monika Hano,
- Karol Kicman,
- Marcin Pich,
- Tomasz Gołkowski,
- Maciej Piotrowicz.
IV. Praca z młodzieżą
Dnia 22.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu 47 uczniów dzięki zaangażowaniu naszej klubowej koleżanki Małgorzaty Banickiej otrzymało w trakcie uroczystego apelu złotą odznakę Znam Przemyśl zdobytą w trakcie innowacji pedagogicznej Poznaję Przemyśl i jego zabytki.
V. Sprawy finansowe
I. Przychody
- bilans otwarcia –stan środków na 01.01.2018r. = 66,17 zł.
- odpis ze składek członkowskich = 1.001,- zł.
II. Rozchody
- wykonanie okolicznościowych butonów na I Rajd Pieszy Szlakami Harnasia Darka Hopa – dofinansowanie z środków klubu – 40 zł.
- opłata Neostrady (strona internetowa klubu) – 110,70
- dofinansowanie noclegów dla uczestników rajdu w Werhracie – 72 zł.
- dofinansowanie noclegów dla uczestników rajdu w Hucie Polańskiej – 475 zł
- odnowienie domeny internetowej – 122,88 zł.
- zaliczka na kulig w Bieszczadach (do rozliczenia w 2019r.) – 200 zł.
III. Stan środków na dzień 31.12.2018r.:
Przychody w 2018r. = 1.067,17 zł.
Rozchody w 2018r. = 1.020,58 zł.
Należności = 200 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. = 246,59 zł.
VI. Członkowie Klubu Górskiego PTTK Karpaty w Przemyślu
W 2018r. składkę członkowską ze wskazaniem na przynależność do Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” opłaciło 86 osób. 10 osób nie opłaciło składki.
Razem liczba członków Klubu wynosiła 96 osób.

VII. Inne sprawy
We wrześniu Prezes Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” kol. Andrzej Ukleja udzielił wywiadu na temat działalności klubu red. Halinie Leskiw z Polskiego Radia dla Zagranicy – Redakcja Ukraińska Polskiego Radia.
W listopadzie 2018r. zorganizowano zapisy na naszywki klubowe. W styczniu 2019r. naszywki zostały wykonane i przekazane zamawiającym członkom Klubu.
Osoby prowadzące strony internetowe:
- Facebook – kol. Marcin Pich
- WWW – kol. Andrzej Klimko
W listopadzie wystąpiono z pismem do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków oraz do Prezydenta Miasta Przemyśła z prośbą o zwrócenie uwagi na niszczejący grobowiec Zabłockich i Kozłowskich k. Malhowic, oferując pomoc Kubowiczów przy pracach porządkowych wokół grobowca.

VIII. Władze Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu
Zarząd Klubu:
Andrzej Ukleja – Prezes
Jan Paradysz – Wiceprezes
Andrzej Klimko – Skarbnik / administrator strony internetowej
Jolanta Kawalec – Sekretarz
Małgorzata Mocio – Członek
Zebrania zarządu Klubu odbyły się dwa razy w roku: 26.04.2018r. i 22.10.2018r.
Komisja Rewizyjna:
- Grzegorz Hop – Przewodniczący
- Marcin Pich – Członek
Komisja rewizyjna kontrolowała działalność Klubu na początku 2018r. za 2017r. Protokół z kontroli i odpowiedź znajduje się w dokumentach Klubu.

Dokumentacja z działalności klubu prowadzona jest na bieżąco i przechowywana w siedzibie PTTK O/Przemyśl.

 


 

 

2019-01-04

 

      

 Taka noc się zdarza raz

Sprawozdanie z rajdu sylwestrowego 31 XII 2018.
Bal w Krasiczynie? „Sylwester marzeń” w Zakopanem? Może koncert Varius Manx i Kasi Stankiewicz na Rynku? Domówka (dawniej prywatka) ? A może wieczór i noc z pilotem i skakanie po kanałach TV?... Ponad 30 miłośniczek i miłośników pieszych wędrówek, zrzeszonych w PTTK i niezrzeszonych uznało, że nie ma lepszej i zdrowszej formy pożegnania starego i powitania Nowego Roku 2019, jak rajd sylwestrowy, tradycyjnie organizowany od kilku lat przez Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu. Uznano, że to właśnie może być ten „Sylwester Marzeń”.Tym bardziej, że ze względu na szczególny wymiar tej imprezy, Prezes„Karpat” ogłosił jednorazową dyspensę dla jej uczestników, znosząc zakaz używania w czasie rajdu niskoprocentowych trunków, ze szczególną preferencją domowych nalewek i pękatych butelek z płynem z bąbelkami (potocznie zwanego szampanem).Wprawdzie deszczowa pogoda i nieoptymistyczne prognozy synoptyków niezbyt zachęcały do wieczorno-nocnych wędrówek, na starcie rajdu zameldowało się 30 osób, co stanowi średnią frekwencyjną imprez organizowanych przez przemyski Oddział PTTK. Mieli farta, bo akurat po południu ustały opady i dla śmiałków otworzyło się okno pogodowe. Na prośbę pełnomocnika Prezesa do spraw przeprowadzenia rajdu, funkcji przewodnika bezinteresownie podjął się Karol, sekretarz Zarządu Oddziału PTTK, zaś obowiązki „zamka” powierzono Januszowi. Oficjalne rozpoczęcie rajdu miało miejsce w MOR Green Velo Prałkowce.Po chóralnym odśpiewaniu kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, nastąpiło powitanie uczestników rajdu – członków Klubu „Karpaty”, Klubu „Pod Ciuchcią” i PGR oraz niezrzeszonych, a wśród nich najmłodszego rajdowca – małolata Jurka z Chotyńca, który w towarzystwie babci Olgi zadebiutował w naszej imprezie. Z największymi honorami zostały powitane panie z najdłuższym stażem sylwestrowym pod auspicjami Klubu „Karpaty”: Grażyna, Krystyna K., Zosia, Ala Ś. i Justyna. Główny celebrans wspomniał także o Nieobecnych, którzy wzięli udział w pamiętnym rajdzie 31 XII 2011.Były to: ś.p. Ania oraz Jola, Monika, Terka, Ala O.,Halina U.(z Bogusiem w II części) i Elżbieta G., a także Andrzej (Ondrasz) i Janek W.
Trasa poniedziałkowego rajdu (zasugerowana przez Zosię) liczyła – na oko – 10 km z licznymi (podobno 100 ?!) zakrętami i częstą różnicą poziomów. Średnia temperatura wynosiła około zera, ale na odcinku między Kruhelem a Wapielnicą można było dostrzec na poboczach szlaku ślady przymrozku. Zdaniem większości, była to trasa lekka, łatwa i przyjemna. Wspomniany Jurek z Chotyńca dzielnie pokonał (częściowo per pedes, momentami na barana) kilkukilometrowy odcinek z MOR Prałkowce do Wapielnicy, po czym został wycofany przez babcię i wraz z nią skierował się w kierunku domu. Mimo tego dotkliwego ubytku, już na Zielonce u wejścia do fortu liczba uczestników rajdu... powiększyła się o 4 osoby, w tym o najstarszego rajdowca – Wiesława (po 80-tce). Zgodnie z programem, na terenie fortu artyleryjskiego Kruhel zapalono ognisko. Tu ukłon w stronę Prezesa Andrzeja oraz Staszka – zdobywcy Elbrusa, którzy wcześniej przygotowali drewno oraz wycięli i wystrugali patyki do pieczenia kiełbasek. Podziękowanie należy się Koleżankom i Kolegom, którzy w odpowiedzi na nasz apel przynieśli w plecakach suche drewno i podpałkę. Na uznanie zasłużyła też męsko-damska (Teresa) ogniskowa ekipa podpalaczy.
Kolędowanie, pieczenie kiełbasek, degustacja nalewek i pamiątkowe zdjęcia na tle specjalnie iluminowanych na tę okazję ruin fortu – wypełniły blisko godzinny program Przystanku Fort. Następne etapy rajdu – to marsz przez Zielonkę ulicą Pasteura w kierunku Zniesienia, wejście na Kopiec Tatarski (skąd pozdrowiliśmy nie tylko Alę ze Stubna, ale także Leszka z Poznania i Piotrka z Łętowni oraz innych Nieobecnych). W drodze z Kopca na taras widokowy Loży Szyderców przy nartostradzie dołączyły do nas kolejne osoby: Staszek z Bronią i Ryszard (od Zosi). Samego powitania Nowego Roku przy akompaniamencie wystrzałów korków z szampana, na tle przepięknej panoramy rozświetlanej raz po raz pioropuszami fajerwerków nie podejmuję się opisać. Było fantastycznie ! A pierwszą godzinę pierwszego dnia stycznia 2019 r. w szampańskim nastroju spędziliśmy na Rynku starego miasta, dokąd chyżo zeszliśmy ze Zniesienia (o własnych siłach!) . Żegnając się obok betlejemskiej szopki, umówiliśmy się na następny taki rajd w dniu 31 grudnia 2019. A to już za około 360 dni. Film z rajdu.
Do zobaczenia !
Mieczysław , pełnomocnik Prezesa Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” do spraw przeprowadzenia rajdu sylwestrowego 2018.

 


 

2018-12-31

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA RAJD PIESZY ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNĄ „POMOCNA WODA”

Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza swoich członków oraz sympatyków na rajd pieszy ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Pomocna woda” położonej we wsi Stara Bircza. Zobaczymy zbliżone do naturalnych lasy porastające południowe stoki doliny Stupnicy, ciekawą rzeźbę terenu i krajobraz kotliny Birczy. Osobliwością ścieżki jest cudowne źródełko wypływające u stóp wiekowego buka będące obiektem kultu maryjnego. Nazwa trasy pochodzi właśnie od nazwy tego cudownego źródełka znajdującego się wśród ostępów pozostałości Puszczy Karpackiej.
Zbiórka uczestników w dniu 12.01.2019r. (sobota) na przystanku dla busów przy ul. Czarnieckiego. Stąd przejazd do Starej Birczy busem kursowym firmy „Eurobus” o godz. 7.30 (relacja do Lipy). Każdy uczestnik pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie. Na rajd nie trzeba się zapisywać.
Przejście piesze: Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Pomocna woda” w Starej Birczy o długości 4.200 m. Czas przejścia 3,5 - 4,5 godz. Różnica wysokości względnych – 160 m. Powrót busem kursowym ze Starej Birczy o godz. 13.08
Na specjalnie przygotowanym miejscu biwakowym planujemy rozpalić ognisko, można zabrać kiełbaski.
Uwaga: Możliwa jest korekta trasy ze względu na warunki terenowe i atmosferyczne.
Przewodnictwo na trasie – kol. przewodnik Maciej Piotrowicz .
Organizacja – Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu.
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną, odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne, latarkę.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy

 


 

2018-12-28

 

    

 


 

2018-12-28

 

Informuję, że najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę stycznia, czyli 02.01.2019r. w świetlicy O/PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3 o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie organizacja w dniu 26.01.2019r II Rajdu Pieszego „Szlakami Harnasia Darka Hopa”. Liczymy na Wasze wsparcie, propozycje i opinie. Ponadto przedstawimy zasady zapisów na rajd urodzinowy, który odbędzie się w dniu 16.02.2019r. (rajd pieszy i kulig w Bieszczadach). Ponadto przedstawimy bieżące sprawy klubowe, m.in. relacje z rajdów już odbytych, rajdy styczniowe, realizację zamówienia na plakietki klubowe itp. Po tym, o ile wystarczy czasu, przedstawimy sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej naszego Klubu wsparte krótką fotorelacją. W imieniu Zarządu Klubu serdecznie zapraszam. Andrzej Ukleja

 


 

2018-12-19

Komunikat specjalny
SYLWESTER ? NO PROBLEM.
Święta Bożego Narodzenia za pasem. Ale zanim powitamy je przy wigilijnym stole, warto zastanowić się, jak w tydzień później pożegnać stary i powitać Nowy Rok 2019. Naszym zdaniem, nie ma lepszego I zdrowszego sposobu, jak wybrać się na tradycyjny rajd sylwestrowo-noworoczny, organizowany przez nasz Klub.
Jest to oferta dla ludzi aktywnych, skierowana do członków i sympatyków Klubu “Karpaty” i osób towarzyszących, ale także do Koleżanek i Kolegów z Klubu “Pod Ciuchcią”, przewodników PTTK oraz zaprzyjaźnionych turystów z PGR . Czujcie się zaproszeni!
Nie trzeba wcześniej zapisywać się. Nie ma przedpłat i opłat, ani obowiązkowej konsumpcji. Nie są wymagane stroje wieczorowe, szałowe suknie, smokingi,fraki, garnitury, złote szpilki itp. Ale np. fantazyjne peruki, nakrycia głowy (także Mikołajowe) czy inne karnawałowe rekwizyty są mile widziane.
W poniedziałek, 31 grudnia 2018 r. wieczorem (zbiórka o 19.30) należy zjawić się się na przystanku: Jagiellońska-Pileckiego, skąd zgodnie z rozkładem jazdy MZK o 19.37 odjedzie autobus linii nr 18 w kierunku Krzemieńca. Koleżanki i Koledzy z Zasania, korzystający z kładki, mogą (o ile jeszcze będą wolne miejsca!) wsiąść na przystanku przy ul. Piłsudskiego o 19.39. Zalecane jest wcześniejsze zaopatrzenie się w kiosku w bilet przejazdowy.
Na miejscu (Sanocka-Rosłońskiego) powinniśmy być ok. 19.44. Stamtąd udamy się pieszo w kierunku fortu “Prałkowce”, gdzie zatrzymamy się w pukcie odpoczynkowym Green Velo. Tam odbędzie się powitanie uczestników I oficjalnie rozpoczęcie rajdu.
Na dobry początek zaśpiewamy kolędę przy akompaniamencie naszych ustnych harmonijkowców Warto też przegryźć małe co nieco i łyknąć coś (wg uznania) na rozgrzewkę. Ten rajdowy prolog rajdowy nie powinien trwać dłużej niż 15 minut. Następnie ruszymy na trasę dobrze znaną Wam wszystkim - forteczną drogą “100 zakrętów” w kierunku Kruhela, Wapielnicy (394 m n.p.m.) i Zielonki. Każdy z uczestników rajdu powinien obowiązkowo mieć ze sobą sprawną (!) latarkę ręczną lub czołówkę. Po drodze (prawdopodobnie na terenie fortu artyleryjskiego 3C “Kruhel”) zapalimy ognisko, pokolędujemy i posilimy się przyniesionymi przez siebie kiełbaskami lub innymi przysmakami. Kto może, niech weźmie do plecaka kilka szczap drewna lub podpałkę.
Z ogniskowego przystanku udamy się pieszo w kierunku Kopca Tatarskiego, na którego szczycie (352 m n.p.m.) powinniśmy zjawić się najpóźniej o godz. 23.30. Corocznym zwyczajem wyślemy stamtąd “Światełko do … Stubna”, gdzie będzie nas wypatrywać Kol.Alicja Ozibko. Po pozdrowieniu naszej rajdowej Koleżanki udamy się w kierunku pobliskiej (obok nartostrady) Loży Szyderców, aby w porę, na tarasie zająć miejsce na najlepszym punkcie widokowym. Tam o północy, w scenerii panoramy z fajerwerkami odpalimy szampany i złożymy sobie życzenia noworoczne (czułości dozwolone!). Potem ul. Tatarską, Katedralną i Fredry zejdziemy do Rynku Starego Miasta, gdzie będziemy pląsać przy dźwiękach muzyki, którą zaserwuje nam DJ Rafał Błachut Bleiz. Przed godziną 01, wykonamy pamiątkowe wspólne zdjęcie przy szopce betlejemskiej, a następnie rozejdziemy się – pełni wrażeń - do domów.
Jak zapowiada Kol. Marek Jaroszczak z Klubu “Pod Ciuchcią”, nasz sylwestrowo-noworoczny rajd 2018/2019 stanie się kanwą jego kolejnej etiudy filmowej, którą będziemy mieli okazję obejrzeć na Facebooku jeszcze przed świętem Trzech Króli.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH GORĄCO ZAPRASZAMY !
Mieczysław Nyczek – z upoważnienia Prezesa Klubu Górskiego PTTK “Karpaty” w Przemyślu ANDRZEJA UKLEI

