2023

Pogoda w Przemyślu >>>


 

 

2023-02-05

 

    

RELACJA Z V RAJDU PIESZEGO SZLAKAMI HARNASIA DARKA HOPA
ZORGANIZOWANEGO PRZEZ O/PTTK W PRZEMYŚLU POD PATRONATEM KLUBU GÓRSKIEGO PTTK „KARPATY”
RYBOTYCZE –GRABNIK – KOPYSTAŃKA – KOPYŚNO – GRNICZNE - KONIUSZA
28.01.2023r.

Dariusz Hop dziennikarz, publicysta, wieloletni pracownik Urzędu Miasta w Przemyślu i Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, działacz Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” Przemyśl. Autor przewodników i wielu artykułów drukowanych m.in. na łamach „Naszego Przemyśla”. Długoletni Prezes Zarządu Oddziału PTTK, założyciel Klubu Górskiego „Karpaty”. Ponad wszystko nasz kolega, dla wielu przyjaciel, nasz przewodnik, który ukazał nam piękno Karpat. Zaszczepił w nas pasję wędrowania i odkrywania uroków gór i pogórzy. To on pokazał i uzmysłowił nam, że teren na którym mieszkamy kryje w sobie niebywałe piękno i ciekawą historię. Niestety, odszedł od nas w młodym wieku, w styczniu 2017 roku. Za to co dla nas uczynił jesteśmy mu winni pamięć i szacunek, który okazaliśmy właśnie 28 stycznia organizując kolejny, piąty już rajd pieszy jego szlakami prowadzącymi czsto na Kopystańkę. To było jego ulubione miejsce, dlatego corocznie organizujemy tam rajdy różnymi drogami. Tym razem nasz przewodnik - przodownik turystyki górskiej, kolega Zbigniew Bilo, wyznaczył przejście na to wzgórze mało znaną trasą przez grodzisko Grabnik.
Na starcie rajdu w Rybotyczach stawiło się 96 uczestników nie tylko z grona skupionego wokół przemyskiego Oddziału PTTK, przybyli również Koledzy i Koleżanki z zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK z Sanoka, Jarosławia, Rzeszowa. Rajd otworzyła Prezes Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” kol. Zofia Popowicz, witając wszystkich zebranych i przywołując pamięć o Darku. Przybyłych powitał również w-ce prezes O/PTTK w Przemyślu kol. Karol Kicman, kreśląc w skrócie zasługi i dokonania Darka.
Zanim wyruszyliśmy w drogę, kolega Zbyszek pokazał nam osobliwe miejsce - odkrywkę fliszu karpackiego na brzegu Wiaru a także miejsce po cerkwi pw. Narodzenia Matki Bożej z 1775r. Po tym już wędrowaliśmy polną drogą, wśród rozległych łąk, wspinając się coraz wyżej, by oglądać wspaniałe panoramy Pogórza Przemyskiego nad Rybotyczami. Weszliśmy do lasu, wędrowaliśmy obrzeżem rezerwatu przyrody „Kopystańka”, by po chwili ujrzeć okazałe wzgórze Grabnik (460 m n.p.m.), na którym zachowały się pozostałości wałów obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska z X-XIII w. O grodzisku i jego historii opowiedział nam i oprowadził po nim nasz przewodnik kol. Zbyszek. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy leśną ścieżką pod górę, do skraju lasu u podnóża Kopystańki. Stamtąd ukazał się nam widok na jej szczyt z triangulem, na którym niegdyś Darek umocował mosiężną tabliczkę z logo Klubu Górskiego, a później, już bez niego, zamocowaliśmy tabliczkę Jego pamięci. Jak co roku skupieni wokół krzyża, pod przewodnictwem księdza turysty, który z nami wędrował, pomodliliśmy się za Darka i członków naszego Klubu, którzy odeszli na Niebieskie Połoniny. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, eksponując wniesioną w plecaku przez kolegę Ola powiększoną, zalaminowaną fotografię Darka, klubowe szaliki, flagi PTTK-owskie, a także pamiątkowe przypinki wydawane uczestnikom rajdu specjalnie na tę okoliczność. Zaśpiewaliśmy klubowy hymn. Koledzy pełniący funkcje ogniomistrzów odpalili światełka do nieba. Nie sądziliśmy, że jeno ze światełek wyślemy koleżance Grażynie „Grazi” - towarzyszce wielu wspólnych wędrówek górskich, którą pożegnaliśmy w tym roku. Będzie nam jej brakować tak jak Darka, Tomka, Ani…
Jak zwykł czynić to Darek, u podnóża Kopystańki, pod okazałą lipą, rozpaliliśmy ognisko i rozpoczęliśmy turystyczną biesiadę z pieczeniem kiełbasek i śpiewem turystycznych piosenek. Nie zabrakło wspomnień z naszych klubowych wypraw w gronie wspaniałych ludzi, również tych, którzy już odeszli. Miło było spędzić czas w gronie kolegów i koleżanek z naszego O/PTTK jak i wśród osób przybyłych do nas z sąsiednich PTTK-ów, towarzyszy z karpackich wędrówek.
Po turystycznej biesiadzie udaliśmy się w dalszą drogę przemierzając wieś Kopyśno, by pod krzyżem, na rozstaju dróg pożegnać naszych przyjaciół z Sanoka i Jarosławia. Dalej przemierzaliśmy rozległe łąki Połoninek Rybotyckich i Granicznego gdzie spotkaliśmy tabun wolnych, pięknych koni. Podążając przez kolejny fragment lasu, wyszliśmy na obrzeża wsi Koniusza, skąd udaliśmy się do Przemyśla oczekującym na nas autobusem. Nie był to jednak koniec rajdu. Kto chciał, mógł skorzystać z gościnności baru Pryzmat, gdzie w miłej atmosferze spędziliśmy wieczór, wspominając nasze wędrówki i przygody na turystycznych szlakach.
Wyrażamy uznanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji rajdu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wędrówki za wspaniałe towarzystwo i atmosferę podczas rajdu.
Do zobaczenia na harnasiowym szlaku już za niespełna rok.
Relację spisał kol. Andrzej Ukleja
Fot. – uczestnicy rajdu.