 


 

2018-12-14

 

          

RELACJA
Z MIKOŁAJKOWEGO RAJDU PIESZEGO
Krasiczyn – Przemyśl

W dniu 08.12.2018r. grupa 14 osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” pod przewodnictwem kol. Macieja Piotrowicza wyruszyła na mikołajkowy rajd pieszy na trasie z Krasiczyna do Przemyśla.
Przy niezbyt sprzyjającej pogodzie wyruszyliśmy z Krasiczyna, spod pomnika upamiętniającego ponad 236 osób zamordowanych w okolicach Krasiczyna przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1941 – 1948. Budzi to również moje osobiste emocje, ponieważ na płytach, na których figurują ofiary zbrodni, znajduje się sześć nazwisk rodziny Szuban ze strony mojego teścia. W nocy z 3 na 4 marca 1945r. w Mielnowie banderowcy wymordowali całą rodzinę – dorosłych i dzieci.
Ale zostawmy mroczną przeszłość. Spod pomnika powędrowaliśmy polną drogą - błotnistą i zrytą przez dziki – w kierunku Zalesia. Po drodze odszukaliśmy w gęstwinie krzaków i drzew samosiejek trzy kopce usypane według tradycji przez mieszkańców dawnego miasteczka na pamiątkę pobytu w Krasiczynie króla Zygmunta III Wazy. Jest to bardzo ciekawe miejsce, dawniej z kopców roztaczała się piękna panorama na dolinę Sanu w okolicach Krasiczyna. Obecnie to miejsce jest zapuszczone, zakrzaczone, nie prowadzi do niego żadna ścieżka. Kopce porośnięte są wyrosłymi na dziko drzewami i krzakami, rozkopują je leśne zwierzęta. Gdyby nie znajomość terenu przez naszego przewodnika, dotarcie tam byłoby niemożliwe. Szkoda, że włodarze tego terenu nie potrafią wykorzystać takiej atrakcji turystycznej, nie udostępniają jej turystom. Mimo wszystko zaliczyliśmy wejście na szczyt kopców i stąd ruszyliśmy w kierunku Zalesia. Pomimo padającego deszczu wędrowaliśmy żwawo i w dobrych nastrojach, więc szybko dotarliśmy do Fortu VII Prałkowce. W załomie fortu rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski, osuszyliśmy przemoknięte peleryny. Na pamiątkę zrobiliśmy pamiątkowe mikołajkowe fotki w mikołajkowych czapkach i kubraczkach. Przy melodii wygrywanej na harmonijce ustnej przez kolegę Piotra śpiewaliśmy biesiadne piosenki. Dalej trasa rajdu wiodła do Prałkowiec, a stąd malowniczą drogą rowerową Green Velo wzdłuż Sanu doszliśmy do Przemyśla. Tym samym zmodyfikowaliśmy trasę rajdu chcąc uniknąć błotnistej Drogi 100 Zakrętów prowadzącą do Wapielnicy i dalej do Przemyśla.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólne wędrowanie w dość trudnym, błotnistym i mokrym terenie. Szczególne podziękowanie składam kol. Maciejowi Piotrowiczowi za profesjonalne przewodnictwo i za informacje, które nam przekazał po drodze.
Jeszcze raz sprawdziło się powiedzenie, że nie ma złej pogody tylko niewłaściwa odzież i nie jest najważniejsze gdzie się wędruje, a z kim. My mieliśmy właściwą odzież i wspaniałe towarzystwo.
Relację spisał i zdjęcia wykonał kol. Andrzej Ukleja i kol. Sławek

 


 

2018-11-28

 

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę grudnia – 5.12.2018r. o godz. 18.00 w świetlicy Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3.
Tematem spotkania będą bieżące sprawy klubowe, relacja z ostatniego rajdu oraz plany na przyszłość.
Aby szybciej minęły nam długie jesienno-zimowe wieczory, proponuję wzajemne pożyczanie wśród klubowiczów książek o tematyce górskiej, podróżniczej, krajoznawczej i nie tylko. Jeżeli ktoś chciałby wymienić się ciekawymi książkami, można je przynieść na spotkanie klubowe. Zapewne wiele osób z naszego klubu ma kolekcję przeczytanych książek i chciałoby wymienić się nimi z innymi osobami.
Po tym odbędzie się pokaz zdjęć oraz relacja z wyprawy naszej klubowej koleżanki Małgorzaty Jurewicz do Kirgistanu w góry Tien Shan i Ala Archa Wyprawa odbyła się we wrześniu bieżącego roku.”
Serdecznie zapraszamy!

 


 

2018-11-21

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
ZAPRASZA NA MIKOŁAJKOWY RAJD PIESZY

Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza na Mikołajkowy Rajd Pieszy z Krasiczyna do Przemyśla.
Zbiórka uczestników w dniu 08.12.2018r. (sobota) na przystanku MZK przy ul. Jagiellońskiej –obok Rybiego Placu. Stąd przejazd do Krasiczyna autobusem kursowym firmy „Eurobus” o godz. 8.45 (relacja do Bryliniec). Każdy uczestnik pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie. Na rajd nie trzeba się zapisywać.
Przejście piesze: Krasiczyn - trzy kopce i cmentarz żydowski, Zalesie, fort VII „Prałkowce”, trasa 100 zakrętów, Wapielnica, Przemyśl. Długość trasy - ok. 18 km.
Na forcie VII „Prałkowce” planujemy rozpalić ognisko, można zabrać kiełbaski. Jako że będzie to rajd mikołajkowy, można również zabrać mikołajkowe czapki.
Uwaga: Możliwa jest korekta trasy ze względu na warunki terenowe i atmosferyczne.
Przewodnictwo na trasie – kol. przewodnik Maciej Piotrowicz .
Organizacja – Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu.
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną, odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne, latarkę.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-11-16

 

Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu informuje, że zbierane są zamówienia na klubowe naszywki, które mogą zdobić kurtki, polary i plecaki klubowiczów.
Wielkość (średnica ok. 8 cm.) , wzór i kolorystyka naszywki będą maksymalnie zbliżone do pierwowzoru.
Koszt naszywki (projekt, wykonanie i przesyłka) wynosi 13,50 zł. za sztukę.
Pieniądze oraz zamówienia przyjmuje członkini Zarządu Klubu – kol. Małgorzata Mocio.
Termin składania zamówień do dnia 5.12.2018r., a więc będzie można dokonać zamówienia jeszcze podczas spotkania klubowego w grudniu br.

            

 


 

2018-11-14

 

            

RELACJA Z RAJDU Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOSĆI
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
W DNIU 10.11.2018r.

Klub Górski godnie uczcił setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W gronie 42 osób – członków i sympatyków Klubu, przy pięknej słonecznej pogodzie, przemierzyliśmy tereny, na których w 1918r. toczyły się decydujące walki młodzieży polskiej i Wojska Polskiego z oddziałami ukraińskimi o odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
Rajd pieszy prowadził kol. przewodnik turystyczny Maciej Piotrowicz, który w profesjonalny i ciekawy sposób opowiadał nam o mijanych miejscach i ich historii.
Marsz rozpoczęliśmy w Rożubowicach przy starym cmentarzu, następnie udaliśmy się na Złotą Górę (257 mnpm) – doskonały punkt widokowy na Dolinę Wiaru, Płaskowyż Mościcki i Sańsko – Dniestrzański a także na rozległą Nizinę Bramy Przemyskiej. Jako że jest to strefa nadgraniczna, byliśmy cały czas obserwowani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W tak piękną rocznicę jakże cieszył widok polskich funkcjonariuszy, doskonale wyposażonych w sprzęt, ochraniających granice Polski i Unii Europejskiej. Dalej prze kładkę na Wiarze dotarliśmy do Stanisławczyka, miejscowości z ciekawą historią. Do naszych czasów zachowały się ruiny cerkwi oraz resztki fortyfikacji ziemnych dworu obronnego Fredrów z XVII wieku, które mieliśmy okazję zobaczyć.
Dalej trasa naszego rajdu prowadziła do Malhowic obok zrujnowanej już stacyjki kolejowej do cmentarza żołnierzy różnych narodowości poległych podczas I wojny światowej. Tutaj nasz kolega Karol Kicman, przewodnik turystyczny i pracownik Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię walk polsko – ukraińskich w 1918r. w Przemyślu i na przemierzanych przez nas terenach. Zapaliliśmy znicz, odmówiliśmy modlitwę za poległych żołnierzy i prowadzeni przez funkcjonariusza SG ruszyliśmy wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej do ruin mauzoleum (grobowca) przedwojennych właścicieli folwarku w Zabłotcach k. Niżankowic. Poznaliśmy historię tego zabytku dzięki artykułowi, który niemal dwadzieścia lat temu zamieścił w „Nowinach” nasz kolega – redaktor Mieczysław Nyczek . Wówczas nie przypuszczał, że w przyszłości odczyta swój artykuł przed tak licznym gronem osób w tym właśnie miejscu. Zapaliliśmy znicz i ruszyliśmy dalej przez rozległe zielone pola z łanami kwitnącego rzepaku w kierunku na Darowice, Koniuszki, fort Optyń. Z przedpola fortu rozciągała się ładna panorama na okoliczne wzgórza, tam też mieliśmy krótki „popas”. Przez Pikulice, wędrując obok Ukraińskiego Cmentarza Wojennego, gdzie spoczywają m.in. strzelcy siczowi Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, dotarliśmy na Cmentarz Główny w Przemyślu. Trudno było nie zatrzymać się przy grobie Darka Hopa. Zapaliliśmy znicz, odmówiliśmy modlitwę za spokój Jego duszy. Zatrzymując się jeszcze przy grobie poległej pod Niżankowicami Ireny Benschówny - sanitariuszki, bohaterki, legionistki 6 pułku, poznanianki, dotarliśmy do grobu Orląt Przemyskich poległych na polach Malhowic pod Niżankowicami w dniu 13 grudnia 1918 r. To tutaj spoczywa kwiat młodzieży szkolnej gimnazjum zasańskiego i kupieckiego, którzy zginęli bohaterską śmiercią w obronie Ziemi Przemyskiej i honoru żołnierza polskiego. Zapaliliśmy znicz, odmówiliśmy modlitwę za dusze zmarłych… Tym patriotycznym akcentem zakończyliśmy kolejny rajd zorganizowany przez Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu.
Bardzo dziękuję kolegom Maciejowi Piotrowiczowi i Karolowi Kicmanowi za przewodnictwo i przekazanie nam cennych informacji o historii i wydarzeniach mających miejsce u zarania odzyskania Niepodległosci.
Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za wspólną wędrówkę.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć, szczególnie filmu z rajdu, który wykonał nasz kolega Marcus Eurok.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja.

 


 

2018-11-01

 

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się 7.11.2018r. - w pierwszą środę listopada - o godz. 18.00 w świetlicy Oddziału PTTK Przemyśl, ul. Waygarta 3. Omówimy sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem naszego klubu, zrelacjonujemy rajd na Hyrlatą , przedstawimy plan rajdów i imprez turystycznych do końca 2018r. Przedstawimy również harmonogram imprez turystycznych Klubu Górskiego na cały 2019 rok.
Po tym odbędzie się fotorelacja z sierpniowej wyprawy w Gorgany Wschodnie. Prezentować ją będą trzy osoby z naszego Klubu, które weszły w skład wyprawy organizowanej przez kolegów z PTTK Sanok. Serdecznie zapraszamy

            


 

2018-10-24

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
ZAPRASZA NA RAJD PIESZY Z OKAZJI 100 –LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
10.11.2018r.
Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza na rajd pieszy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Trasa rajdu przebiegać będzie przez tereny, na których toczyły się walki młodzieży polskiej o Niepodległość Polski w 1918 roku, a także przez inne ciekawe miejsca m.in. punkt widokowy na Złotej Górze, fortyfikacje bastionowe dworu obronnego Fredrów w Stanisławczyku, kwatery żołnierzy z I Wojny Światowej w Malhowicach, wzgórza nad Niżankowicami z kaplicą grobową właścicieli folwarku w Zabłotcach oraz miejsca walk Orląt Przemyskich z oddziałami ukraińskimi, kościół w Darowicach, forty Twierdzy Przemyśl: Optyń, Grochowce, Biadoliny, Heliha, Wapielnica, Kruhel, miejsce straceń Żydów na wzgórzu Wapielnica. Rajd zakończymy zapaleniem znicza przy grobie Orląt Przemyskich na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.
Zbiórka uczestników w dniu 10.11.2018r. (sobota) na przystanku MZK przy ul. Jagiellońskiej –obok Rybiego Placu. Przejazd autobusem kursowym MZK o godz. 8.14 linii nr 21- do Rożubowic. Każdy uczestnik pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie - bilet normalny ok. 3,70 zł. Na rajd nie trzeba się zapisywać.
Przejście piesze: Rożubowice, Złota Góra (257 mnpm.), Rożubowice, Stanisławczyk, Malhowice, Płaska Góra , Darowice, Koniuszki, fort Optyń, Pikulice, Grochowce, Wapielnica, Zielonka, Przemyśl (Cmentarz Główny).
Długość trasy: około 27 km.

Uwaga: Możliwa jest korekta trasy ze względu na warunki terenowe i atmosferyczne.
Rajd prowadzić będzie przewodnik turystyki pieszej kol. Maciej Piotrowicz.
Organizacja – Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną, odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne, latarkę.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-10-10

 

              

RELACJA Z RAJDU GÓRSKIEGO
BIESZCZADY JESIENIĄ – WIDOKOWE PASMO HYRLATEJ
06.10.2018r.

W dniu 06.10.2018r. członkowie Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” weszli w skład grupy uczestników rajdu zorganizowanego przez BT Oddziału PTTK w Przemyślu. Grupę w sposób profesjonalny prowadził przewodnik górski Jerzy Szlachcic, który przekazał nam wiele ciekawych informacji historycznych i geograficznych dotyczących rejonu, przez który przejeżdżaliśmy i wędrowaliśmy.
Rajd rozpoczęliśmy przy pięknej słonecznej pogodzie w Solince, skąd szybko dotarliśmy do Pasma Granicznego w okolicach rezerwatu przyrody „Udava”. Na tym odcinku zwracała uwagę różnica nachylenia stoków grzbietu granicznego: południowe stoki są znacznie stromsze, a dolina głębsza. Jak przekazał nam nasz przewodnik, w geologicznie bliskiej przyszłości może tu dojść do przeciągnięcia wód Solinki przez silniej wgryzającą się w grzbiet wododziałowy Udavę. Stąd znakowanymi szlakami – niebieskim polskim i czerwonym słowackim wędrowaliśmy wzdłuż granicy ze Słowacją napotykając wiele miejsc i pamiątek z czasów burzliwej historii tego regionu: okopy z I i II Wojny Światowej, odłamki pocisków artyleryjskich oraz okazały trójgranny słup około dwumetrowej wysokości wystawiony jesienią 1939r. oznaczający zbieg przedwojennych granic Polski, Węgier i Słowacji, a podczas okupacji – Generalnego Gubernatorstwa. Stąd niedaleko było do szczytu Czerenin (928m.n.p.m.), skąd podziwialiśmy ograniczone widoki na Wysoki Dział, Matragonę, i masyw Hyrlatej. Dalej dotarliśmy do góry Stryb (1.011 mnpm), zaliczany do Korony Bieszczadów, o dwóch wierzchołkach. Na jednym z nich, po polskiej stronie podziwialiśmy piękne widoki na pobliski wał Rosochy i Hyrlatej, Matragonę, Jaworne i Chryszczatą. Na wschodzie podziwialiśmy wał Jasła i wschodnią część Pasma Granicznego. Dalej szlak wiódł granicą na wschód przez Sinkową(995 mnpm). Ze szczytowych polan podziwialiśmy widoki na Wielką Rawkęi Połoninę Caryńską, natomiast po przeciwnej stronie na Góry Bukowe i Vihorlat na Słowacji. Osiągnęliśmy Rypi Wierch (1000 mnpm) z resztkami wieży triangulacyjnej i z okopami z okresu I Wojny Światowej, skąd roztaczał się ładny widok na pobliskie szczyty Jasła i Okrąglika.
W ten sposób dotarliśmy do Przełęczy nad Roztokami (801 mnpm), gdzie kiedyś przebiegał stary szlak handlowy między Małopolską a Węgrami. Zawędrowaliśmy nim do Roztok Górnych, dalej bardzo stromym podejściem weszliśmy na pasmo Hyrlatejz jej pierwszym wierzchołkiem Rosochą (1085 mnpm). Na jej spłaszczonym wierzchołku, z rozległej polany spoglądaliśmy na piękne widoki na północ i wschód – z widocznym pasmem Łopiennika i Durnej, grupą Falowej, połoniny i Pasmo Graniczne po Wielką Rawkę. Niedaleko stąd był już cel naszego rajdu – Hyrlata (1103 mnpm), zaliczana do Korony Bieszczadów. Szczyt również o dwóch wierzchołkach. Podziwialiśmy piękny widok na prawie całą zachodnią część polskich Bieszczadów. Dalej wędrowaliśmy cały czas pasmem Hyrlatej - przez rozległą polanę na płytkim siodle między Berdem a głównym wierzchołkiem Hyrlatej, gdzie nadal towarzyszyły nam piękne widoki na Wysoki Dział, pasmo Łopiennika i Durnej, Matragonę oraz pasmo graniczne z Rydoszową i Wysokim Groniem. Na zakończenie wędrówki grzbietem masywu Hyrlatej czekały na nas jeszcze wspaniałe widoki z Berda (1043mnpm) na pobliską kopę Matragony i całe pasmo Wysokiego Działu. Stąd zeszliśmy do doliny Solinki, gdzie czekał na nas bus aby zawieźć nas do Przemyśla.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za miłą wspólną wędrówkę, gratuluję pokonania długiej (ok. 27 km) i wymagającej trasy. Szczególne podziękowania składam przewodnikowi górskiemu Jerzemu Szlachcicowi, dzięki któremu mogliśmy wędrować tak malowniczym i ciekawym krajobrazowo szlakiem.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja.
Fotografie wykonali uczestnicy rajdu.

 


 

2018-09-27

 

Informujemy, że spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę października, o godzinie 18.00, w świetlicy Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3. Tematem spotkania będą sprawy bieżące, relacje z rajdów, plany na przyszłość. Po tym zostanie zaprezentowana fotorelacja z wędrówki kolegów Mieczysława Nyczka i Stanisława Frydlewicza pt. „Góra diabła”. Serdecznie zapraszamy. Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu.

 


 

2018-09-27

 

          

RELACJA Z RAJDU W BESKIDZIE NISKIM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY”
W DNIACH 22-23.09.2018r.
Rajd był kontynuacją wędrówkirozpoczętej jeszcze przez naszego Prezesa Dariusza Hopaniebieskim szlakiem turystycznym biegnącym z Białej (dzielnicy Rzeszowa) do Grybowa, zwanym szlakiem granicznym. Jest drugim pod względem długości pieszym szlakiem turystycznym w polskich górach (445 km). Prowadzi przez: Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Góry Sanocko-Turczańskie, Bieszczady Zachodnie oraz Beskid Niski.
Rajd rozpoczęliśmy w miejscu, w którym zakończyliśmy ubiegłoroczny etap, czyli w dolinie Czeremchy - nieistniejącej już wsi łemkowskiej, leżącej przy samej granicy, w dolinie niedużego potoku Bełcza. Przez rozległe polany szybko dotarliśmy do pasma granicznego , który poprzez Jałową Kiczerę (572mnpm) i Kiczerę (581mnpm) doprowadził zmoczonych (niestety) deszczem 29 wędrowców na Przełęcz Dukielską, po drodze „zahaczając” o słowacką widokową wieżę. Po wjechaniu windą na jej szczyt mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę Beskidu Niskiego oraz miejsca polskiego i słowackiego pola walk podczas operacji dukielsko-preszowskiej. Pomieszczenia wewnątrz budowli zostały dodatkowo uzupełnione rzeźbami,w ciekawy sposób zaaranżowaną kompozycją figuralną wykonaną z drewna, jak również pomieszczeniem ekspozycyjnym, w którym mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe zdjęcia historyczne, znaleziska z dukielskiego pola walki oraz wyjątkowe eksponaty techniki wojskowej, m.in. samolot bojowy oraz pojazd opancerzony.
Po posileniu się i częściowym osuszeniu, udaliśmy się w dalszą trudną wędrówkę przez Barwinek, a dalej cały czas pasmem granicznym, przez dzikie ostępy leśne pogranicza polsko-słowackiego. Deszcz odpuścił nam dopiero za PorubskimPlesem. Wkroczyliśmy na jeden z najodludniejszych odcinków szlaku. Humory wyraźnie się poprawiły i pełni pozytywnych emocji weszliśmy na najwyższy szczyt tego etapu wędrówki – Baranie (754 mnpm), zaliczany do Korony Beskidu Niskiego. Na tej granicznej kulminacji znajduje się skrzyżowanie szlaków, ustawione są tablice informacyjne oraz jest usytuowana okazała wiata. Niestety, drewniana wieża widokowa, na której ponoć znajduje się jeden z najlepszych punktów widokowych w całym Beskidzie Niskim była w tak opłakanym stanie technicznym, że wejście na nią groziło utratą życia, więc nikt się na to nie zdecydował. Stąd było już niedaleko do końca pierwszego etapu naszej wędrówki, czyli do schroniska w Hucie Polańskiej, które okazało się unikalną enklawą wewnątrz Magurskiego Parku Narodowego. Klimatyczne wnętrza utrzymane w beskidzkim stylu, mili gospodarze, dobre jedzenie, wokół niczym nie skażona przyroda i cisza zakłócana tylko odgłosami zwierząt. Więcej nie trzeba aby zregenerować siły po trudach wędrówki.
Nazajutrz rano czekał na nas przewodnik z Magurskiego Parku Narodowego, który przeprowadził nas do dolinyCiechani - opuszczonej wsi łemkowskiej - jednej z najpiękniejszych dolin Beskidu Niskiego. Tam czekał na nas drugi przewodnik – z zawodu leśniczy, wspaniały gawędziarz, który przeprowadził nas przez najpiękniejsze miejsca doliny i przekazał wiele cennych informacji o przyrodzie, historii i działalności MPN na tym terenie. Po dwóch godzinach opuściliśmy dolinę Ciechani i powędrowaliśmy na Przełęcz Beskid Nad Ożenną z powrotem do pasma granicznego, następnie przez Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem zeszliśmy do równie pięknej, rozległej doliny nieistniejącej już wsi Radocyny. Oddalona od cywilizacji oszałamia swoim pięknem. W Radocynie znaleźć można ślady po dawnych mieszkańcach: piwnice, drzewa owocowe, kapliczki, zniszczony budynek szkoły, przydrożne krzyże i cerkwisko w otoczeniu starych drzew. Na miejscowym cmentarzu zachowały się nieliczne kute w kamieniu nagrobki (najstarszy z 1894). Nieopodal znajduje się cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, na którym znajdują się mogiłyżołnierzy austriackich i rosyjskich. Stąd niedaleko już było do mety naszej wędrówki – wsi Konieczna, skąd w przyszłym roku wyruszymy na ostatni już etap wędrówki niebieskim szlakiem do Grybowa.
Dziękuję wszystkim uczestnikom wędrówki za miłe towarzystwo i dobrą atmosferę w trakcie rajdu.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja

 


 

2018-09-19

       

          

Relacja z rajdu rowerowego „Pożegnanie wakacji” 08.09.2018 r.
W sobotą 8 września przemyscy cykliści rajdem po Ziemi Przemyskiej postanowili pożegnać mijające wakacje. W tym celu spotkali się jak zwykle przy Pomniku Orląt Przemyskich, gdzie prowadzący rajd w krótkich słowach przypomniał o celu wycieczki, przebiegu trasy, jak i o zasadach ruch drogowego.
Pierwsze kilometry prowadziły trasą Green Velo do Olszan, gdzie rowerzyści opuścili szlak i skierowali się do Krzeczkowej. Następnie drogami leśnymi, wspinając się mozolnie pod górę niebieskim szlakiem turystycznym, mijając po drodze atrakcję geologiczną „Krzeczkowski Mur” osiągnęli kulminację wzniesienia Maciejówkę (467 m. npm). Stąd czekał na turystów wspaniały długi zjazd, z licznymi zakrętami do Brzuski. Ten fragment trasy tak urzekł uczestników rajdu, że obiecali sobie powtórzyć trasę w przyszłym roku. Dalej trasa prowadziła przez Bachów, gdzie San przekroczyli wiszącą kładką a następnie jadąc wzdłuż rzeki dotarli do Babic. Tam w ryneczku zrobili sobie postój, połączony z odpoczynkiem i uzupełnieniem kalorii. Dalsza trasa rajdu prowadziła przez Skopów do Helusza. Ale nim tam dotarli na kolarzy czekała mozolna kilkukilometrowa wspinaczka na. Po minięciu tej miejscowości szybkim zjazdem osiągnęli Wolę Węgierską. W okolicy kamieniołomu ponownie zagłębili się w leśne ostępy a drogi leśne, znakomicie utrzymane, wyprowadziły miłośników podróży rowerowych do Bełwina. Tam po pokonaniu ostatniego, tym razem krótkiego podjazdu, szybkim długim zjazdem osiągnęli Łętownię. Stąd był już „rzut beretem” do mety w Przemyślu.
Wycieczkę rowerową należy uznać za bardzo udaną i wartą polecenia innym miłośnikom podróży rowerowych. Jest bardzo atrakcyjna krajoznawczo, lecz trudna, z uwagi liczne strome podjazdy. Na starcie do rajdu stawiło się sześciu turystów, w trakcie przebiegu trasy jedna osoba musiała udać się szybciej do domu.
Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz

 


 

2018-09-09

 

Ponieważ PTTK o/Przemyśl w dniu 6 października organizuje wycieczkę na Hyrlatą nie odbędzie się zaplanowany tam rajd KG KARPATY. Z związku z powyższym zapraszmy naszych członków i sympatyków do zwięcia udziału w rajdzie organizowanym przez PTTK o/Przemyśl. Szczegóły imprezy: BIESZCZADY JESIENIĄ - WIDOKOWE PASMO HYRLATEJ
Program:
Wyjazd z parkingu dla autokarów Plac Rybi obok MNZP w Przemyślu, o godz. 6:00. (06.10.2018r. - sobota). Przejazd na trasie: Przemyśl- Cisna - Solinka.
Przejście piesze trasą: Solinka - Czerenin - Stryb -Rypi Wierch - Przełęcz nad Roztokami - Roztoki Górne - Rosocha - Hyrlata - Berdo - Żubracze.
Powrót do Przemyśla ok. 20:00.
Trasa średnio trudna, czas przejścia ok. 7 - 8 godz.
UWAGA! Wymaga się od uczestników wycieczki odpowiedniego ubioru do wędrówek górskich oraz kondycji fizycznej.

Cena: 75 zł ; członkowie PTTK - 70 zł

Świadczenia objęte ceną: transport, przewodnictwo, ubezpieczenie (SU 5000 zł)*,
*Dla członków PTTK ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74 w terminie do 02.10.2018r (wtorek).
Wciągu 3 dni od zgłoszenia należy wpłacić wpisowe.

 


 

2018-08-15

 

               

Relacja z wycieczki rowerowej po Pogórzu Dynowskim 07.08.2018 r..
Okres wakacji, to czas wzmożonego ruch turystycznego. Mając na uwadze tą dewizę, turyści kolarze stowarzyszeni w Sekcji Rowerowej Klubu Górskiego „Karpaty” postanowili wykorzystać sprzyjającą pogodę, aby na rowerze eksplorować mało znane zakątki Pogórza Dynowskiego.
We wtorek 07 sierpnia br. bardzo wcześnie rano ( o godz. 6) cykliści wyruszyli na trasę. Dolina Samu, którędy prowadziły pierwsze kilometry trasy była spowita mgłą. Po osiągnięciu kulminacji podjazdu na górze Krzywieckiej na chwilę zaświeciło słońce, aby za chwilę w Krzywczy i dalej do Bachórca ponownie kontynuować jazdę we mgle. W Bachórcu opuścili drogę nr 884 i jazdę kontynuowali drogami gminnymi przez Kosztową, Chodorówkę do Laskówki. Tam odnaleźli znaki niebieskiego szlaku pieszego, którym podążyli w kierunki Jawornika Polskiego. Szlak przebiega po bardzo ciekawych widokowo fragmentach Pogórza, z licznymi pofałdowaniami terenu. Prowadzi w przeważającej większości lasami, na kulminacjach wzniesień można podziwiać rozległe, piękne panoramy. Na pewnym odcinku szlak biegnie wąwozem przypominającym te lessowe z okolic Kazimierza Dolnego, co bardzo uatrakcyjnia podróż. Jawornik Polski kolarze osiągnęli po szybkim, długim zjedzie wąską drogą asfaltową, poprowadzoną na szczyt wzniesienia, górującego nad miejscowością. Stąd już drogą powiatową udali się do Kańczugi, gdzie zrobili postój na zwiedzenie obecnie odnawianego kościoła farnego i odpoczynek. Dalsza trasa prowadziła przez Żuklin, Siennów, Rożniatów, Cząstkowice, Czudowice, Rudołowice do Betlejem, gdzie kolarze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na tle tablicy miejscowości. Wykorzystując drogi gruntowe i asfaltowe o bardzo małym natężeniu ruch samochodowego dotarli do Rokietnicy, gdzie uzupełnili zapasy napojów, tak ważnych w podróży, zwłaszcza przy wysokich temperaturach. Droga do mety w Przemyślu przez Maćkowice, Żurawicę z uwagi na fakt, że jest bardzo dobrze znana przebiegła bez specjalnych wrażeń. Przejechany dystans zgodnie ze wskazaniem licznika to 127 km.
Wycieczkę rowerową należy uznać za bardzo udaną i wartą polecenia innym miłośnikom podróży rowerowych. Jest bardzo atrakcyjna krajoznawczo, lecz dość trudna, z uwagi spore pofałdowanie terenu.
Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz

 


 

2018-08-05

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA DWUDNIOWY RAJD PIESZY Beskid Niski 22-23.09.2018r.
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza w dniach 22-23.09.2018r. na rajdbędący kontynuacją przejścia pieszego w większości niebieskim granicznym szlakiem turystycznym– w tym roku z Czeremchy do Koniecznej w Beskidzie Niskim. Zdobędziemy szczyt Baranie zaliczany do Korony Beskidu Niskiego, przejdziemy przez trzy malownicze, rozległe beskidzkie doliny, przemierzymy jeden z najodludniejszychterenów leśnych szlaku granicznego. Zobaczymy miejsca po nieistniejących już wsiach, pamiątki historii, a w schronisku turystycznym do którego udamy się na nocleg będziemy obchodzić Święto Równonocy Jesiennej.
Program rajdu
22.09.2018r. (sobota). Zbiórka uczestników na Placu Rybim w Przemyślu przy parkingu dla autobusów o godzinie 6.00. Przejazd wynajętym busem do Czeremchy w Beskidzie Niskim. Przejście trasy: Czeremcha – Jałowa Kiczera (578 m.n.p.m.) – Zyndranowa (Skansen Kultury Łemkowskiej) – Barwinek – Baranie (754 m.n.p.m.) –Przełęcz Mazgalica (586 m.n.p.m.) – Huta Polańska.Nocleg w Hucie Polańskiej w schronisku Hajstra – http://hutapolanska.krak.pl/26 km., czas przejścia ok. 7 godz. 20 min., 710 m. przewyższenia.
23.09.2018r. (niedziela).Przejście trasy:Huta Polańska – dolina Ciechani (jedna z najpiękniejszych beskidzkich dolin) – Ożenna – Przełęcz Beskid nad Ożenną (587 m.n.p.m.) – Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem (566 m.n.p.m.) – dolina Radocyna – Konieczna. 25 km., czas przejścia ok. 6 godz. 30 min., 513 m. przewyższenia.
Przejazd wynajętym busem do Przemyśla.
Organizacja i przewodnictwo:
Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu: kol. Jolanta Kawalec -przewodnik terenowy na obszar województwa podkarpackiego oraz kol. Andrzej Ukleja.
Wpisowe:
55 zł. członkowie Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” (dofinansowanie do kosztów transportu50% ze składek członkowskich klubowiczów),
80 zł. –pozostali członkowie PTTK,
100 zł. - pozostałe osoby nie będące członkami PTTK
Cena obejmuje: koszty noclegu w pokoju o podstawowym standardzie (25 zł.), koszty transportu oraz administracyjne. Wpisowe z uwagi na wcześniejszą rezerwację miejsc i związane z tym opłaty nie podlega zwrotowi, chyba że osoba rezygnująca wskaże w zastępstwie inną osobę na swoje miejsce.


Pozostałe koszty płatne indywidualnie na miejscu:
-opłata za wstępdo Doliny Ciechani- 10 zł. , ulgowa 5 zł.
- opłata za wstęp do skansenu w Zyndranowej (dla chętnych) – 7 zł., ulgowa 5 zł.
- dopłata do ceny noclegu w pokoju o wyższym standardzie (inny niż 10-cio osobowy), szczególnie dotyczy osób zapisanych na rajd w kolejności od nr 19.
Zapisy i wpłata wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 30.08.2018r. Osoby zdecydowane prosimy o jak najszybsze zapisywanie się z uwagi na konieczność wcześniejszego zarezerwowania odpowiedniej liczby miejsc noclegowych w schronisku. O ile pozostaną wolne miejsca, termin zapisów będzie wydłużony.
Wyżywienie we własnym zakresie. W schronisku Hajstra istnieje możliwość zamówienia obiadokolacji i śniadania. Organizatorzy zamówią posiłki dla uczestników rajdu. Jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z wymienionych posiłków, wówczas proszę wyraźnie to zaznaczyć przy zapisywaniu się na rajd. Ceny posiłków znajdują się na stronie internetowej schroniska. Płatność indywidualna w schronisku.
Noclegi w ramach wpisowego zarezerwowano odpowiednio w pokoju dziesięcioosobowym dla Panów i w dwóch pokojach czteroosobowych dla Pań. Pokoje bez łazienek (łazienki wspólne osobne dla Pań i Panów). W przypadku większej liczby osób, zamówione zostaną pokoje o podwyższonym standardzie. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wyboru innych pokoi za odpowiednią dopłatą. Cennik i oferta noclegowa na stronie internetowej schroniska.
Na terenie schroniska znajduje się miejsce na ognisko i duża wiata grillowa, więc istnieje możliwość rozpalenia ogniska i upieczenia kiełbasek (zaopatrzenie we własnym zakresie).
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i doskonałą kondycję fizyczną,(jest to rajd górski !), odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-07-31

 

              

Relacja z rajdu rowerowego „Poznaj ciekawostki krajoznawcze Podkarpacia” 28.07.2018 r.
Na terenie Ziemi Przemyskiej jest sporo różnych osobliwości krajoznawczych. Tym razem przemyscy cykliści stowarzyszeni w Sekcji Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego postanowili zwiedzić tereny położone na północ od miejsca zamieszkania.
W sobotę 28 lipca przy upalnej, słonecznej pogodzie 8 rowerzystów wyruszyło trasą Green Velo w kierunku Nizin. Tan skierowali się na drogę asfaltowa prowadzącą zakolem Sanu, pozbawioną niemal całkowicie ruchu samochodowego, która doprowadziła uczestników rajdu do ruin XVII w. dworu obronnego Korniaków. Po zwiedzeniu tego obiektu krajoznawczego i nieopodal usytuowanego pomnika ufundowanego z okazjo 600 - lecia lokacji Sośnicy cykliści skierowali się do Korei, przysiółka Zadąbrowia. W Orłach odbili na drogę do Wacławic a następnie jadąc przez Zamojsce dotarli do Drohojowa. W dalszej części podróży drogami gruntowymi przejechali nieopodal farmy wiatrowej, gdzie znaleźli znaki czarnego szlaku fortecznego, który doprowadził kolarzy do dzielnicy Lipowica. Stąd szybkim zjazdem dotarli do mety w Przemyślu. Łącznie tego dnia przejechali dystans 58 kilometrów.
Był to udany rajd, który dał cyklistom dużo zadowolenia. Pogoda i humory dopisały.
Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz

 


 

2018-07-24

 

PTTK zaprasza na rajd rowerowy
„Poznaj ciekawostki krajoznawcze Podkarpacia”

Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Wyszatyce, Sośnica, Zadąbrowie, Drohojów Zamojsce, Hnatkowice, Orzechowce, Przemyśl (ok.50 km).
Ocena trudności: łatwa.
Zbiórka uczestników w dn. 28.07.2018 r. (sobota) o godz. 7.45 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 8.00.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii oraz walorów krajoznawczych Podkarpacia. Zdobywanie punktów do odznaki turystyczno – krajoznawczej ,,Znam Ziemię Przemyską”.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie. Wymagane jest dobre przygotowanie fizyczne.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej
ZAPRASZAMY ! ! !

 


 

2018-07-10

 

PTTK zaprasza na rajd rowerowy z cyklu ,,Szlakiem Sanktuariów Maryjnych Podkarpacia - Jodłówka”
Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Bełwin, Średnia, Helusz, Jodłówka, Pruchnik, Rokietnica, Maćkowice, Przemyśl (ok. 80 km).
Zbiórka uczestników w dn. 14.07.2018 r. (sobota) o godz. 8.00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 8.15.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków architektury sakralnej oraz walorów krajoznawczych Ziemi Przemyskiej.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej
Zapraszamy !!!!

 


 

2018-07-05

 

Najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę października, tj. 03.10.2018r. o godz. 18.00 w świetlicy Oddziału PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3.

 


 

2018-07-01

         

RELACJA Z RAJDU PIESZEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
„ROZTOCZE WSCHODNIE” 23-24.06.2018R.

W dniu 23 czerwca 2018r. grupa 13 osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu wyruszyła na dwudniowy rajd jedną z najciekawszych tras Roztocza Wschodniego (Południowego) -zielonym szlakiem im. Św. Brata Alberta z Narola do Horyńca Zdroju.
Pogoda zachęcała do wędrówki, co pewien czas spotykaliśmy bardzo ciekawe obiekty i miejsca, więc kilometrów na szlaku szybko ubywało. Pierwszą miejscowością do której dotarliśmy było Lipsko z ciekawą historią i pozostałościami starej zabudowy. Dalej piaszczystymi drogami, rzadkim sosnowym lasem, przez Jędrzejówkę przeszliśmy do miejscowości Pizuny z zameldowanym jednym mieszkańcem. Znajduje się tutaj kilka małych domów wypoczynkowych. W tej miejscowości urodziła się Maria Jabłońska – duchowa córka św. Brata Alberta ( ks. Adama Chmielowskiego), założycielka Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu gdzie stał dom rodzinny Marii Jabłońskiej postawiono dużą kaplicę p.w. bł. Bernardyny i dom rekolekcyjno – wypoczynkowy. Spotkaliśmy w nim Siostrę Renatę, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła nam historię bł. Matki Bernardyny.Dalej szlak prowadził ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą „Po Żródłach Tanwi”. Wąskie ścieżki wśród wysokich traw, tu i ówdzie wybijające źródełka i strumienie, wokół bagna i moczary, sosnowe lasy – baśniowe uroczyska i dzikie miejsca nie skażone jeszcze masową turystyką i komercją. Dalej wędrowaliśmy stokiem leśnej wydmy, mijając podmokłe tereny Rudego Bagna obfitujące w borówki, do uroczej roztoczańskiej miejscowości Jacków Ogród, będącej przysiółkiem Woli Wielkiej. Przemierzyliśmy kładkę nad Tanwią, zobaczyliśmy kamienny krzyż z 1935r. postawiony na miejscu niewielkiego cmentarza cholerycznego z 1915r. Takich krzyży wykonanych z kamienia bruśnieńskiego przez tamtejszych kamieniarzy (znana kamieniarka bruśnieńska) spotykaliśmy na trasie wiele. Kierując się na południe minęliśmy Kijowe Bagna. Jak głosi legenda, w czasie potopu szwedzkiego w 1656 r. miejscowi chłopi uzbrojeni w kije zwabili rajtarów szwedzkich na bagna, gdzie ich pobili i potopili.
Członkowie Klubu Górskiego nie byliby sobą, gdyby nie zdobyli jednego z najwyższych wzniesień polskiego Roztocza – Wielkiego Działu – 390 m.n.p.m. Tędy przebiega ważny dział wodny: dzielenie wód na dopływy Sanu i Bugu. Potem drogą, która kiedyś prowadziła do dużej wsiDahany II, przecinkami leśnymi i trawiastą drogą będącą niegdyś traktem z Narola do Rawy Ruskiej doszliśmy do wzgórza Monasterz, gdzie znajdowała się pustelnia św. Brata Alberta (obecnie wybudowano tam zadaszoną kaplicę). Za tym miejscem oglądaliśmy niezwykle tajemnicze pozostałości murów, schodów, studni i piwnic. To ruiny klasztoru Bazylianów założonego wg tradycji w XIV w. Na dziedzińcu znajduje się cmentarz żołnierzy różnych narodowości z okresuI wojny światowej z kamiennymi bruśnieńskimi krzyżami. Stąd już było blisko do Werchraty, położonej wśród malowniczych pagórków, pól i łąk. Wszystko to w granatowej poświacie nadciągającej burzy ukazało naszym oczom niesamowite pastelowe obrazy. Tuż przed ulewnym deszczem weszliśmy do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Werchracie. Nie ma to jak mieć szczęście.Dzięki uprzejmości kierownictwa placówki spędziliśmy tutaj noc korzystając z infrastruktury Schroniska. Nie obyło się bez turystycznej biesiady, przy akompaniamencie harmonijki ustnej rozbrzmiewały turystyczne piosenki. W tę najkrótszą w roku Sobótkową Noc udaliśmy się całą grupą na pola za Werchratą czynićgusła. Dziewczyny rzucały wianki do rzeczki Raty, zrywaliśmy zioła i odprawialiśmy wróżby. Znaleźliśmy też kwiat paproci (zobacz foto). Był to bardzo wesoły i pełen zabawy wieczór.
Nazajutrz czekał nas drugi etap marszu. Na wstępie zawędrowaliśmy na miejsce obok stacji w Werchracie , gdzie w czasie II wojny światowej rozegrał się dramat 130 osób – żołnierzy i cywilów, którzy zginęli w 1939r. podczas niemieckiego ataku lotniczego na transport kolejowy. To wydarzenie upamiętnia pomnik. Przez wzgórze nad Werchratą, lasami, śródleśnymi polami obsianymi pszenicą i gryką, łagodnymi roztoczańskimi pagórkami, zawędrowaliśmy do urokliwego przysiółka w Dziewięcierzu – Moczarach. Byliśmy w kaplicy wybudowanej przez jej mieszkańców, dalej zawędrowaliśmy do miejsca, gdzie pozostały ruiny cerkwiska. Stojąca tu niegdyś cerkiew została zbudowana w 1838 roku. Była ona usytuowana na specjalnej terasie, ogrodzona murem, posiadała również zakrystię z piwnicami. Za cerkwiskiem rozciągają się nieprzebyte bagna i moczary, a przed nim znajduje się bardzo stary cmentarz z krzyżami bruśnieńskimi. Po krótkim odpoczynku, malowniczą drogą, przy której objadaliśmy się dorodnymi dzikimi malinami, dotarliśmy do Dziewięcierza. Sam Dziewięcierz jak i pozostałe wtopione w roztoczański krajobraz mijane przez nas malutkie wsie i przysiółki jak Dolina Popowa, Dolina Dunajecka, Chruszki, Słotwina, Niwki Horynieckie czy też Nowiny Horynieckie to typowe, malutkie miejscowości, pełne uroku , swoistego piękna i spokoju. A jakie leśne pejzaże! Szczególne wrażenie wywarł na nas Dziewięcierz,. Dziwne i pełne uroku to miejsce – kilka zatrzymanych w czasie drewnianych domków wśród okazałych kwitnących lip i sadów, z małej drewnianej kaplicy dochodzące pieśni grekokatolików, piaszczysta droga wiodąca nie wiadomo gdzie. Wokół niczym nie zmącona cisza i spokój. Mało pozostało do dziś takich miejsc. Dalej szlak kluczył przez ostępy leśne wokół rezerwatu „Sołokija”, przez niezbyt dobrze przetarte ścieżki zarośnięte pokrzywą i wysoką trawą. Jakże wyjątkowo wyglądały odnajdywane przez nas w zielonym gąszczu przydrożne bruśnieńskie krzyże i kapliczki świadczące o niegdyś ludnych i pełnych życia miejscach. Bardzo ciekawymiobiektami, które dalej zobaczyliśmy, były ostańce wapienne „Kamienie Kultu Słońca” w Nowinach Horynieckich. Tam, w leśnej dolinie znajduje się kaplica Matki Bożej stojąca wśród licznych źródeł wypływających spod otaczających ją wzgórz, w uroczym wąwozie leśnym – jednymz najpiękniejszych w południowej części Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Tutaj przeczekaliśmy przelotny deszcz.Blisko już było do mety zielonego szlaku im. św. Brata Alberta – do Horyńca Zdroju. Po drodze obejrzeliśmy jeszcze pomnik postawiony ku czci żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1919 w wojnie z Ukraińcami oraz zespół klasztorny Franciszkanów. Rajd zakończyliśmy w barze przy Parku Zdrojowym w Horyńcu Zdroju, gdzie podano nam - wygłodniałym turystom - smaczne dania. Tak posileni, w doskonałych humorach i dumni z przebycia całego 54 km. szlaku wróciliśmy busem do Przemyśla.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za wspaniałe i miłe towarzystwo podczas wędrówki a także gratuluję pokonania tak długiego dystansu. Szczególne podziękowania składam koleżance Joli za profesjonalne przewodnictwo i pomoc w organizacji rajdu.
Zachęcam do oglądania zdjęć z rajdu autorstwa kol. Mariusza, Doroty, Andrzeja, Bogusi.
Do zobaczenia na kolejnym rajdzie organizowanym przez Klub Górski PTTK „Karpaty”.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja

 


 

2018-06-26

 

Zakończenie innowacji Poznaję Przemyśl i jego zabytki
Zdobycie złotej odznaki Znam Przemyśl

Dnia 22.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu 47 uczniów otrzymało w trakcie uroczystego apelu złotą odznakę Znam Przemyśl zdobytą w trakcie innowacji pedagogicznej Poznaję Przemyśl i jego zabytki.
Celem innowacji było zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, uprawiania turystyki pieszej kwalifikowanej, przybliżenie historii miasta Przemyśla i jego zabytków oraz zdobycie odznaki ,,Znam Przemyśl” od brązowej do złotej.
Przez dwa lata uczniowie w ramach Szkolnego Kola Turystycznego uczestniczyli w comiesięcznych rajdach pieszych, w trakcie których poznawali świeckie, sakralne i militarne zabytki miasta, jego walory przyrodnicze i krajoznawcze. Zweryfikowane książeczki w imieniu Zarządu Przemyskiego Oddziału PTTK Przemyśl wręczył na ręce wychowawców klas pan Andrzej Ukleja prezes Klubu Górskiego Karpaty.
Innowację opracowali nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu: pani Małgorzata Banicka-opiekun Szkolnego Koła Turystycznego , pani Małgorzata Jagustyn –nauczyciel przyrody, pani Elżbieta Oleszek -nauczyciel historii.

 


 

2018-06-11

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA DWUDNIOWY RAJD PIESZY PO ROZTOCZU WSCHODNIM 23 I 24.06.2018r.

Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza na dwudniowy rajd szlakiem zielonym im. Brata Alberta z Narola do Horyńca Zdroju. Szlak o wybitnych walorach krajoznawczych, przecinający najdziksze i najbardziej odludne, a zarazem najbardziej atrakcyjne turystycznie rejony Roztocza Wschodniego. Rajd długi, wymaga dobrej kondycji fizycznej.
Program rajdu
23.06.2018r. Wyjazd z Przemyśla o godz. 6.00 w dniu 23. 06. 2018r. (sobota) z parkingu dla autobusów przy Rybim Placu w Przemyślu. Przejazd wynajętym busem firmy „Eurowit” Witold Wasyłeczko do Narola. Przejście piesze: Narol – Pizuny – Jacków Ogród – Wielki Dział – Monastyrz – Werchrata. Długość trasy – ok. 27 km.
24.06.2018r. Przejście piesze: Werchrata –Józkowa Góra – Moczary - „Dolina Popowa” – „Dolina Dunajecka” – Rezerwat Przyrody „Sołokija” – kapliczka Nowiny Horynieckie – Horyniec Zdrój. Długość trasy – ok. 20 km.
W Horyńcu Zdroju ok. 1 godz. czas wolny. Po tym powrót wynajętym busem do Przemyśla.

Nocleg: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Werchracie. Adres strony internetowej:
https://e-turysta.pl/szkolne-schronisko-mlodziezowe-w-werchracie-werchrata-178390.html
W SSM jest 24 miejsc noclegowych w dwóch pomieszczeniach (klasach) do tego przeznaczonych z łóżkami, materacami, kocami i zagłówkami z poszewką. Prosimy o zabranie śpiworów. Wyżywienie we własnym zakresie. Bus będzie nam towarzyszył na początku i na końcu każdego etapu wędrówki.
Wieczorem, przed Nocą Świętojańską, o ile nie opuszczą nas siły po marszu i jeśli pogoda na to pozwoli, będzie możliwość rozpalenia ognia (można wziąć kiełbaski). Chętni będą mogli wyruszyć nocą na poszukanie kwiatu paproci do Diabelskiego Kamienia w Monasterzu a także czynić inne gusła i obrzędy sobótkowe.
Przewodnictwo na trasie – kol. Jolanta Kawalec.
Organizacja – Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu – kol. Jolanta Kawalec i kol. Andrzej Ukleja.
Cena wyjazdu (kalkulacja na ok. 23 osoby):

65 zł. - członkowie PTTK
80 zł. - pozostałe osoby
Cena obejmuje: koszty transportu, noclegu oraz administracyjne.
Zapisy i wpłata wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 19.06.2018r.
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną, odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-06-01

 

Spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę czerwca, tj. 6.06.18r. o godz. 18.00 w świetlicy Oddziału PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3. Tematem spotkania będą sprawy bieżące oraz relacje z rajdów już odbytych i omówienie zaplanowanych.

 


 

2018-05-19

   

       

RELACJA Z RAJDU PIESZEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU W DNIU 19.05.2018r.
BESKID DUKIELSKI – CERGOWA I PIOTRUŚ
W dniu 19.05.2018r. grupa 25 osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu wyruszyła na rajd pieszy po Beskidzie Dukielskim, szlakiem prowadzącym przez dwa najefektowniejsze szczyty: Cergowa (716 m.n.p.m.) i Piotruś (728 m.n.p.m.), związanym również z miejscami, które przekazy wiążą ze św. Janem z Dukli.
Rajd rozpoczęliśmy z przysiółka Zakluczyn, jednak zanim wyruszyliśmy na szlak, nasza koleżanka Zosia poczęstowała nas pysznym ciastem z rabarbarem oraz kieliszeczkiem wybornej nalewki z okazji swoich imienin. Sto Lat Zosiu!
Po kilkudziesięciu minutach dotarliśmy do zacisznej kotlinki u podnóża stromego stoku Cergowej; miejsce dawniej zwane Zaśpit. Znajduje się tam Złota Studnia – kaplica ze źródełkiem. Według podania św. Jan z Dukli właśnie tutaj rozpoczął życie pustelnicze. Po krótkim odpoczynku podchodziliśmy stromą i uciążliwą ścieżką na grzbiet Cergowej. Szczyt tej góry powitał nas w chmurach, tworząc atmosferę tajemniczości. Obok metalowego krzyża zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i dalej przez malownicze i dorodne lasy, drogami leśnymi, zeszliśmy do wsi Zawadka Rymanowska. Tam oglądnęliśmy drewnianą cerkiew greckokatolicką p.w. Narodzenia Bogurodzicy (obecnie kościół) zbudowaną w 1855r. na miejscu wcześniejszej. Nad Zawadką szlak prowadził przez stary wiejski cmentarz, którego we władanie wzięła bujna roślinność oraz łany chabrów górskich. Tajemnicze i piękne miejsce.
Na podejściu na Piotrusia szlak wiódł słabo wydeptanymi ścieżkami, leśnymi dróżkami, przez odludną dolinkę potoku Białego, miejsce zwane Oblinka. Po odcinku stromego podejścia osiągnęliśmy wyraźny grzbiet. Po jednej stronie ciągnęła się grzęda skalna, miejscami kilkumetrowej wysokości. Wąska, niezbyt wydeptana ścieżka wiła się wśród bukowego starodrzewia, pomiędzy omszałymi kamieniami, powalonymi przez wichury drzewami, głazowiskami i blokami skalnymi. Idealne siedlisko dla salamander plamistych. Im bliżej szczytu, tym roślinność wyraźnie się zmieniła. Otaczał nas teraz las brzozowy i jarzębinowy. Wędrówka w tym miejscu przybrała jakby baśniowe, nierzeczywiste wymiary. Obserwując z zachwytem otaczający nas teren dotarliśmy do szczytu Piotrusia, na którym zrobiliśmy krótką przerwę. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, zeszliśmy wygodnymi i malowniczymi ścieżkami leśnymi do miejscowości Stasiane, gdzie po sześciu godzinach marszu, pokonując 750 m. podejść, zakończyliśmy kolejny rajd zorganizowany przez Klub Górski PTTK „Karpaty”.
Dziękuję wszystkim za wspólne wędrowanie i za wspaniałe towarzystwo na szlaku. Zdjęcia: Andrzej Ukleja, Marian Pawlik, Marcus Eurok. Jak zawsze świetny film z naszej wyprawy, oddający jego atmosferę i klimat, nakręcił i udostępnił Marcus Eurok.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja.

 


 

2018-05-16

 

         

RELACJA Z RAJDU PIESZEGO
ORGANIZOWNEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
POŁONINKI POGÓRZA PRZEMYSKIEGO CZ. II - „POŁONINKI ARŁAMOWSKIE” 12.05.2018 r.

W dniu 12.05.2018 r. trzydzieści siedem osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” wyruszyło na rajd pieszy będący kontynuacją cyklu „Połoninki Pogórza Przemyskiego”. W ubiegłym roku przemierzyliśmy Połoninki Kalwaryjskie i Makowskie, w tym roku poznaliśmy Połoninki Arłamowskie.
Rajd rozpoczęliśmy przy pięknej majowej pogodzie na górze Wierch k. Arłamowa (587 m.n.p.m). Wraz z nami wędrował kpt. Tomasz Szeremeta - funkcjonariusz Straży Granicznej z posterunku w Wojtkowej. Dzięki niemu mieliśmy niepowtarzalną okazję przemierzyć nieznaną nam dotychczas trasę z Połoninek Arłamowskich i góry Ralce, wzdłuż granicy, do Kwaszeniny. Pan kapitan przekazał nam szereg ciekawych informacji o zawiłej historii tych ziem a także służył wiedzą z zakresu topografii terenu przez który wędrowaliśmy.
Trasa rajdu prowadziła nas przez Przełęcz Pod Suchym Obyczem (572 m.n.p.m.) do miejsca po dawnej wsi Arłamów. Kilka słów o historii tej miejscowości a także o tzw. „Księstwie Arłamowskim”, które działało przez prawie trzy dekady w latach 60, 70 i 80-tych ubiegłego wieku, przekazał kol. Andrzej, kol. Justyna i Pan kapitan. Obecnie po wsi liczącej w 1921r. 144 domy i 897 mieszkańców zachował się jedynie drewniany przydrożny krzyż, zdziczałe sady i łąki na których niegdyś wypasano bydło i uprawiano rolę. Dalej trasa rajdu wyprowadziła nas na Połoninki Arłamowskie (587 m.n.p.m.). Roztaczał się stąd wspaniały widok na Pasmo Jamnej, Braniową, Góry Sanocko – Turczańskie , a dalej hen aż po Bieszczady. Z drugiej strony Połoninek mogliśmy obserwować zielone wzgórza po ukraińskiej stronie granicy. Stąd niedaleko było do góry Ralce (595 m.n.p.m.), z której roztaczała się imponująca panorama aż po Bieszczady. Nasyciwszy nią wzrok, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i weszliśmy na trasę przy pasie granicznym z góry Ralce do Kwaszeniny. Prowadził nas Pan kapitan uprzedzając, aby w żadnym razie nie przekraczać dozwolonej odległości od pasa granicznego. Mogliśmy podziwiać piękno przyrody w tym miejscu – okazały las, bagna i leśne strumienie. Doszliśmy do zapomnianego cmentarza w miejscu, gdzie przed wojną zlokalizowana była duża wieś Kwaszenina licząca 164 domy i 1018 mieszkańców. Piękne miejsce, uroczysko nad rzeczką Wyrwa spływającą stąd do zlewiska Morza Czarnego. Tutaj odpoczywaliśmy, moczyliśmy strudzone nogi w czystej rzeczce, zadumaliśmy się nad przemijaniem u stóp ledwie widocznych wśród zarośli mogił i resztek nagrobnych pomników. Tutaj też pożegnaliśmy Pana kapitana, a sami ruszyliśmy dalej drogą przez las, obok dymiących retort, najpierw na górę Kopce (610 m.n.p.m.) a później górę Roztoka (642 m.n.p.m.). Co za widoki! Bieszczady ze Smerekiem i Połoniną Wetlińską i Caryńską, gniazdo Tarnicy, wiele innych pasm górskich. Ukwiecona łąka pachniała soczystą trawą i ziołami, a od gór wiał orzeźwiający wiaterek. Można było długo tak trwać i patrzeć, ale komu w drogę temu czas. Wygodną drogą leśną, kwitnącymi łąkami, doszliśmy do Cerkwi Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Liskowatem, datowanej prawdopodobnie na XVII wiek. Tym akcentem zakończyliśmy dwudziestodwu kilometrowy rajd. Stąd busem wróciliśmy do Przemyśla.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólną wędrówkę. Szczególne podziękowania składam Panu kapitanowi Straży Granicznej Tomaszowi Szeremecie za przewodnictwo po tak ciekawym i pełnym uroku terenie. Dziękuję również moim kolegom Staszkowi i Mieczysławowi za towarzyszenie mi podczas rekonesansu trasy. Z pewnością będziemy ją kontynuować, w przyszłości planujemy pójść dalej malowniczymi wzgórzami aż do rezerwatu przyrody „Na Oratyku”. Film z rajdu do poogladania TUTAJ

Relację spisał kol. Andrzej Ukleja.

 


 

2018-05-10

 

           

Relacja z rajdu „Rowerem z Biało - Czerwoną” 02.05.2018 r..

W środę 2 maja 2018 r. przemyscy cykliści biorąc udział w rajdzie „Rowerem z Biało – Czerwoną” pragnęli zamanifestować swoje uczucia patriotyczne i przynależność do barw narodowych. W tym celu licznie stawili się na Placu Orląt Przemyskich, gdzie przy uroczystej odprawie wojskowej, w towarzystwie władz miasta i licznie zgromadzonych mieszkańców odbyło się wciągnięcie na maszt flagi państwowej. Następnie Pan Prezydent Robert Choma po krótkim przemówieniu dał sygnał do startu rajdu. Peleton 33 rowerzystów, udekorowany w różnej formie barwami narodowymi skierował się na ścieżkę rowerową, która wyprowadziła ich do Buszkowic. Peleton jadąc w tempie spacerowym, w zorganizowanym szyku, przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego minął kolejno Bolestraszyce, Wyszatyce i Walawę. Tam cykliści opuścili trasę rowerową Green – Velo i jazdę kontynuowali do Małkowic bocznymi, asfaltowymi drogami o minimalnym natężeniu ruchu samochodowego. Po minięciu tej miejscowości polną drogą, wśród ukwieconych pól dotarli do Żurawicy a następnie do Buszkowic. Tam ponowie wjechali na trasę rowerową i po chwili jazdę kontynuowali ścieżką rowerową, która doprowadziła kolarzy na metę rajdu.Była to bardzo udana impreza rowerowa, pogoda dopisała znakomicie, było ciepło i słonecznie. Na uwagę zasługuje fakt udziału w rajdzie bardzo młodych miłośników podróży rowerowych, którzy znakomicie  poradzili sobie z przejechaniem trasy.

Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz

 


 

2018-05-08

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚŁU ZAPRASZA W DNIU 19.05.2018r.
NA RAJD PIESZY W BESKIDZIE DUKIELSKIM - CERGOWA I PIOTRUŚ.
Klub Górski PTTK w Przemyślu zaprasza w dniu 19.05.2018r. (sobota) na rajd pieszy śladami św. Jana z Dukli, drogą wiodącą przez dwa najefektowniejsze szczyty Beskidu Dukielskiego zaliczane do korony Beskidu Niskiego.
Program rajdu:
Wyjazd uczestników rajdu wynajętym busem w dniu 19.05.2018r.o godzinie 7.00 z parkingu na Rybim Placu obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Przejazd do Dukli – parking w przysiółku Zakluczyn. Wyjście na szlak (znaki żółto-niebieskiego kwadratu): Złota Studnia – Cergowa (716 m.n.p.m.) – Zawadka Rymanowska (cerkiew Narodzenia NMP z XIX w.) – Piotruś (728 m.n.p.m.) – Stasiane.
Czas przejścia ok. 5 godzin, suma podejść – ok. 750 m., dystans ok. 15 km.
W drodze powrotnej możliwy krótki postój w przydrożnej karczmie lub barze na posiłek.
Organizacja – Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu.
Cena wyjazdu (kalkulacja na ok. 26 osób):
30 zł. - członkowie PTTK
38 zł. - pozostałe osoby
Cena obejmuje: koszty transportu oraz administracyjne.
Zapisy i wpłata wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 17.05.2018r.
Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną (jest to rajd górski), odpowiedni do wędrówki i warunków atmosferycznych strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w rajdzie jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i filmu z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym Klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Klubu lub Oddziału PTTK w Przemyślu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-05-01

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA RAJD PIESZY
„POŁONINKI POGÓRZA PRZEMYSKIEGO” cz. II – Połoninki Arłamowskie

Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza w dniu 12 maja 2018r (sobota) na rajd pieszy szlakiem niezwykle atrakcyjnym widokowo, krajobrazowo i przyrodniczo – historycznym, wiodącym z Arłamowa do Liskowatego.
Program rajdu:

Zbiórka uczestników w dn. 12.05.2018r. (sobota) o godzinie 7:25 na parkingu przy Kamiennym Moście w Przemyślu. Wyjazd do Arłamowa kursowym busem „Eurowit” relacji Przemyśl – Makowa o godz. 7.30 . Przejście piesze na trasie: Wierch (587 m.n.p.m.) – Przełęcz Pod Suchym Obyczem (572 m.n.p.m) - dawna wieś Arłamów - Połoninki Arłamowskie (587 m.n.p.m.) – Ralce (595 m.n.p.m.) – Kwaszenina – Kopce (610 m.n.p.m.) – Roztoka ( 642 m.n.p.m.) – Liskowate (Cerkiew Narodzenia NMP - XIX w.). Po zakończeniu rajdu powrót busem z Liskowatego do Przemyśla. W drodze powrotnej, jeżeli będzie to możliwe, zatrzymamy się w przydrożnym barze lub karczmie na krótki posiłek.

Długość trasy ok. 18 km.
Czas przejścia ok. 6,5 godziny.
Organizacja i prowadzenie: Klub Górski PTTK „Karpaty” – kol. Andrzej Ukleja.
Zapisy (bez wnoszenia opłat) telefonicznie (tel. 16 6785374) lub osobiście w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 10.05.2018r.
W przypadku zapisania się, a później rezygnacji, prosimy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organizatora.
Każdy z uczestników pokrywa indywidualnie koszty przejazdu w busie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną, odpowiedni do wędrówki strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w wyjeździe jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikację filmów i zdjęć z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Oddziału i Klubu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-04-27

 

Informujemy, że w maju nie będzie spotkania klubowego.
Członkowie klubu, którzy chcą otrzymywać informacje o działalności klubu pocztą elektroniczną, a takich informacji nie otrzymują ( np. nie podali swojego adresu e-mail, adres wygasł lub jest błędny) proszeni są o przesłanie swojego adresu do Prezesa Klubu lub do Członka Zarządu Klubu

 


 

2018-04-27

 

             

Relacja z rajdu pieszego zorganizowanego przez Klub Górski PTTK „Karpaty”
Dwernik Kamień Bieszczady 21.04.2018r.

W dniu 21.04.2018r. grupa 27 osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu pod przewodnictwem kol. Jolanty Kawalec wyruszyła na rajd pieszy na Dwernik Kamień (1004 m.n.p.m.) w Bieszczadach. Od samego początku podążaliśmy ścieżką przyrodniczo – historyczną „Hylaty” , wiodącej z Zatwarnicy doliną potoku Hylatego na Dwernik Kamień. Już na starcie mogliśmy oglądać zrekonstruowaną chatę w stylu bojkowskim, tzw. chyżę. Ścieżka wiodła u ujścia potoku Hylatego do potoku Rzeka, gdzie znajdowało się miejsce po młynie wodnym, dalej widzieliśmy nieczynny, opuszczony tartak z minionej epoki z pozostawionymi w zaroślach maszynami tartacznymi, a jeszcze dalej wodospad na potkoku Hylaty – największy i najbardziej efektowny wodospad w Bieszczadach. Spadający kaskadami z ośmiometrowego progu zrobił na nas duże wrażenie. Szum spadającej po głazach wody było słychać kilkadziesiąt metrów wcześniej. Od 1998r. wodospad ten ma status pomnika przyrody.
Podczas wędrówki towarzyszył nam okazały las bukowy i świerkowy. Mieliśmy okazję podziwiać doborowe, najokazalsze i najzdrowsze okazy buka, z których zbiera się nasiona w celu wyhodowania nowych pokoleń drzew, o ulepszonej jakości. Rosną tu też rzadko spotykane drzewa rezonansowe wykorzystywane do budowy instrumentów muzycznych. Nie brakowało też miejsc, na których prowadzona była dość intensywna wycinka. Widok ten bardzo zasmucił uczestników rajdu.
Pod szczytem Dwernika Kamienia ścieżka doprowadziła nas do okopów z czasów I wojny światowej - pozostałości austriackich linii stanowisk obronnych oraz do krzyża na zbiorowej mogile. Toczyły się tutaj krwawe walki rosyjsko – austriackie o opanowanie ważnych strategicznie przełęczy Użockiej i Łupkowskiej. Miejsca te są dobrze oznaczone, znajdują się tablice informacyjne. Dużo informacji o minionych wydarzeniach przekazała nam nasza przewodniczka. Stąd już kilka minut marszu dzieliło nas od szczytu Dwernika Kamienia.
Dwernik Kamień – szczyt położony na wysokości 1.004 m.n.p.m. był uwieńczeniem naszej wędrówki. Jest uważany za jeden z najciekawszych i najładniejszych bieszczadzkich szczytów. Charakteryzuje go gwałtowne wypiętrzenie partii szczytowej i wychodnie skalne. To co jednak najpiękniejsze to widoki (a mieliśmy wymarzoną pogodę – było ciepło, słonecznie, bezwietrznie, widoczność doskonała). Roztaczała się wspaniała panorama na pasmo Otrytu, Smerek, Połoniny Wetlińską i Caryńską, Wielką i Małą Rawkę, grań główną Tarnicy i Bukowego Berda, Magurę Stuposiańską. Leżąc na ciepłej trawie i wychodniach skalnych długo delektowaliśmy się pięknymi widokami.
Schodziliśmy z Dwernika Kamienia ścieżką historyczno – przyrodniczej „Przysłup – Krywe”, która doprowadziła nas do Nasicznego. Po chwilowym odpoczynku w obszernej wiacie dla turystów, ochłodzeni wodą z potoku Nasiczańskiego, powróciliśmy busem do Przemyśla wstępując jeszcze po drodze do Arłamowa.
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w rajdzie, za miłe towarzystwo i wspólne wędrowanie. Szczególne podziękowanie składam naszej koleżance – przewodniczce Joli Kawalec, która dla nas opracowała ten szlak i po nim prowadziła.
Andrzej Ukleja
Film – Marcus Eurok    

 


 

2018-04-23

 

           

Relacja z rajdu organizowanego przez Klub Górski PTTK „KARPATY” w dniu 15.04.2018r.
„Szachownica kostkowata”
W dniu 15.04.2018r. grupa 21 osób: członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu pod przewodnictwem koleżanki Ali Ozibko wybrała się na rajd, którego głównym celem było dotarcie do stanowiska występowania szachownicy kostkowatej w Starzawie – rzadkiej rośliny rodzimej, objętej ścisłą ochroną gatunkową.
Rajd rozpoczęliśmy w Młynach, a jako że była to niedziela, uczestniczyliśmy tam we mszy świętej w pięknej zabytkowej cerkwi Opieki Matki Bożej, wybudowanej pod koniec XVII wieku. Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolickiej parafii w Korczowej. W latach 1852-70 proboszczem w tej cerkwi był Michał Werbycki - kompozytor , autor muzyki do hymnu narodowego Ukrainy . Spoczywa w kaplicy- panteonie obok cerkwi. Wybudowano tam kamienny nagrobek w kształcie liry, który został ustawiony na grobie Werbyckiego. W 2004 zbudowano kaplicę, 12 kwietnia 2005 odbyło się jej uroczyste poświęcenie, w którym uczestniczył prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.
Stamtąd, przez piękny o tej porze roku las w Korczowej, wzdłuż granicy polsko – ukraińskiej, przez zapomniane przysiółki Zapust, Kalników , Kowaliki, dotarliśmy do jazu na Wiszni. Po drodze obserwowaliśmy łany kwitnących zawilców gajowych oraz innych roślin i kwiatów wczesnej wiosny. Pogoda dopisywała, było ciepło i słonecznie. Nieco strudzeni, w okolicy jazu rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Dalej powędrowaliśmy wzdłuż Kanału Bucowskiego, który doprowadza wodę do Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie – do Starzawy. Korzystając z tamtejszej infrastruktury, nad brzegiem stawów w altance przysiedliśmy na chwilę, aby wysłuchać informacji o historii Starzawy i okolicznych terenów opowiedzianą nam w bardzo ciekawy sposób przez przewodnika PTTK koleżankę Stanisławę Hanasko. Następnie przez groble na stawach Starzawy, obserwując setki ptaków wodnych, dotarliśmy do stanowiska występowania szachownicy kostkowatej w okolicach Narola i Starzawy. Tam zrobiliśmy krótki popas i sesję fotograficzną. Na olbrzymiej łące kwitły właśnie łany tych pięknych kwiatów. Roślina wyglądem przypomina małego tulipana z kwiatem zwróconym ku dołowi . Przed laty szachownicę można było spotkać na wielu wilgotnych łąkach w dolinie Sanu. Dzisiaj na stanowiskach naturalnych można zobaczyć ją na tych terenach tylko nad rzeką Wisznią w okolicach Starzawy i Stubna oraz nad Wiarem w okolicy Przemyśla. Stąd do domów wróciliśmy wynajętym busem.
Dziękuję wszystkim za wspólne wędrowanie i miłą atmosferę w czasie rajdu, szczególne podziękowanie składam koleżance Alicji Ozibko za przygotowanie trasy i za przewodnictwo. Do zobaczenia na następnych rajdach organizowanych przez Klub Górski PTTK „Karpaty”.
Andrzej Ukleja

 


 

2018-04-18

 

Mamy nowych przewodników.
Miło jest nam poinformować, że Klub Górski PTTK „Karpaty” ma nowych przewodników. Po trwającym ponad rok kursie na przewodnika terenowego po powiecie przemyskim uprawnienia przewodnika zdobyło pięciu naszych klubowiczów: Małgorzata Banicka, Monika Hano, Karol Kicman, Marcin Pich oraz Tomek Gołkowski.
Kurs zakończył się dwudniowym egzaminem przeprowadzonym w dniach 23 i 24 marca 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu przed komisją wyznaczoną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Nowi przewodnicy uzyskali uprawnienia przewodnika terenowego „ Powiat Przemyski”.
Serdecznie gratulujemy!
Na zdjęciu – kursanci przy turystycznym ognisku w okolicach Jamnej i Grąziowej po zaliczeniu kolejnego etapu szkolenia w terenie.

 


 

2018-04-11

 

             

Relacja z rajdu rowerowego „Powitanie wiosny” 07.04.2018 r.
W sobotę 7 kwietnia br. przemyscy cykliści wyruszyli na pierwszą wycieczkę rowerową - inaugurując w ten sposób sezon rowerowy 2018 roku. Pogoda w dniu tym dopisała, było słonecznie i ciepło.
Na start, usytuowany na Placu Orląt Przemyskich przybyło 26 rowerzystów. Stąd po krótkim omówieniu przebiegu trasy oraz zasad bezpiecznego ruchu drogowego turyści wyruszyli na trasę. Jadąc ulicą Słowackiego opuścili granice miasta a następnie mijając Pikulice, Grochowce dotarli do Fredropola. Tam skierowali się do Kormanic, aby odwiedzić urokliwą dolinę kończącą się ścianą lasu. Następnie kolarze zwartym peletonem wrócili do Fredropola, aby zwiedzić ruiny zamku Kormanickich, datowane na XVI w. Kolejnym etapem podróży była droga oddana do użytku w ubiegłym roku, łącząca Sierakośce z Młodowicami. Jazda nowo wylanym asfaltem przy praktycznie zerowym ruchu samochodowym była czysta przyjemnością. W Młodowicach przy drewnianej cerkwi obrządku prawosławnego zarządzono postój, usytuowanej na VII Szlaku architektury drewnianej. W dalszej części trasy miłośnicy podróży rowerowych minęli Kupiatycze, Hermanowice i Nehrybkę aby w Przemyślu osiągnąć metę rajdu.
Była to udana i ciekawa krajoznawczo impreza turystyczna.
Relację spisał i zdjęcia wykonał: Jan Paradysz

 


 

2018-04-07

 

Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza w dniu 15 kwietnia 2018r. (niedziela) na rajd pieszy „Szlakiem Szachownicy Kostkowatej”
Program rajdu:
Zbiórka uczestników w dn. 15.04.2018r. (niedziela) o godzinie 8:00 przy parkingu autokarowym na Placu Rybim obok budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd wynajętym busem do miejscowości Młyny – zwiedzanie dawnej cerkwi greckokatolickiej z końca XVII w. w Młynach, obecnie kościół filialny (pw. Matki Bożej Pocieszenia) rzymskokatolickiej parafii w Korczowej. Dla osób chętnych udział we mszy św. o godz. 9.00
Po mszy przejazd busem na szlak: przejście piesze Korczowa – stara wieś Kalników – Rezerwat Przyrody „Szachownica Kostkowata w Stubnie” – Starzawa – Nakło.

Szachownica kostkowata jest rośliną rodzimą objętą ścisłą ochroną gatunkową. W naturalnym krajobrazie roślinę spotkać można na wilgotnych łąkach. Ta piękna roślina, której nazwa botaniczna Fritillaria (szachownica) wywodzi się od rzadko pojawiającego się w naturze wzoru na płatkach kwiatowych przypominającego właśnie szachownicę.

Długość trasy ok. 17 km.
Czas przejścia ok. 5 godzin. Powrót do Przemyśla ok. godziny 18:00 Organizator: Klub Górski PTTK „Karpaty” – kol. Andrzej Ukleja.
Przewodnictwo i prowadzenie – kol. Alicja Ozibko.

Zapisy (bez wnoszenia opłat) telefonicznie (tel. 16 6785374) lub osobiście w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 13.04.2018r. Przy zapisie prosimy podać numer telefonu do kontaktu, ponieważ przy małej liczbie chętnych trasa oraz godzina wyjazdu może ulec modyfikacji.
Każdy z uczestników pokrywa indywidualnie koszty przejazdu w busie – ok. 10 zł przy kalkulacji na 20 osób. W przypadku mniejszej liczby osób koszty przejazdu mogą być większe.

Po drodze planowane jest ognisko, prosimy więc zabrać ze sobą ogniskowe wiktuały.
Każdy uczestnik powinien posiadać: odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną odpowiedni do wędrówki strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w wyjeździe jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikacje filmów i zdjęć z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Oddziału i Klubu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-04-07

 

Klub Górski PTTK Karpaty zaprasza w dniu 21 kwietnia 2018r. na rajd pieszy na szczyt Dwernik Kamień (Holica) 1004 m n.p.m.
Program rajdu:
Zbiórka uczestników w dn. 21.04.2018r. (sobota) o godzinie 8:00 przy parkingu autokarowym na Placu Rybim obok budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd wynajętym busem do Zatwarnicy, przejście ścieżką przyrodniczo historyczną : „HYLATY” na Dwernik Kamień (Holica) 1004 m n.p.m. Po drodze: chata bojkowska, wodospad Szepit na potoku Hylaty, okopy z I Wojny Światowej. Zejście do Nasicznego czerwoną ścieżką dydaktyczną „Dwernik Kamień”. Czas przejścia ok. 5 godzin. Powrót do Przemyśla ok. godziny 18:00 Organizator: Klub Górski PTTK „Karpaty”
Cena wyjazdu (kalkulacja na ok. 26 osób):
35 zł. - członkowie PTTK
43 zł. - pozostałe osoby
Cena obejmuje: koszty transportu oraz administracyjne. W przypadku mniejszej liczby osób możliwa kilkuzłotowa dopłata.
Zapisy i wpłata wpisowego w Biurze Oddziału PTTKw Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 18.04.2018r.
Wpłata nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy rajd zostanie odwołany lub gdy znajdzie się inna osoba w miejsce rezygnującej.
Każdy uczestnik powinien posiadać: odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną (jest to wycieczka górska!), odpowiedni do wędrówki strój i obuwie turystyczne.
Uczestnictwo w wyjeździe jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikacje filmów i zdjęć z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Oddziału i Klubu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-04-03

 

Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Przemyśl, Kormanice, Fredropol, Sierakośce, Młodowice, Hermanowice, Przemyśl (ok. 40 km).

Zbiórka uczestników w dn. 07.04.2018 r. (w sobotę) o godz. 1045 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 1100.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej.
ZAPRASZAMY ! ! !

 


 

2018-04-03

 

 Informujemy, że w kwietniu nie będzie spotkania klubowego.
Członkowie klubu, którzy chcą otrzymywać informacje o działalności klubu pocztą elektroniczną, a takich informacji nie otrzymują ( np. nie podali swojego adresu e-mail, adres wygasł lub jest błędny) proszeni są o przesłanie swojego adresu do Prezesa Klubu lub do Członka Zarządu Klubu

 


 

2018-03-28

          

                                      

                              WESOŁYCH ŚWIĄT !

Drodzy Członkowie i Sympatycy Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”

                  Niech w tym szczególnym Świątecznym Okresie

                        nie zabraknie miłości i ciepła rodzinnego,

                    Niech atmosfera tych Świąt przepełnia Was

                pozytywną energią i nadzieją na cały kolejny rok.

        Pełnych radości, zdrowia i pokoju Świąt Wielkiej Nocy

               życzy Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”

   


 

2018-03-20

 

       

Zapraszamy 24 marca br. o godz.19tej do KLUBU PIWNICE w Centrum Kulturalnym w Przemyślu na pokaz slajdów Grzegorza Karnasa "Białoruś motocyklem"

 


 

2018-03-14

 

          

Relacja z rajdu pieszego „Góry Słonne zimą”
zorganizowanego w dniu 10.03.2018r. przez Klub Górski PTTK „Karpaty”

W dniu 10.03.2018r. 29-cio osobowa grupa członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu przemierzyła czerwonym szlakiem turystycznym znaczny fragment Gór Słonnych i Pasma Olchowieckiego od Przełęczy Przysłup – 620 m.n.p.m. poprzez szczyt Słonna – 639 m.n.p.m., Słonny Wierch – 688 m.n.p.m., Orli Kamień – 554 m.n.p.m. do Sanoka. Grupę turystów prowadziła kol. Jolanta Kawalec - przewodnik terenowy na obszar województwa podkarpackiego, instruktor przewodnictwa.
W Górach Słonnych o tej porze roku zalegał jeszcze śnieg, ale czuło się już powiew wiosny. Łagodny wiatr, ukazujące się zza białych chmur słońce i błękit nieba umilały nam wędrówkę. Z Przełęczy Przysłup wędrowaliśmy wygodną granią Gór Słonnych przez dorodne lasy bukowe. Na śniegu widzieliśmy liczne ślady zwierząt, w tym niedźwiedzi (zapewne matka z młodym). Raźnie pokonaliśmy odcinek szlaku do szczytu Słonna i Słonny Wierch, następnie zeszliśmy do skraju wsi Liszna, gdzie zachowała się jeszcze stara drewniana zabudowa. Roztaczały się stąd piękne widoki na dolinę Lisznej pomiędzy Pasmem Olchowieckim a Górami Słonnymi. Największe wrażenie zrobił na nas szczyt Orlego Kamienia – napotkaliśmy tu kilkunastometrowe wychodnie skalne zbudowane ze skał fliszowych oraz kilkumetrowe ostańce piaskowcowe, które były zapewne niegdyś miejscem bytowania orłów, stąd nazwa Orli Kamień czy też Orle Skałki. Podchodząc dalej wzdłuż grzbietu oczom naszym ukazała się dolina Sanu z widokiem na Sanok i okolice. Co za widoki!
Dalej malownicza ścieżka doprowadziła nas do Skansenu w Sanoku. Rajd zakończyliśmy gorącym posiłkiem w restauracji „Bona” w Sanoku. Zadowoleni z ciekawie spędzonego dnia, w dobrych humorach powróciliśmy zamówionym busem do Przemyśła. W sumie przemierzyliśmy trasę o długości ok. 15 kilometrów.
Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu, szczególne podziękowanie składam koleżance Joli Kawalec, która dla nas opracowała tę trasę i była naszym przewodnikiem.
Do zobaczenia na następnych rajdach organizowanych przez Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyśłu.
Zdjęcia – kol. Marian Pawlik, Jerzy Szczepek, Andrzej Ukleja, Marcus Eurok
Film – kol. Marcus Eurok

Prezes Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”
Kol. Andrzej Ukleja

 


 

2018-03-01

 

Informuję, że spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszą środę marca, tj. 07.03.2018r. o godz. 18.00 w świetlicy Oddziału PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3.
Oprócz omówienia spraw bieżących, zostaną wyświetlone zdjęcia z wyprawy do Egeru i okolic oraz w Góry Matra i Góry Bukowe na Węgrzech. Tygodniową wyprawę do tych miejsc pod przewodnictwem Darka odbyliśmy w kwietniu 2009r. Prezentowane zdjęcia mogą być inspiracją do zorganizowania indywidualnego wyjazdu w tamte strony w okresie zbliżającego się sezonu wakacyjnego.
W imieniu Zarządu Klubu Górskiego serdecznie zapraszam.
Andrzej Ukleja

 


 

2018-02-22

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA RAJD PIESZY GÓRY SŁONNE ZIMĄ
Przełęcz Przysłup (Góry Słonne) – Sanok (częściowo Górami Słonnymi, częściowo Pasmem Olchowieckiego)

Program rajdu:
Zbiórka uczestników w dn. 10.03.2018r. (sobota) o godzinie 9.00 przy parkingu autokarowym na Placu Rybim obok budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd wynajętym busem do Przełęczy Przysłup (620 m.n.p.m.) w Górach Słonnych k. Tyrawy Wołoskiej. Przejście czerwonym szlakiem przez szczyt Słonna (639 m.n.p.m.), Słonny Wierch (668 m.n.p.m.), Orli Kamień (554 m.n.p.m.) do Sanoka. Powrót wynajętym busem do Przemyśla.

Długość trasy – 15 km., czas przejścia – 5 godzin. 20 pkt. GOT
Organizator: Klub Górski PTTK „Karpaty” –kol. Jolanta Kawalec i kol. Andrzej Ukleja.
Przewodnik – kol. Jolanta Kawalec
Przewoźnik: Firma Usługowo-Transportowa „Eurowit” Witold Wasyłeczko .

Cena wyjazdu:
-25 zł dla członków PTTK z aktualnie opłaconą składką.
-30 zł. dla pozostałych osób nie będących członkami PTTK.

Cena obejmuje koszty przejazdu i administracyjne.

Zapisy i wpłata wpisowego w Biurze Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3 do dnia 07.03.2018r. Wpłata nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy rajd zostanie odwołany lub gdy znajdzie się inna osoba w miejsce rezygnującej.

Każdy uczestnik powinien posiadać: odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną (jest to wycieczka górska!), odpowiedni do wędrówki strój i obuwie turystyczne.

Uczestnictwo w wyjeździe jest zgodą na wykorzystanie przez Klub Górski PTTK „Karpaty” swojego wizerunku poprzez publikacje filmów i zdjęć z rajdu na stronie www i portalu społecznościowym klubu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Oddziału i Klubu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapraszamy!

 


 

2018-02-12

 

          

RELACJA
Z URODZINOWEGO RAJDU POŁĄCZONEGO Z KULIGIEM, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU
BIESZCZADY – REZERWAT PRZYRODY SINE WIRY – POLANKI – ŁOPIENKA
W dniu 10.02.2018r. 29-cio osobowa grupa członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu udała się na rajd pieszy do rezerwatu przyrody Sine Wiry na terenach dawnych wsi Łuh, Zawój i Polanki.W prawdziwie zimowej scenerii przemierzyliśmy tam i z powrotem jedenastokilometrowy odcinek rzeki Wetlina oraz południowe stoki wzgórza Połoma (776m n.p.m.) porośnięte głównie lasem bukowo-jodłowym, który przysypany białym puchem skrzył się na monumentalnych, niedostępnych zdawałoby się szczytach Bieszczadu. W dole, wzdłuż drogi, rzeczka Wetlina przebijała się przez liczne przełomy i progi skalne, raz pojawiała się a raz znikała między drzewami, oddalając się miejscami od drogi. Po pewnym czasie doszliśmy do odkrytego terenu, gdzie od razu rzucił się w oczy wspaniały przełom Wetliny, wijącej się wśród licznych skalnych progów i potężnych głazów. Następnie ścieżką w lewo od drogi, opadającą bardzo stromo w dół po kilkunastometrowym urwisku znaleźliśmy się nad samym brzegiem Wetlinki. Miejsce bardzo piękne, uroku dodaje skaliste urwisko opadające w kierunku wody, olbrzymie głazy naniesione przez wodę, pieniące się „badunie”. Wetlina w tym miejscu płynie tuż pod prawym i lewym brzegiem, pośrodku zostawiając kamienne plaże i skalne wypiętrzenia. Wszystko to przykryte białymi czapami puszystego śniegu.
Celem naszego rajdu było miejsce po dawnej wsi Zawoja, na którym postawiono murowaną wiatę – miejsce naszego odpoczynku i turystycznego popasu. Tam, w radosnej i miłej atmosferze rozpoczęliśmy oficjalne obchody szesnastej rocznicy powstania naszego Klubu. Kto zechciał, mógł udać się na pobliską górę na miejsce starego cmentarza w Zawoju. Po krótkim popasie ruszyliśmy w drogę powrotną na parking w Polankach, gdzie czekały na nas dwa zaprzęgi konne. Saniami, drogą przez zaśnieżony las, weseli, śpiewając biesiadne piosenki, mknęliśmy do Łopienki na przygotowane uprzednio ognisko. Wcześniej zwiedziliśmy zabytkową cerkiew w Łopience, wspominaliśmy tam naszych współtowarzyszy wędrówek, którzy wędrują już po Niebieskich Połoninach, wspominaliśmy nasz niezapomniany rajd na Łopiennik. Przy zapadającym już zmierzchu rozpoczęliśmy turystyczną biesiadę. Były kiełbaski, gorące napoje. Był pyszny grzaniec przygotowany przez organizatora kuligu, którym wznieśliśmy toast za pomyślność naszego Klubu. Były tańce przy ognisku i śpiewy, które profesjonalnie intonował nasz kolega Piotr. W doskonałych nastrojach, już przy zapalonych pochodniach wróciliśmy saniami na parking do naszego busa, którym udaliśmy się do Przemyśla. W ten sposób godnie uczciliśmy szesnaste urodziny naszego Klubu
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałe towarzystwo i wspólną zabawę. Szczególne podziękowania składam koleżance Monice Hano za wspólne przygotowanie rajdu oraz za przewodnictwo. Dziękuję też za życzenia i urodzinową piosenkę odśpiewaną przez naszych kolegów. To były bardzo miłe chwile, które na długo pozostaną w pamięci.
Zdjęcia wykonali: Monika Hano, Mieczysław Nyczek, Andrzej Ukleja
Film z rajdu nakręcił i udostępnił kolega Marcus Eurok: https://www.youtube.com/watch?v=DbUxbmjVOnI&feature=youtu.be
Relację spisał:
Prezes Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu
Kol. Andrzej Ukleja

 


 

2018-02-05

 

Najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się jak zwykle w pierwszą środę miesiąca, tj. 07.02.2018r. o godz. 18.00 w świetlicy PTTK O/Przemyśl.
Tematem spotkania będą sprawy bieżące Klubu, a na zakończenie kolega Tadeusz Jeżak przedstawi film pt. „Spacerem po Cmentarzu Łyczakowskim”.
Zapraszamy
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”

 


 

2018-02-01

 

         

Relacja z I rajdu pieszego „Szlakami Harnasia – Darka Hopa” organizowanego przez Klub Górski PTTK „Karpaty” w Przemyślu
Kopystańka, 27.01.2018 r.
Miną rok, jak odszedł nasz nieodżałowany kolega, dla wielu przyjaciel, prezes i założyciel klubu Darek Hop.
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu zorganizował rajd do miejsca, które Darkowi zawsze było szczególnie bliskie. Od zarania klubowych wędrówek, corocznie organizował On zimowe rajdy na Kopystańkę, prowadząc nas na tę kultową górę różnymi drogami. W dniu 27.01.2018r. w liczbie ok. 70 osób powędrowaliśmy na tę górę aby uczcić pamięć i oddać hołd człowiekowi, dzięki któremu poznaliśmy piękno Karpat, zawiązaliśmy wieloletnie przyjaźnie, odnaleźliśmy sposób na życie, odkryliśmy w sobie pasję do turystyki. Rajd ten to także docenienie tego, co w swoim krótkim życiu dokonał Darek.
Na rajd wyruszyliśmy specjalnie w tym celu wynajętym autobusem, który zawiózł nas do Rybotycz. Tam Prezes Klubu kol. Andrzej Ukleja ogłosił rozpoczęcie rajdu. Serdecznie powitaliśmy wszystkich członków i sympatyków Klubu przybyłych na rajd, szczególnie ojca Darka – Pana Władysława Hopa, a także przybyłe delegacje przewodników z Jarosławia i Rzeszowa. Wraz z nami wędrował Prezes Przemyskiego Oddziału PTTK – Pan Michał Thier. Kol. Andrzej Ukleja w krótkim wystąpieniu przedstawił cel i powód jaki przyświecał nam przy organizacji tego rajdu. Rozdaliśmy pamiątkowe buttony oraz broszury. Przy pięknej słonecznej pogodzie (dziękujemy Darku), przy niewielkim śniegu, dotarliśmy na szczyt Kopystańki. Tam, przy krzyżu, kol. Mieczysław Nyczek w pięknych słowach poprowadził modlitwę za duszę Darka oraz za duszę zmarłych członków Klubu – kol. Anię i kol. Tomka. Następnie Prezes Klubu wraz z Panem Władysławem Hopem dokonali odsłonięcia pamiątkowej tabliczki, odśpiewaliśmy „hymn” Klubu, odpaliliśmy „Światełko do Nieba”. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
Po zakończeniu oficjalnej uroczystości rozpaliliśmy ognisko w zagajniku, pod starą lipą u podnóża Kopystańki, w miejscu, gdzie zawsze czynił to Darek. To był czas na wspomnienia i turystyczny popas. Kol. Mieczysław Nyczek odczytał wiersz nieznanego autora ;-) posłuchaliśmy utworu Ani Wyszkoni „Oszukać Los”. Niezwykle miłe i sympatyczne były spotkania po latach z koleżankami i kolegami, których życiowe szlaki zaprowadziły daleko od Przemyśla.
Po turystycznej biesiadzie powróciliśmy podstawionym autobusem do Przemyśla. Dla chętnych w świetlicy PTTK przygotowaliśmy gorący bigos z barszczem oraz słodki poczęstunek. Tu również wspomnieniom z wypraw i rajdów z Darkiem nie było końca. Tym miłym akcentem zakończyliśmy I rajd pieszy „Szlakami Harnasia – Darka Hopa”. Takie rajdy staną się coroczną tradycją Klubu.
Zapraszam do oglądania zamieszczonych zdjęć z rajdu autorstwa Kol. Mariana Pawlika, Jurka Szczepka, Mieczysława Nyczka, Marcina Picha i Andrzeja Uklei. Bardzo ujmujący film nakręcił kolega podpisujący się pseudonimem Marcus Eurok, który możemy znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/100008594624285/videos/1789519328011204/?l=434663509993064387
Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu – członkom i sympatykom Klubu Górskiego, koleżankom i kolegom przewodnikom z Rzeszowa i Jarosławia. Dziękuję Panu Władysławowi Hop za to że był z nami, za wspólne wędrowanie i odsłonięcie pamiątkowej tabliczki. Składam podziękowanie kolegom Mieczysławowi Nyczkowi i Staszkowi Frydlewiczowi za pomoc przy mocowaniu tabliczek na triangulu na Kopystańce oraz za pomoc przy przygotowaniu miejsca na ognisko, zabezpieczeniu drewna i wycinaniu patyków do pieczenia kiełbasek. Dziękuję Prezesowi Oddziału Panu Michałowi Thier za wspólne wędrowanie oraz pomoc przy organizowaniu spotkania w świetlicy PTTK. Dziękuję wszystkim nie wymienionym tu osobom za pomoc i wsparcie przy organizacji rajdu.
Szczególne podziękowanie składam kol. Mieczysławowi Nyczkowi za nieocenioną pomoc przy opracowywaniu scenariusza rajdu i jego organizacji.
Andrzej Ukleja

 


 

2018-01-19

 

KLUB GÓRSKI PTTK „KARPATY” W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA URODZINOWY RAJD PIESZY POŁĄCZONY Z KULIGIEM Z POCHODNIAMI!
BIESZCZADY
To już szesnasta rocznica „urodzin” naszego Klubu. Z tej okazji Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza w dniu 10 lutego 2018r. (sobota) na rajd pieszy i kulig z pochodniami, który odbędzie się w Bieszczadach.
Program rajdu:
Zbiórka uczestników w dniu 10.02.2018r. o godzinie 9.45 przy parkingu autokarowym na Placu Rybim obok budynku Muzeum Narodowego w Przemyślu. Przejazd do Polanek (parking przy galerii „Czarny Kot)”. Stąd rozpocznie się rajd pieszy do Rezerwatu Przyrody „Sine Wiry” i z powrotem. Czas przejścia ok. 3,5 godziny. Po rajdzie pieszym, z parkingu w Polankach wsiądziemy ok. godz. 16.00 na sanie i rozpoczniemy kulig organizowany przez właściciela stadniny koni i gospodarstwa agroturystycznego „Czarny Kot”. Link do właściciela: http://www.czarnykotbieszczady.pl/
Przez bieszczadzki las, po puszystym białym śniegu, pomkniemy saniami ciągniętymi przez konny zaprzęg do Łopienki. Drogę oświetlą nam pochodnie, a wokoło rozbrzmiewać będzie wspólny śpiew (a może też wycie wilków, ryk niedźwiedzi i porykiwanie jeleni). W Łopience, na specjalnym polu biwakowym za cerkwią, dla uczestników kuligu gospodarze przygotują kiełbaski, które upieczemy na ognisku, chleb, gorącą herbatę , a nade wszystko dobrą zabawę. Specjalnym bieszczadzkim grzańcem wzniesiemy toast z okazji 16-tej rocznicy powstania naszego Klubu. Potem saniami wyruszymy w drogę powrotną na parking w Polankach, skąd busem udamy się do Przemyśla. Czas trwania kuligu wraz z biesiadą przy ognisku przewiduje się na ok. 2 godziny.
Powrót do Przemyśla nastąpi ok. godz. 21.00
Organizator kuligu: Klub Górski PTTK „Karpaty” – kol. Monika Hano i kol. Andrzej Ukleja.
Cena wyjazdu - 110 zł dla członków PTTK i osób zasłużonych dla turystyki, działalności Klubu i PTTK.
140 zł dla pozostałych osób nie będących członkami PTTK.

Cena obejmuje koszty: przejazdu, organizacji kuligu oraz administracyjne.
Zapisy do dnia 2 lutego br. w Biurze Oddziału PTTK przy ul. Waygarta 3 w Przemyślu. Ilość miejsc ograniczona! (Zapisy na rajd dla członków klubu – do dnia 30.01.2018r.
Zapisy na rajd dla pozostałych osób – od dnia 1.02.2018r. do dnia 02.02.2018r)

Każdy uczestnik powinien posiadać: odpowiedni stan zdrowia i kondycję fizyczną (jest to wycieczka górska!), odpowiedni do wędrówki strój i obuwie turystyczne.
Wpłata nie podlega zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, gdy rajd zostanie odwołany lub gdy osoba rezygnująca wskaże inną osobę na swoje miejsce.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie rajdu lub odwołania rajdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników, wyjątkowo niesprzyjającej prognozy pogody (brak śniegu) czy też innych nieprzewidzianych przyczyn, dlatego prosimy śledzić ewentualne ogłoszenia na stronie internetowej Oddziału i Klubu do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

2018-01-15

 

      

W sobotę 13 stycznia 2018 roku grupa 16 członków naszego klubu wybrała się tanecznym krokiem na rajd karnawałowy. Poprzebierani w różne kolorowe stroje wyruszyliśmy na trasę z Reczpola przez Łętownię do Przemyśla. I tak spotkać tam mogliśmy: muszkietera z Gwardii Kardynała, Hiszpankę, Pipi Langstrun, czarnoksiężnika z Krainy Oz, Mikołajki, Rusałki grupę wesołych pszczółek, hinduską księżniczkę… Przy ognisku została wybrana komisja - w składzie Andrzej, Zosia, Monika i Ania - która jednogłośnie ogłosiła zwycięzcę w kategorii: najlepszy strój karnawałowy. Bezapelacyjnie zwyciężyła Gosia w stroju muszkietera. Po zjedzeniu kiełbasy i tańcach przy ognisku w doskonałych humorach wszyscy wyruszyliśmy zielonym szlakiem w kierunku Łętowni. Tam pożegnaliśmy część grupy, która wracała wcześniej busem do Przemyśla. Pozostali kontynuowali dalej rajd pieszo do Przemyśla. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do domów.

 


 

 

2018-01-07

 

Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza na karnawałowy rajd pieszy

Karnawał to czas radości, tańców i zabaw. W związku z tym w dniu 13 stycznia 2018 roku (sobota) zapraszamy Was na turystyczne rozpoczęcie karnawału. Trasa pieszej zabawy: Przemyśl- Reczpol - Łętownia - Lipowica - Przemyśl. Wyjazd busem kursowym o godzinie 7.30 z przystanku przy ul. Czarnieckiego (przystanek naprzeciwko dworca PKS). Prosimy o zabranie kiełbasy bo będzie ognisko. Oczywiście bardzo mile widziane są przebrania karnawałowe. Ma być wesoło, kolorowo i radośnie. Podczas wycieczki zrobimy konkurs na najładniejszy strój karnawałowy. Zwycięzca dostanie nagrodę niespodziankę 
Zapisy i wpłata wpisowego kwocie 5 zł w biurze PTTK ul. Waygarta 8 Przemyśl do piątku 12.01.2018r. Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z bieżąco opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik kupuje bilet na własny koszt u kierowcy busa - cena 4.20zł. Dla osób, dla których trasa będzie zbyt długa istnieje możliwość jej skrócenia oraz powrotu busem do Przemyśla.
Karnawałową wycieczkę przygotowała i poprowadzi przewodnik po powiecie przemyskim kol. Monika Hano.
Zapraszamy!
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpary”.

 


 

2018-01-05

 

Klub Górski PTTK „Karpaty” zaprasza na rajd pieszy na Kopystańkę
Mija rok, jak odszedł nasz nieodżałowany kolega, prezes i założyciel klubu Darek Hop.
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” w Przemyślu zaprasza wszystkich członków i sympatyków na rajd do miejsca, które Darkowi zawsze było szczególnie bliskie. Od zarania klubowych wędrówek, corocznie organizował On zimowe rajdy na Kopystańkę, prowadząc nas na tę kultową górę różnymi drogami.
Aby uczcić pamięć „Harnasia”, 27.01.2018r.,w przededniu pierwszej rocznicy Jego śmierci, znów wybierzemy się na zimowy rajd pieszy na Kopystańkę. Tam, na szczycie, na ramieniu triangula zostanie odsłonięta pamiątkowa tabliczka, a po zakończeniu uroczystości rozpalimy ognisko w zagajniku, pod starą lipą u podnóża Kopystańki, w miejscu, gdzie zawsze czynił to Darek. Będzie czas na wspomnienia i turystyczny popas.
Program rajdu:
Zbiórka uczestników 27.01.2018 r. o godz. 7.25 (sobota) na parkingu BUS przy Kamiennym Moście. Wyjazd do Rybotycz busem Firmy Usługowo-Transportowej Witold Wasyłeczko (Eurowit) o godz. 7.30.
Przejście piesze żółtym szlakiem z Rybotycz na miejsce uroczystości. Po jej zakończeniu -turystyczny popas przy ognisku. Po zejściu do Rybotycz, ok. godz. 14 wyruszymy zamówionym busem w drogę powrotną do Przemyśla.
Przejazd na koszt uczestników (płatne w busie) – 10 zł (w obie strony). Prosimy o zabranie z sobą wiktuałów na popas przy ognisku, a także gadżetów klubowych – szalików, plakietek, odznak itp.
Ubezpieczenie NNW obejmuje członków PTTK z opłaconą składką. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zgłoszenia telefoniczne (166785374) lub osobiście w biurze O/PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018r.
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów.
Zarząd Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”.

 


 

2018-01-04

 

    

Ach, co to był za rajd...
"Dziękuję za tak wspaniałe zakończenie starego i powitanie Nowego 2018 Roku" (Monika).
"Dziękuję serdecznie za sylwestrowo-noworoczną inicjatywę, przewodnictwo, towarzystwo (jak zawsze wyborne) i niezawodność fotograficzną" (Terka).
"Dziękujemy za wspaniałego Sylwestra" (Ala i Leszek).
To tylko niektóre wybrane spośród wielu podziękowań, jakie skierowano do inicjatorów i animatorów Rajdu Sylwestrowo-Noworocznego 2017/2018, zorganizowanego pod patronatem zarządu Klubu Górskiego PTTK "Karpaty". W opiniach jego uczestników, był to udany, mocny akord wieńczący miniony, jakże owocny rok, a zarazem otwierający kolejny rok działalności naszego klubu. O powodzeniu wspólnej inicjatywy może świadczyć fakt, że w rajdzie wzięły udział 24 osoby i to nie tylko członkowie i sympatycy Klubu, ale także grupa Koleżanek i Kolega z bratniego Klubu "Pod Ciuchcią".
Zgodnie z planem, 31 XII 2017 przed godziną 20 udaliśmy się kursowym autobusem MZK do Łuczyc, kierując dalsze swe kroki do Fortu III, gdzie po oświetleniu zniczami okien fortecznych koszar, przy ognisku kolędowaliśmy i piekliśmy kiełbaski. W tym miejscu, w imieniu wszystkich uczestników, pragnę podziękować Kol. Prezesowi Andrzejowi Uklei oraz współzałożycielowi Klubu - Kol. Stanisławowi Frydlewiczowi (z wnukiem Wiktorem) za wcześniejszą, wydatną pomoc w logistycznym przygotowaniu ogniska.
Posileni i umocnieni (nie tylko duchowo), przed godz.22 zeszliśmy żwawo szlakiem do szosy: Łuczyce-Rożubowice, podziwiając z góry przepiękną panoramę rozświetlonego miasta. Następnie, po pokonaniu wiszącej kładki na Wiarze, udaliśmy się w szyku zwartym w kierunku Nehrybki i rogatek Przemyśla. Po dojściu na Zniesienie, pół godziny przed północą z wysokości Kopca Tatarskiego delegacja uczestników rajdu pozdrowiła Kol. Alę ze Stubna oraz Kol. Kol. Reginę i Leszka Melsztyńskich, którzy wypatrywali nas aż w Poznaniu. Nowy Rok 2018 szampańskim toastem uczestnicy rajdu powitali w bajecznej scenerii głośnego festiwalu fajerwerków; jak co roku rozlokowalismy się na punkcie widokowym w Loży Szyderców w sąsiedztwie nartostrady.
Ostatni, noworoczny etap rajdu prowadził ulicami: Tatarską, Kapitulną, Katedralną i Asnyka, na przemyski Rynek.Tam udało się nam załapać na końcówkę koncertu artystów z Rzeszowa, tworzących znany z TVP zespół bluesowy "Piotr Nowak Band". Starszym uczestnikom rajdu szczególnie zapadła w pamięć finałowa, energetyczna piosenka w wykonaniu solisty grupy, nosząca wymowny tytuł: "Mój wiek - moja sprawa".
1 stycznia 2018 r. około godz. 01, po wykonaniu wspólnego zdjęcia pamiątkowego z dobrym wojakiem J. Szwejkiem, po czułych pożegnaniach, naładowani noworoczną energią i zapałem, uczestnicy rajdu, pełni pozytywnych wrażeń rozeszli się (spokojnie!) do domów. Na następny taki, tradycyjny już rajd umówiliśmy się na poniedziałek, 31 grudnia 2018 roku.
DO ZOBACZENIA!
I ja tam byłem, szampana piłem...
Mieczysław Nyczek

 


 

2018-01-03

 

       

Relacja z rajdu Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” po Pogórzu Przemyskim:
Fredropol – Łysa Góra - Szybenica – Koniusza – Gruszowa - Huwniki – Nowe Sady
W dniu 30.12.2017r. grupa 14 osób – członków i sympatyków Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” pod przewodnictwem kol. Moniki Hano i Andrzeja Klimczaka wyruszyła na przedostatni w tym roku klubowy rajd pieszy. Z Przemyśla wyruszyliśmy busem do Fredropola, gdzie zwiedziliśmy drewnianą cerkiew greckokatolicką pw. Soboru NMP z 1860r. – obecnie użytkowaną jako kościół rzymskokatolicki, a następnie ruiny zamku Fredrów z II połowy XVI wieku. Przez całą drogę bardzo ciekawe informacje o historii i zabytkach przekazywała nam przewodniczka po powiecie przemyskim - Monika Hano. Następnie udaliśmy się na Górę Zjawienia, gdzie zobaczyliśmy cerkiew Zaśnięcia NMP oraz kapliczkę z cudownym źródełkiem. Do tego miejsca, przez las, prowadziła nas droga krzyżowa. Następnie przez ładnie ośnieżony las dotarliśmy na Szybenicę - szczyt o wysokości 495 m n.p.m. Tam rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski i raczyliśmy się zabranymi ze sobą wiktuałami. Było ciepło, słonecznie i bezwietrznie, wokół roztaczały się wspaniałe panoramy Pogórza Przemyskiego. W dobrych nastrojach wyruszyliśmy dalej do Koniuszy, gdzie zobaczyliśmy cerkiew pw. Złożenia Szat Matki Bożej z 1901 roku oraz drewnianą dzwonnicę, obecnie użytkowaną jako kościół rzymskokatolicki. Stąd pięknymi wzgórzami dotarliśmy pod kapliczkę w Gruszowej a następnie do cerkwii greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1825 roku. Cerkiew powstała w dawnej kaplicy grobowej należącej do rodziny Tyszkowskich, do dziś w katakumbach cerkwi spoczywają prochy członków tego rodu. Następnie wzdłuż Wiaru zawędrowaliśmy do Nowych Sadów, gdzie na koniec zobaczyliśmy równie ciekawe miejsce, którego początki nikną w mrokach historii, tj. wzgórze kończące grzbiet biegnący od Pacławia. W IX-XI w. było tu wczesnośredniowieczne grodzisko, górujące nad płaską równiną Wiaru. Znajduje się tutaj również cerkiew św. Jerzego Męczennika z 1655r. z cmentarzem. Stąd, w dobrym nastroju, zadowoleni z ciekawie spędzonego dnia, wróciliśmy busem do Przemyśla.
Dziękuję kol. Monice i Andrzejowi za profesjonalne przewodnictwo i przygotowanie rajdu.
Relację spisał: Andrzej Ukleja

 


 

2018-01-01

 

Zarząd Klubu Górskiego informuje, że spotkanie klubowe odbędzie w środę, 03.01.2018r.o godz. 18.00
Tematem spotkania będzie omówienie spraw bieżących oraz przedstawienie sprawozdania w formie fotorelacji z rocznej działalności klubu za 2017r.
Zapraszamy